Упознајте студијске програме | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Упознајте студијске програме  

Упознајте студијски програм Поштански саобраћај и логистика!
Постојимо још од 1974. године као један од стубова тадашње Више ПТТ школе. Како се мењала друштвена ситуација у свету и код нас, настала је потреба да на матичну област изучавања ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ надовежемо ЛОГИСТИКУ. Логистика иначе подразумева целокупан процес планирања, обезбеђења, контроле, снабдевања,  oрганизације и транспорта, па је разграничење између ове две области тешко направити. Једна другу допуњују, једна се на другу надовезују.

 

Мастер студијски програм Мрежно и системско инжењерство je нов акредитован студијски програм, првенствено намењен студентима са основним знањем о рачунарским и телекомуникационим мрежама.

Сврха новог акредитованог модула Мрежне технологије јесте образовање компетентних стручњака за занимања у области савремених рачунарских мрежа најновијих генерација која су тражена на домаћем и међународном тржишту.

Због све веће популарности савремених апликативних софтвера, студентима новог акредитованог изборног модула Рачунарске технологије се нуде знања неопходна за рад са мултимедијалним садржајима као и у осталим врстама електронских медија, администрирање оперативних система, имплементацијa и одржавање софтвера база података, као и базичнe вештинe програмирања рачунарских апликација.

Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије је нов акредитован студијски програм и представља прави избор за све оне које занимају теоријска и практична знања за самостално решавање проблема у техничком одржавању опреме и система преноса у рачунарским мрежама и за рад са рачунарским апликацијама.

Поштанско-логистички системи

Упознајте студијски програм Поштанско-логистички системи!
Постојимо још од 1974. године као један од стубова тадашње Више ПТТ школе. Како се мењала друштвена ситуација у свету и код нас, настала је потреба да на матичну област изучавања ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ надовежемо ЛОГИСТИКУ. Логистика иначе подразумева целокупан процес планирања, обезбеђења, контроле, снабдевања,  oрганизације и транспорта, па је разграничење између ове две области тешко направити. Једна другу допуњују, једна се на другу надовезују.

 

Мрежно и софтверско инжењерство

Мастер студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство обично бирају студенти са основним знањем о рачунарским и телекомуникационим мрежама. На овом студијском програму научићете још више о:

 Системско инжењерство

Модул Системско инжењерство студијског програма Комуникационе технологије нуди будућим студентима едукацију и ново искуство у контакту са модерним технологијама које нас окружују у свакодневном животу. На овом модулу своје интересовање за информационе и комуникационе технологије будући студенти могу проширити следећим знањима:

Модул Инжењерски менаџмент студијског програма Комуникационе технологије нуди будућим студентима едукацију у области бизнис оријентисаног инжењерства. На овом модулу студенти се обучавају да решавају пословне проблеме који излазе из оквира технологије али су уско повезани са информационим и комуникационим технологијама. На овом модулу своје интересовање за информационе и комуникационе технологије будући студенти могу проширити следећим знањима:

Студијски програм Комуникационе технологије је прави избор за све оне које занима како се Интернет користи у различитим информационим и комуникационим системима. На овом студијском програму сазнаћете више о томе:

Интернет технологије (модул Информационе технологије)

Модул Информационе технологије је један о четири модула на студијском програму Интернет технологије.

Модул Медицинска информатика је један од четири модула на студијском програму Интернет технологије.

Интернет технологије (модул Администрирање рачунарских мрежа)

Сврха модула Администрирање рачунарских мрежа јесте образовање компетентних стручњака за занимања у области рачунарских мрежа која су тражена на домаћем и међународном тржишту. Уколико желите практична и употребљива стручна знања у планирању, имплементацији, одржавању и администрирању рачунарских мрежа, онда је овај модул управо вама намењен.

Интернет технологије (модул WEB програмирање)

Модул Web програмирање припада студијском програму Интернет технологије. На овом модулу, студенти се обучавају за практична знања и вештине у области web програмирања (web дизајн, израда сајтова, израда web апликација), објектног програмирања (израда десктоп апликација, апликација за мобилне уређаје и израду web сервиса), база података и дела напредне администрације web сервера који је потребан за рад апликација.

 

Интернет технологије

На студијском програму Интернет технологије студенти се обучавају за практична знања и вештине у области рачунарских мрежа, информационих технологија, софтверског инжењерства и медицинске информатике.

Банкарство и пословна информатика

Студијски програм који обједињује знања и вештине из области информационих технологија, примењених у свим врстама пословања, као и савременог банкарства.

Овај програм је намењен студентима чији је циљ да стекну широко разумевање информационих система и њихове улоге у пословном окружењу и који желе да развију интердисциплинарни приступ управљању ИТ бизнис пројектима.