Дипломе | Студирање, Завршни радови | Одсек Висока ICT школа

Дипломе 

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе.

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину. Студенти који поднесу захтев за издавање дипломе до 1.3.2019. моћи ће диплому да преузму на свечаној додели. Термин свечане доделе биће благовремено објављен на сајту Школе.

 

Студенти који су стекли диплому о вишем образовању могу, у складу са чл. 127. Закона о Високом образовању и на основу Правилника о критеријумима за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, тражити од Школе да им се изда диплома о високом образовању.

Студенти који су у складу са чл. 127. Закона о Високом образовању и на основу Правилника о критеријумима за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, стекли право на издавање дипломе о високом образовању (положили испите предвиђене као разлика до 180 ЕСПБ или дипломирали по плану 2003. до 01. 04. 2008.) треба да поднесу захтев студентској служби са потребном документацијом:

  1. фотокопија дипломе о вишем образовању,
  2. потврда да је диплома о вишем образовању оглашена неважећом(„Службени гласник Републике Србије“, Краља Милутина 27; или у књижари испод Лондона у улици Кнеза Милоша)
  3. фотокопија личне карте,
  4. потврда о уплати 1500 динара на рачун Школе (840-2026666-90) позив на број 14-0-000-00

Захтев можете преузети овде.