Дипломе | Студирање, Завршни радови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Дипломе 

Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве завршног/специјалистичког/мастер рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 5000 динара, као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.
 

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Сврха уплате: Трошкови израде дипломе

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

 

НАПОМЕНА: Термин свечане доделе биће благовремено објављен на сајту.

 

ВАЖНО: Студенти који су дипломирали до школске 2021/22. године неопходно је да приликом преузимања Уверења о стеченом високом образовању проследе Студентској служби захтев за издавање дипломе, као и уплатницу на име трошкова за издавање дипломе у износу од 5000 динара.