План студија 2017. | Студијски програми, Основне студије, Комуникационе технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2017. 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Прва година
Предмет Статус ЕСПБ
Математика О 5
Енглески језик О 5
Електротехника О 6
Енглески језик стручни О 5
Основи програмирања 1 О 8
Основи програмирања 2 О 8
Базе података О 8
TCP/IP архитектура О 7
Пословне комуникације О 3
 
Основи програмирања - Python И 5
Спорт и рекреација 1* И 1
Практикум из примене рачунара И 2
Спорт и рекреација 2* И 1
Графички софтверски алати И 5
Спорт и рекреација 3* И 1
 
  • Легенда
  • * - У школској 2022/23. години предмет се не може бирати
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

 
Друга година
 
МОДУЛИ
Системско инжењерство
Основи телекомуникација О 7
Транспортне мреже О 5
Мрежни уређаји 1 О 5
Бежичне комуникације О 5
Основи ООП О 8
Администрирање система Windows О 6
Оптичке комуникације О 6
 

Web дизајн И 8
Безбедност информационих система И 3
Администрирање система Linux И 8
Мрежни уређаји 2 И 5
Мобилно здравство И 6
Менаџмент И 5
Статистика И 7
Спољнотрговинско пословање И 6
 
Трећа година
Рачунарске мреже 1 О 5
Мерења и сензори О 7
iOS програмирање О 6
Практикум iOS програмирање О 3
Корпоративни VoIP О 5
Сензорске мреже О 5
Системски пословни софтвер О 5
Мултимедијалне комуникације О 4
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Пројектовање рачунарских мрежа И 6
Безбедност рачунарских мрежа И 6
Рачунарске мреже 2 И 6
ООП Java И 6
Информациони системи у медицини И 6
Електронско банкарство И 5
Интернет берзе И 4
Мреже за приступ И 5
Комуникациони модели И 5
Практикум И 3
Развој и менаџмент производа И 6
Увод у операциона истраживања И 5
Телевизија И 4
Практикум из рачунарских мрежа 1 И 3
Практикум из рачунарских мрежа 2 И 3
WAN протоколи И 6
 
Инжењерски менаџмент
Основи телекомуникација О 7
Транспортне мреже О 5
Web дизајн О 8
Администрирање система Windows О 6
Економија О 5
Менаџмент О 5
Менаџмент продаје О 4
Спољнотрговинско пословање О 6
 

Мрежни уређаји 1 И 5
Безбедност информационих система И 3
Администрирање система Linux И 8
Мобилно здравство И 6
Статистика И 7
Маркетинг И 4
Оптичке комуникације И 6
 
Трећа година
Управљање пројектима О 6
Интернет берзе О 4
Мреже за приступ О 5
Практикум О 3
Развој и менаџмент производа О 6
Системски пословни софтвер О 5
Увод у операциона истраживања О 5
Телевизија О 4
Мултимедијалне комуникације О 4
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Рачунарске мреже 1 И 5
Рачунарске мреже 2 И 6
Информациони системи у медицини И 6
Електронско банкарство И 5
Финансије И 4
Планирање предузетништва И 6
Стратегијски менаџмент И 5
Управљање ризицима И 4
Комуникациони модели И 5
Практикум iOS програмирање И 3
Практикум из рачунарских мрежа 1 И 3
Практикум из рачунарских мрежа 2 И 3
WAN протоколи И 6
iOS програмирање И 6
Корпоративни VoIP И 5
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.