Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Комисије школе 

Комисија за информациони систем

имејл: iskomisija@ict.edu.rs

 1. др Ненад Којић - председник
 2. мр Валентина Малешевић
 3. мр Миланко Краговић
 4. Лука Лукић
 5. Горан Булајић
 6. Душан Стојановић
Комисија за самовредновање

имејл: samovrednovanje@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић, професор струковних студија - председник Комисије
 2. др Милорад Паскаш, професор струковних студија- - члан Комисије
 3. мр Наталија Вугделија, предавач - члан Комисије
 4. Силва Костић, наставник енглеског језика - члан Комисије
 5. Маријана Петровић, сарадник у настави - члан Комисије
 6. Душан Стојановић, библиотекар - члан Комисије
 7. Дуња Ивковић, студент - члан Комисије
 8. Александар Арсић, студент - члан Комисије
Комисија за издавачку делатност

имејл: izdavastvo@ict.edu.rs

 1. др Никола Славковић, професор струковних студија - председник Комисије
 2. др Ана Анокић, виши предавач - члан Комисије
 3. Душан Стојановић, библиотекар - члан Комисије
Лице задужено за квалитет

имејл: milorad.paskas@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш, професор струковних студија
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

имејл: stevan.velickovic@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић, професор струковних студија
Лице задужено за јавне набавке

имејл: dusan.stojanovic@ict.edu.rs

 1. Душан Стојановић, библиотекар
Комисија за дисциплинске поступке

имејл: disciplinska@ict.edu.rs

 1. др Милан Павловић - председник
 2. Силва Костић - заменик председника
 3. др Јелена Милутиновић - члан
 4. Милена Чанчаревић - заменик члана
 5. Миленко Отовић - члан - представник Студентског парламента

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Марија Јокић Целић.

Комисија за одржавање сајта Одсека ВШИКТ

имејл: sajt@ict.edu.rs

 1. мр Валентина Малешевић - координатор Комисије
 2. др Ненад Којић - консултант
 3. Милена Чанчаревић - консултант
 4. др Јелена Милутиновић - модератор сајта
 5. Душан Стојановић - администратор сајта
Комисија за маркетинг

имејл: marketing@ict.edu.rs

 1. др Славица Радосављевић, руководилац
 2. др Ана Славковић, члан
 3. др Витомир Радосављевић, члан
 4. др Милан Павловић, члан
 5. др. Јелена Милутиновић
 6. Слободан Чабаркапа, члан
Комисија за обезбеђење квалитета

имејл: kvalitet@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш, проф. струк. студ., лице задужено за квалитет – председник Комисије;
 2. др Ана Анокић, виши предавач – заменик председника Комисије;
 3. мр Валентина Малешевић, предавач, в. д. руководиоца Одсека – члан Комисије;
 4. др Стеван Величковић, проф. струк. студ., помоћник за наставу – члан Комисије
 5. Марија Јокић Целић, мастер правник – члан Комисије
Комисија за људске ресурсе

имејл: kadrovska@ict.edu.rs

 1. Марија Јокић Целић, мастер правник– председник Комисије;
 2. др Биљана Гргуровић, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Поштанско-логистички системи - члан Комисије;
 3. др Татјана Кеча, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Комуникационе технологије – члан Комисије;
 4. др Гордана Јелић, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Банкарство и пословна информатика – члан Комисије;
 5. мр Миланко Краговић, предавач, руководилац студијског програма Интернет технологије – члан Комисије;
 6. др Мирослав Ђорђевић, проф. струк. студ., руководилац студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство – члан Комисије
 7. др Стеван Величковић, проф. струк. студ., помоћник за наставу – члан Комисије