Интернет технологије | Студијски програми, Стари планови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Интернет технологије 

Интернет технологије
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
ОБ
7
2
Архитектура рачунара
ОБ
5
3
Оперативни системи
ОБ
5
4
Основи електротехнике и телекомуникација
ОБ
5
5
Основи програмирања 1
ОБ
5
6
Основи програмирања 2
ОБ
5
7
Компресије
ОБ
5
8
Web дизајн
ОБ
6
9
Пословне комуникације
ОБ
5
10
Енглески језик 1 (или почетни 1)
ОБ
4
11
Енглески језик 2 (или почетни 2)
ОБ
4
         
12
Практикум из примене рачунара
ИЗ
4
13
Социологија
ИЗ
5
14
Економија
ИЗ
5
15
Спорт и рекреација 1
ИЗ
1
16
Спорт и рекреација 2
ИЗ
1
17
Спорт и рекреација 3
ИЗ
1
 
 
II година
 
18
ООП - Java 1
ОБ
8
19
ОБ
5
20
Базе података - Oracle
ОБ
5
21
Енглески језик - стручни
ОБ
4
22
Базе података - SQL сервер
ОБ
5
23
TCP/IP
ОБ
5
24
Web програмирање
ОБ
8
25
ОБ
6
         
26
ИЗ
4
27
ИЗ
3
28
ООП - C++
ИЗ
8
29
Мреже за приступ
ИЗ
5
30
Електронско банкарство
ИЗ
5
31
ИЗ
7
32
Мултимедијална продукција
ИЗ
4
33
Менаџмент
ИЗ
6
 
 
III година
 
34
Web програмирање - PHP
ОБ
9
35
Рачунарске мреже
ОБ
6
36
Практикум 1
ОБ
4
37
Администрирање система - Windows
ОБ
5
38
Администрирање система - Linux
ОБ
5
39
Практикум 2
ОБ
4
40
Завршни рад
ОБ
10
         
41
Интернет берзе
ИЗ
4
42
ООП - C#
ИЗ
9
43
ИЗ
5
44
ИЗ
4
45
Еколошки менаџмент
ИЗ
3
46
Web програмирање - ASP
ИЗ
8
47
IP телефонија
ИЗ
5
48
Управљање пројектима
ИЗ
5
49
Мобилне телекомуникације
ИЗ
5
50
Visual Basic
ИЗ
7
         
Интернет технологије 2007
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
Математика 1
ОБ
7
2
Архитектура рачунара
ОБ
5
Енглески језик 1
ОБ
5
Енглески језик - почетни 1
ОБ
5
4
Пословне комуникације
ОБ
5
5
Основи електротехнике и телекомуникација (замена за ДОС)
ОБ
5
5*
Дигитална обрада сигнала
ОБ
6
6
Оперативни системи
ОБ
6
7
Основи програмирања 1 (замена за први део предмета Основи програмирања)
ОБ
5
8
Основи програмирања 2 (замена за други део предмета Основи програмирања)
ОБ
5
7*8*
Основи програмирања
ОБ
7
9
Интернет
ОБ
6
10а
Енглески језик 2
ОБ
5
10б
Енглески језик - почетни 2
ОБ
5
11а
Енглески језик 3
ОБ
5
11б
Енглески језик - почетни 3
ОБ
5
         
1
Економија
ИЗ
4
2
Спорт и рекреација 1
ИЗ
1
3
Спорт и рекреација 2
ИЗ
1
4
Спорт и рекреација 3
ИЗ
1
5
Социологија
ИЗ
4
6
Примена рачунара
ИЗ
5
 
 
II година
 
1
ООП - Java 1
ОБ
9
2a
Базе података - Access
ОБ
5
2b
Базе података - Oracle
ОБ
5
3
Компресије
ОБ
6
4
Базе података - SQL сервер
ОБ
6
5
TCP/IP (замена за први део предмета Рачунарске мреже 1)
ОБ
5
6
Мрежни уређаји (замена за други део предмета Рачунарске мреже 1)
ОБ
6
5*6*
Рачунарске мреже 1
ОБ
6
7*
Рачунарске мреже 2 (ако се бирају предмети TCP/IP и Мрежни уређаји, тада предмет Рачунарске мреже 2 прелази у трећу годину студија под називом Рачунарске мреже са 6 еспб)
ОБ
6
8
Web дизајн
ОБ
7
         
1
Апликативни софтвер
ИЗ
4
2
Cyber право
ИЗ
3
3
ООП - C++
ИЗ
9
4
Мреже за приступ
ИЗ
5
5
Сигурност на Интернету
ИЗ
4
6
Еколошки менаџмент
ИЗ
3
7
ООП - Java 2
ИЗ
8
8
Мултимедијалне продукција
ИЗ
4
9
Мултимедијалне телеком.
ИЗ
7
 
 
III година
 
1
Web програмирање - PHP
ОБ
9
2
Рачунарске мреже (замена за предмет Рачунарске мреже 2. Бира се ако је студент у другој години бирао предмете TCP/IP и Мрежни уређаји уместо предмета Рачунарске мреже 1)
ОБ
6
3
Практикум 1
ОБ
2
4
Практикум 2
ОБ
2
5
Завршни рад
ОБ
10
         
1
Интернет пословање
ИЗ
4
2
ООП - C#
ИЗ
9
3
Безбедност рачунарских мрежа
ИЗ
5
4
Web програмирање - ASP
ИЗ
9
5
IP телефонија
ИЗ
5
6
Електронско банкарство
ИЗ
5
7
Управљање пројектима
ИЗ
5
8
Администрирање система - Linux
ИЗ
5
9
Администрирање система - Windows (замена за предмет Администрирање система)
ИЗ
5
10*
Администрирање система
ИЗ
4
11
Програмирање - Visual Basic
ИЗ
7
12
Мобилне телекомуникације
ИЗ
6
13
Менаџмент
ИЗ
5
         
Интернет технологије 2003
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
 
Спорт и рекреација
ОБ
 
1
Математика 1
ОБ
7
2
Дигитална обрада сигнала
ОБ
7
3
Примена рачунара
ОБ
7
Енглески језик - почетни 1
ОБ
6
Енглески језик 1
ОБ
6
5
Интернет
ОБ
7
6
Оперативни системи
ОБ
7
Енглески језик - виши
ОБ
6
Енглески језик - пословни
ОБ
6
8
Менаџмент
ОБ
6
9
Пословне комуникације
ОБ
4
         
10
Социологија
ИЗ
3
11
Економија
ИЗ
3
 
 
II година
 
12
Компресије
ОБ
8
13
ООП - Java
ОБ
8
14
Рачунарске мреже
ОБ
8
15
Мобилни Интернет
ОБ
6
16
Еколошки менаџмент
ОБ
5
17
Cyber право
ОБ
7
         
18
ООП - C++
ИЗ
10
19
Мултимедијалне телекомуникације
ИЗ
7
20
Протоколи и уређаји за рутирање
ИЗ
8
21
Пројектовање софтвера - UML
ИЗ
8
22
Мреже за приступ
ИЗ
8
 
 
III година
 
23
Web дизајн
ОБ
8
24
Базе података
ОБ
7
25
Кориснички програми
ОБ
7
26
Дипломски рад
ОБ
15
         
27
Статистика
ИЗ
8
28
Електронско банкарство
ИЗ
4
29
Електромагнетска компатибилност
ИЗ
4
30
Маркетинг
ИЗ
4
31
Електронске поштанске услуге
ИЗ
7
32
Управљање ризицима
ИЗ
6
33
Сигурност на Интернету
ИЗ
5
33
Бизнис план
ИЗ
4
34
ООП - C++
ИЗ
10
36
Мултимедијалне телекомуникације
ИЗ
7
37
Пројектовање софтвера - UML
ИЗ
8
38
Мреже за приступ
ИЗ
6