Апликативни софтвер | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Апликативни софтвер 

Лабораторија за апликативни софтвер у Високој ICT школи

Лабораторија Апликативни софтвер је смештена у светлој климатизованој просторији, у којој се лабораторијске вежбе изводе на PC рачунарима. Постоји укупно 29 радних места, 28 намењених студентима и једно радно место за наставника. Спецификација рачунара је следећа:

 • i5 6600 3,3 ghz,
 • 16gb ram,
 • 1Tb ssd. 
 • Један рачунар у току извођења вежби користи по један студент. PC рачунари су повезани у серверски организовану локалну рачунарску мрежу (LAN) и свака група студената има сопствени кориснички налог који им служи да се логују у мрежу пре почетка рада.

  У току израде лабораторијских вежби студенти у зависности од предмета користе потребне програме инсталиране на рачунарима.

   

  Лабораторија за аплкативни софтвер у Високој ICT школи

  Лабораторија за аплкативни софтвер у Високој ICT школи