Електротехника | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Електротехника 

Електроника у  Високој ICT школи

Лабораторија је опремљена савременим уређајима произвођача ДЕГЕМ (Израел). Осам истоветних радних места за по два студента (укупно 16 радних места), омогућава да наставник излаже градиво на практичним уређајима. Студенти једновремено врше верификацију теоријских садржаја, као и мерење и анализу карактеристичних параметара система.За вежбе постоје припремљени практикуми. Од постојеће опреме, на свакој макети, је могуће реализовати 8-10 различитих трочасовних вежби из Електронике (дискретне, импулсне, дигиталне, микропроцесора,...)

 

Лабораторија је рачунарски контролисана. Макете се независно надгледају и контролишу. Сваком се студенту са рачунара може задати посебан квар, који он мора да отклони у току наставе. PC pentium 386 је рачунар на коме је инсталиран програм ДЕГЕМ фирме за контролу рада осам истоветних радних места.

На макетама се могу реализовати и симулирати процеси у једносмерним и наизменичним колима, моторима, генераторима и индустријској електроници. Такође се могу реализовати комплексна дигитална кола и програмирати микропроцесори и микроконтролери.

Примери рада аналогних елемената остварени су кроз макете за операционе појачаваче, диференцијалне и појачаваче снаге, осцилаторе и периферијске елементе.

Макете за електронику  Високој ICT школи

 

Макете за електронику у  Високој ICT школи

Модули за полупроводничка и логичка кола, као и комбинационе и секвенцијалне мреже се користе као примери рада дигиталних кола.Модул за оптоелектронске компоненте приказује начине конверзије електричних и оптичких сигнла.Макете су модуларне и, комбиновањем, омогућавају симулирање различитих реалних уређаја.