Упознајте студијске програме | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Упознајте студијске програме  

Студијски програм Поштански саобраћај и логистика у различитим облицима постоји још од 1974. године са сврхом да обучи квалитетне и компетентне кадрове за рад у савременом окружењу логистике и поштанског саобраћаја. Веома битна предност је да не постоји сличан образовни профил у домену струковних високошколских програма, како на подручју земље, тако ни на подручју региона.

Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије је нов акредитован студијски програм и представља прави избор за све оне које занимају теоријска и практична знања за самостално решавање проблема у техничком одржавању опреме и система преноса у рачунарским мрежама и за рад са рачунарским апликацијама.

Сврха новог акредитованог модула Мрежне технологије јесте образовање компетентних стручњака за занимања у области савремених рачунарских мрежа најновијих генерација која су тражена на домаћем и међународном тржишту.

Због све веће популарности савремених апликативних софтвера, студентима новог акредитованог изборног модула Рачунарске технологије се нуде знања неопходна за рад са мултимедијалним садржајима као и у осталим врстама електронских медија, администрирање оперативних система, имплементацијa и одржавање софтвера база података, као и базичнe вештинe програмирања рачунарских апликација.

Интернет технологије

На студијском програму Интернет технологије студенти се обучавају за практична знања и вештине у области рачунарских мрежа, информационих технологија, софтверског инжењерства и медицинске информатике.

Мастер студијски програм Мрежно и системско инжењерство je нов акредитован студијски програм, првенствено намењен студентима са основним знањем о рачунарским и телекомуникационим мрежама.

Интернет технологије (модул WEB програмирање)

Модул Web програмирање припада студијском програму Интернет технологије. На овом модулу, студенти се обучавају за практична знања и вештине у области web програмирања (web дизајн, израда сајтова, израда web апликација), објектног програмирања (израда десктоп апликација, апликација за мобилне уређаје и израду web сервиса), база података и дела напредне администрације web сервера који је потребан за рад апликација.

 

Интернет технологије (модул Администрирање рачунарских мрежа)

Сврха модула Администрирање рачунарских мрежа јесте образовање компетентних стручњака за занимања у области рачунарских мрежа која су тражена на домаћем и међународном тржишту. Уколико желите практична и употребљива стручна знања у планирању, имплементацији, одржавању и администрирању рачунарских мрежа, онда је овај модул управо вама намењен.

Поштанско-логистички системи

Упознајте студијски програм Поштанско-логистички системи!
Постојимо још од 1974. године као један од стубова тадашње Више ПТТ школе. Како се мењала друштвена ситуација у свету и код нас, настала је потреба да на матичну област изучавања ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ надовежемо ЛОГИСТИКУ. Логистика иначе подразумева целокупан процес планирања, обезбеђења, контроле, снабдевања,  oрганизације и транспорта, па је разграничење између ове две области тешко направити. Једна другу допуњују, једна се на другу надовезују.

 

Мрежно и софтверско инжењерство

Мастер студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство обично бирају студенти са основним знањем о рачунарским и телекомуникационим мрежама. На овом студијском програму научићете још више о:

Студијски програм Комуникационе технологије је прави избор за све оне које занима како се Интернет користи у различитим информационим и комуникационим системима. На овом студијском програму сазнаћете више о томе:

Модул Инжењерски менаџмент студијског програма Комуникационе технологије нуди будућим студентима едукацију у области бизнис оријентисаног инжењерства. На овом модулу студенти се обучавају да решавају пословне проблеме који излазе из оквира технологије али су уско повезани са информационим и комуникационим технологијама. На овом модулу своје интересовање за информационе и комуникационе технологије будући студенти могу проширити следећим знањима:

 Системско инжењерство

Модул Системско инжењерство студијског програма Комуникационе технологије нуди будућим студентима едукацију и ново искуство у контакту са модерним технологијама које нас окружују у свакодневном животу. На овом модулу своје интересовање за информационе и комуникационе технологије будући студенти могу проширити следећим знањима:

Банкарство и пословна информатика

Студијски програм који обједињује знања и вештине из области информационих технологија, примењених у свим врстама пословања, као и савременог банкарства.

Овај програм је намењен студентима чији је циљ да стекну широко разумевање информационих система и њихове улоге у пословном окружењу и који желе да развију интердисциплинарни приступ управљању ИТ бизнис пројектима.