План студија 2017. | Студијски програми, Основне студије, Банкарство и пословна информатика | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2017. 

БАНКАРСТВО И ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
Предмет Статус ЕСПБ
 
Прва година
Математика О 5
Економија О 5
Енглески језик 1 О 4
Основи програмирања 1 О 8
Банкарско рачуноводство О 6
Пословне комуникације О 3
Енглески језик 2 О 4
Менаџмент О 5
Банкарство О 6
Базе података О 8
 
Спорт и рекреација 1* И 1
Спорт и рекреација 2* И 1
Електронске комуникације И 7
Логистички сервиси И 6
Спорт и рекреација 3* И 1
Основи програмирања 2 И 8
 
  • Легенда
  • * - У школској 2022/23. години предмет се не може бирати
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Друга година
Управљање пословним процесима О 6
Маркетинг О 4
Финансије О 4
Web дизајн О 8
Електронско банкарство О 5
Безбедност информационих система О 3
Спољнотрговинско пословање О 6
Статистика О 7
TCP/IP архитектура О 7
 
Практикум из анализе података И 5
Базе података - SQL сервер И 6
Информациони системи у медицини И 6
Мултимедијалне комуникације И 4
Администрирање система Windows И 6
Практикум из благајничког пословања И 6
Управљање ризицима И 4
 
Трећа година
Интернет берзе О 4
Стратегијски менаџмент О 5
Системски пословни софтвер О 5
Банкарска пракса О 5
Иновације и предузетништво О 5
Увод у операциона истраживања О 5
Пословни енглески језик О 4
Менаџмент продаје О 4
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Управљање пројектима И 6
Мреже за приступ И 6
Комуникациони модели И 5
Корпоративни VoIP И 5
Планирање предузетништва И 6
Основи ООП И 8
Графички софтверски алати И 5
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.