Завршни рад | Студирање, Завршни радови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Завршни рад 

Процедура за пријаву одбране завршног рада

- Студент, тему завршног рада може да бира, односно пријави само уколико је положио испит из предмета из кога бира завршни рад и да му није остало више од три неположена испита до краја студија.

- Студент ментору прослеђује пријаву теме завршног рада. Истовремено студент Студентској служби прослеђује испитну пријаву завршног рада (испитну пријаву завршног рада студент може проследити и путем мејла тако што ће попунити doc формат који се налази у прилогу) - попуњава се само горњи део пријаве.

- Када Наставно-стручно већe Одсека одобри тему студенту Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента најраније за три недеље* да ли је пријава одобрена или не. Студентска служба том приликом обавештава студента и о свим задужењима и уплатама које је потребно да изврши пре преузимања пријаве.

- Студент је у обавези да пре одбране завршног рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме завршног рада, ШВ 50 образац и налепницу за CD/DVD.

- НАПОМЕНА: Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве завршног/мастер рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 10000 динара (за израду дипломе на српском језику) или уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 12000 динара (за израду дипломе на српском и енглеском језику), као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.

* (Правилник о студијама, чл.50 став 3)

 

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад:

 

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Телекомуникације по плану из 2009. године за школску 2014/15:

 1. Дигиталне телекомуникације
 2. Модулације
 3. Бежичне телекомуникације
 4. Компресије
 5. Базе података
 6. Web дизајн
 7. Web програмирање - PHP
 8. Телекомуникационе мреже 1
 9. Телекомуникационе мреже 2
 10. Оптичке телекомуникације
 11. Транспортни системи
 12. IP телефонија
 13. Мреже за приступ
 14. Мобилне телекомуникације
 15. Рачунарске мреже
 16. Интернет
 17. Оптичке мреже
 18. Инжењерска математика
 19. ООП Јава
 20. Мултимедијалне телекомуникације
 21. Сигурност на Интернету
 22. Телевизија
 23. Антене
 24. Мрежни уређаји
 25. LAN протоколи
 26. WAN протокол

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Телекомуникације по плану из 2015. године.

 1. IP телефонија
 2. LAN протоколи
 3. WAN протоколи
 4. Web дизајн
 5. Антене
 6. Администрирање система - Linux
 7. Администрирање система - Windows
 8. Базе података
 9. Безбедност рачунарских мрежа
 10. Бежичне телекомуникације
 11. Дигиталне телекомуникације
 12. Корпоративни VoIP
 13. Компресије
 14. Мерења
 15. Мобилне телекомуникације
 16. Мреже за приступ
 17. Мрежни уређаји
 18. Мултимедијалне анимације
 19. Мултимедијалне телекомуникације
 20. Оптичке телекомуникације
 21. Оптички системи
 22. Основи ООП
 23. Рачунарске мреже
 24. Телевизија
 25. Телекомуникационе мреже
 26. Транспортни системи

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Банкарство и пословна информатика по плану из 2017. године.

 1. Банкарство
 2. Менаџмент
 3. Базе података
 4. Електронско банкарство
 5. Управљање пословним процесима
 6. Финансије
 7. Базе података SQL сервер
 8. Пословне комуникације
 9. Интернет берзе
 10. Стратегијски менаџмент
 11. Менаџмент продаје
 12. Системски пословни софтвер
 13. Управљање пројектима
 14. Планирање предузетништва
 15. Основи ООП
 16. Статистика
 17. Практикум из благајничког посовања
 18. Web дизајн
 19. Маркетинг
 20. Спољнотрговинско пословање

Списак предмета и тема за завршни рад за студенте студијског програма Поштанске и банкарске технологије по плану из 2009 за школску 2014/15:

 1. Економија
 2. Менаџмент
 3. Поштанске услуге и мрежа
 4. Електронске поштанске услуге
 5. Финансије
 6. Поштанска технологија
 7. Логистички сервиси
 8. Еколошки менеџмент
 9. Менаџмент продаје
 10. Пословне комуникације
 11. Сигурност на Интернету
 12. ТК сервиси
 13. Банкарство
 14. Међународно банкарство
 15. Интернет пословање
 16. Маркетинг
 17. Стратегијски менаџмент
 18. Пословно и поштанско право
 19. Електронско банкарство
 20. Управљање квалитетом
 21. Управљање ризицима
 22. Интернет берзе

Шеф Катедре ПБТ С.Штрбац

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Поштанске и банкарске технологије по плану из 2012 за школску 2014/15:

 1. Финансије
 2. Маркетингт
 3. Сигурност на Интернету
 4. Интернет пословање
 5. Управљање квалитетом
 6. Управљање ризицима
 7. Информационо-комуникациони сервиси
 8. Електронске поштанске услуге
 9. Поштанске услуге
 10. Поштанска технологија
 11. Логистички сервиси
 12. Практикум из поштанских услуга
 13. Практикум из благајничког пословања
 14. Поштанско право
 15. Стратегијски менаџмент
 16. Пословне комуникације
 17. Еколошки менаџмент
 18. Менаџмент продаје
 19. Банкарство
 20. Менаџмент
 21. Међународно банкарство
 22. Електронско банкарство
 23. Интернет берзе

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Поштанске и банкарске технологије по плану из 2012 (иновиран за 2105/16) за школску 2017/18:

 1. Основи поштанског саобраћаја
 2. Финансије
 3. Маркетингт
 4. Интернет пословање
 5. Управљање квалитетом
 6. Управљање ризицима
 7. Информационо-комуникациони сервиси
 8. Електронске поштанске услуге
 9. Поштанске услуге
 10. Поштанска технологија
 11. Логистички сервиси
 12. Практикум из поштанских услуга
 13. Практикум из благајничког пословања
 14. Поштанско право
 15. Стратегијски менаџмент
 16. Пословне комуникације
 17. Еколошки менаџмент
 18. Менаџмент продаје
 19. Менаџмент

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2009. године за школску 2014/15:

 1. Web програмирање PHP
 2. Администрирање система - Windows
 3. OOП C#
 4. Baze podataka SQL server
 5. OOП Јава 2
 6. Рачунарске мреже
 7. Web програмирање ASP
 8. Мрежни уређаји
 9. OOП C++
 10. Мултимедијална продукција
 11. Администрирање система - Linux
 12. Безбедност информационих система

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2012. године за школску 2014/15:

 1. Cloud - Linux
 2. Cloud - Windows
 3. IP телефонија
 4. LAN протоколи
 5. WAN протоколи
 6. Web програмирање
 7. Web програмирање - ASP
 8. Web програмирање - PHP 1
 9. Web програмирање - PHP 2
 10. Мобилно здравство
 11. Администрирање система - Linux
 12. Администрирање система - Windows
 13. Базе података - SQL сервер
 14. Безбедност рачунарских мрежа
 15. Дозиметрија и заштита од зрачења
 16. Корпоративни VoIP
 17. Медицинска инструментација
 18. Мрежни уређаји
 19. Мултимедијалне анимације
 20. ООП - С# 1
 21. ООП - Јава
 22. ООП - С# 2
 23. Пројектовање рачунарских мрежа
 24. Рачунарске мреже
 25. Технологија у медицинској информатици
 26. Нове технологије у биомедицини
 27. Безбедност информационих система

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2012. године (иновирани за 2015):

 1. Cloud - Linux
 2. Cloud - Windows
 3. IP телефонија
 4. LAN протоколи
 5. WAN протоколи
 6. Web програмирање
 7. Web програмирање - ASP
 8. Web програмирање - PHP 1
 9. Web програмирање - PHP 2
 10. Мобилно здравство
 11. Администрирање система - Linux
 12. Администрирање система - Windows
 13. Базе података - SQL сервер
 14. Безбедност рачунарских мрежа
 15. Дозиметрија и заштита од зрачења
 16. Корпоративни VoIP
 17. Медицинска инструментација
 18. Мрежни уређаји
 19. Мултимедијалне анимације
 20. ООП - С# 1
 21. ООП - Јава
 22. ООП - С# 2
 23. Пројектовање рачунарских мрежа
 24. Рачунарске мреже
 25. Технологија у медицинској информатици
 26. Нове технологије у биомедицини
 27. Безбедност информационих система

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2017. године:

 1. Cloud - Linux
 2. Cloud - Windows
 3. iOS програмирање
 4. WAN протоколи
 5. Web програмирање 2
 6. Web програмирање - ASP
 7. Web програмирање - PHP 1
 8. Web програмирање - PHP 2
 9. Мобилно здравство
 10. Администрирање система - Linux
 11. Администрирање система - Windows
 12. Аквизиција података у биомедицини
 13. Базе података - SQL сервер
 14. Безбедност рачунарских мрежа
 15. Информациони системи у медицини
 16. Корпоративни VoIP
 17. Мрежни уређаји 1
 18. Мрежни уређаји 2
 19. ООП - С# 1
 20. ООП - С# 2
 21. ООП - Јава
 22. Програмирање Android
 23. Пројектовање база података
 24. Пројектовање и тестирање софтвера
 25. Пројектовање рачунарских мрежа
 26. Рачунарске мреже 1
 27. Рачунарске мреже 2
 28. Нове технологије у биомедицини
 29. Безбедност информационих система

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Поштанско-логистички системи, план 2017:

 1. Поштански саобраћај
 2. Електронске комуникације
 3. Менаџмент
 4. Логистички сервиси
 5. Пословне комуникације
 6. City логистика
 7. Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици
 8. Поштанске електронске услуге
 9. Технологија курирских процеса
 10. Финансије
 11. Банкарство
 12. Практикум из поштанских услуга
 13. Маркетинг
 14. Стратегијски менаџмент
 15. Практикум из благајничког пословања
 16. Спољнотрговинско пословање
 17. Управљање ризицима
 18. Управљање пословним процесима
 19. Практикум из поштанског саобраћаја

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Комуникационе технологије, план 2017:

 1. iOS програмирање
 2. WAN протоколи
 3. Web дизајн
 4. Администрирање система Linux
 5. Администрирање система Windows
 6. Бежичне комуникације
 7. Безбедност информационих система
 8. Безбедност рачунарских мрежа
 9. Информациони системи у медицини
 10. Корпоративни VoIP
 11. Менаџмент продаје
 12. Мерења и сензори
 13. Мобилно здравство
 14. Мреже за приступ
 15. Мрежни уређаји 1
 16. Мултимедијалне комуникације
 17. ООП Java
 18. Оптичке комуникације
 19. Основи ООП
 20. Основи телекомуникација
 21. Пројектовање рачунарских мрежа
 22. Развој и менаџмент производа
 23. Рачунарске мреже 1
 24. Сензорске мреже
 25. Системски пословни софтвер
 26. Спољнотрговинско пословање
 27. Стратегијски менаџмент
 28. Телевизија
 29. Транспортне мреже
 30. Увод у операциона истраживања
 31. Управљање пројектима