Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Комисије школе 

Комисија за информациони систем
 1. др Ненад Којић - председник
 2. мр Валентина Малешевић
 3. мр Миланко Краговић
 4. Милена Чанчаревић
 5. Горан Булајић
 6. Душан Стојановић
Комисија за самовредновање
 1. др Стеван Величковић, професор струковних студија - председник Комисије
 2. др Милорад Паскаш, професор струковних студија- - члан Комисије
 3. мр Наталија Вугделија, предавач - члан Комисије
 4. Силва Костић, наставник енглеског језика - члан Комисије
 5. Маријана Петровић, сарадник у настави - члан Комисије
 6. Душан Стојановић, библиотекар - члан Комисије
 7. Дуња Ивковић, студент - члан Комисије
 8. Александар Арсић, студент - члан Комисије
Комисија за издавачку делатност
 1. др Никола Славковић, професор струковних студија - председник Комисије
 2. др Ана Анокић, виши предавач - члан Комисије
 3. Душан Стојановић, библиотекар - члан Комисије
Лице задужено за квалитет
 1. др Милорад Паскаш, професор струковних студија
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
 1. др Стеван Величковић, професор струковних студија
Лице задужено за јавне набавке
 1. Душан Стојановић, библиотекар
Комисија за дисциплинске поступке
 1. др Милан Павловић - председник
 2. Силва Костић - заменик председника
 3. др Јелена Милутиновић - члан
 4. Милена Чанчаревић - заменик члана
 5. Миленко Отовић - члан - представник Студентског парламента

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Марија Јокић Целић.

Комисија за одржавање сајта Одсека ВШИКТ
 1. мр Валентина Малешевић - координатор Комисије
 2. др Ненад Којић - консултант
 3. Милена Чанчаревић - консултант
 4. др Јелена Милутиновић - модератор сајта
 5. Душан Стојановић - администратор сајта
Комисија за маркетинг
 1. др Славица Радосављевић, руководилац
 2. др Ана Славковић, члан
 3. др Витомир Радосављевић, члан
 4. др Милан Павловић, члан
 5. Слободан Чабаркапа, члан
Комисија за људске ресурсе
 1. Марија Јокић Целић, мастер правник– председник Комисије;
 2. др Биљана Гргуровић, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Поштанско-логистички системи - члан Комисије;
 3. др Татјана Кеча, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Комуникационе технологије – члан Комисије;
 4. др Гордана Јелић, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Банкарство и пословна информатика – члан Комисије;
 5. мр Миланко Краговић, предавач, руководилац студијског програма Интернет технологије – члан Комисије;
 6. др Мирослав Ђорђевић, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство – члан Комисије
 7. др Стеван Величковић, проф. струк. студ., помоћник за наставу – члан Комисије