Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока ICT школа

Комисије школе 

Комисија за информациони систем
 1. мр Миланко Краговић - председник
 2. др Стеван Величковић
 3. Марко М. Спасојевић
Комисија за обезбеђење квалитета
 1. др Горан Зајић– председник
 2. др Гордана Јелић
 3. др Стеван Величковић
 4. Драгица Стајић
 5. Душан Стојановић
Лице задужено за квалитет
 1. др Гордана Јелић
Комисија за самовредновање
 1. др Стеван Величковић
 2. др Драгослав Даниловић
 3. мр Наталија Вугделија
 4. мр Ненад Теофиловић
 5. Маријана Петровић
 6. Душан Стојановић
 7. члан Студентског парламента
Комисија за људске ресурсе
 1. др Горан Зајић, директор - председник
 2. Драгица Стајић, секретар
 3. др Драгослав Даниловић, шеф већа студијског програма ИТ
 4. др Мирослав Ђорђевић, шеф већа студијског програма МиСИ
 5. др Татјана Кеча, шеф већа студијског програма ТК
 6. спец. Славица Радосављевић, шеф већа студијског програма ПБТ
 7. мр Никола Славковић, шеф већа студијског програма EK
 8. др Стеван Величковић, шеф већа студијског програма СИ
Комисија за сарадњу са привредом
 1. др Драгослав Даниловић – председник
 2. др Александар Сугарис
 3. Јелена Милутиновић
 4. Милош Станковић - представник Студентског парламента
 5. Иван Јанковић - представник Студентског парламента
Комисија за дисциплинске поступке
 1. др Милан Павловић - председник
 2. Силва Костић - заменик председника
 3. др Јелена Милутиновић - члан
 4. Милена Весић - заменик члана
 5. Миленко Отовић - члан - представник Студентског парламента

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Милена Брајковић.

Комисија за сарадњу са средњим школама
 1. Мирослава Игњатовић
 2. др Витомир Радосављевић
 3. мр Валентина Малешевић
Комисија за одржавање сајта Одсека ВШИКТ
 1. мр Валентина Малешевић - координатор Комисије
 2. др Ненад Којић - консултант
 3. Милена Весић - консултант
 4. др Јелена Милутиновић - модератор сајта
 5. Душан Стојановић - администратор сајта