Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Комисије школе 

Радна група за информациони систем:

имејл: komisija.is@ict.edu.rs

 1. мр Миланко Краговић, предавач – члан Радне групе;
 2. мр Валентина Малешевић, предавач – члан Радне групе;
 3. др Ненад Којић, професор струковних студија – члан Радне групе;
 4. Лука Лукић, асистент – члан радне групе;
 5. Никола Поповић, администратор мреже – члан Радне групе.
Комисија за самовредновање

имејл: komisija.samovrednovanje@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић - председник Комисије
 2. др Милорад Паскаш - члан Комисије
 3. мр Наталија Вугделија - члан Комисије
 4. Силва Костић - члан Комисије
 5. Маријана Петровић - члан Комисије
 6. Душан Стојановић - члан Комисије
 7. Јелена Лилић, студент - члан Комисије
 8. Јована Васиљевић, студент - члан Комисије
Комисија за издавачку делатност

имејл: izdavastvo@ict.edu.rs

 1. мр Ненад Теофиловић - председник Комисије
 2. др Ана Анокић - члан Комисије
 3. Душан Стојановић - члан Комисије
Лице задужено за квалитет

имејл: milorad.paskas@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

имејл: stevan.velickovic@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић
Првостепена дисциплинска комисија

имејл: komisija.disciplinska@ict.edu.rs

 1. Силва Костић - председник Комисије
 2. др Милан Павловић - заменик председника Комисије
 3. Милена Чанчаревић - члан Комисије
 4. др Даница Мамула Тартаља - заменик члана Комисије
 5. Јелена Лилић, студент - члан Комисије
 6. Иван Милуновић, студент - заменик члана Комисије

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Јелена Мицић.

Радна група за одржавање сајта Одсека ВШИКТ

имејл: komisija.sajt@ict.edu.rs

 1. др Ненад Којић, професор струковних студија – председник Радне групе;
 2. Милена Чанчаревић, асистент – члан Радне групе;
 3. мр Валентина Малешевић, предавач – члан Радне групе;
 4. Ивана Секуловић, службеник за маркетинг – члан Радне групе.
Радна група за маркетинг

имејл: komisija.marketing@ict.edu.rs

 1. Слободан Чабаркапа, асистент – председник Радне групе;
 2. др Јелена Милутиновић, виши предавач – члан Радне групе;
 3. мр Валентина Малешевић, предавач – члан радне групе;
 4. др Милан Павловић, професор струковних студија– члан Радне групе;
 5. Ивана Секуловић, службеник за маркетинг – члан Радне групе.
Комисија за обезбеђење квалитета

имејл: komisija.kvalitet@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш – председник Комисије;
 2. др Ана Анокић – заменик председника Комисије;
 3. мр Валентина Малешевић – члан Комисије;
 4. др Стеван Величковић – члан Комисије
 5. Јелена Мицић – члан Комисије
 6. Тигран Парун Филипов, студент - члан Комисије