Мерења и сензори 2 | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мерења и сензори 2 

Лабораторија за комутације

Лабораторија је опремљена савременим уређајима произвођача ДЕГЕМ (Израел). Осам истоветних радних места за по два студента (укупно 16 радних места), омогућава да наставник излаже градиво на практичним уређајима. Студенти једновремено врше верификацију теоријских садржаја, као и мерење и анализу карактеристичних параметара система. За вежбе постоје припремљени практикуми. Од постојеће опреме је могуће реализовати 40-50 различитих трочасовних вежби из комутација и комутационих система.

 

 

У лабораторији се врши анализа принципа комутација и испитивање свих функција комутационих система са просторном и временском комутацијом. Такође је омогућено праћење етапа успоставе и раскидања привремених веза у комутационом систему. У лабораторији се једновремено конфигурише осам комутационих система које је могуће два-по-два повезати, чиме се могу реализовати различите врсте веза у систему. Макете су истих карактериситка као уређаји у системима комутације и преноса, што доприноси добром разумевању њиховог функционисања.

 

Хибридно коло је на макети реализовано у хибридној технологији коришћењем операционих појачавача и потенциометара. Омогућава увид у потребне услове за минимизирање преслушавања у оба смера преноса. Хибридно коло се затвара отпорношћу са отпорничке кутије коју студент бира у току мерења.Овде су дате основне поставке мерења сигнала на аналогном нивоу. хибридно коло је, као и остали елементи макета, део сложеног система преноса у основном опсегу.

Лабораторија за комутације

 

ЕЛС-2 је макета која представља јединицу ПЦМ терминала урађену по препоруци ИТУ-Т Г.703. У њу су уграђени кодеци (кодер-декодер), филтри, мултиплексер, екстрактор такта, линијски кодер и декодер (А закон компресије) према наведеној ИТУ препоруци. На макети постоји могућност мануелног и аутоматског избора временских слотова (канала Е1 рама), чиме макета служи испитивању преноса у основном опсегу, као и испитивању комутационих карактеристика са временском расподелом канала. ЕЛС-1 макета генерише све сигнале које стварна централа даје. Макета симулира корисничка кола, трунк, генератор тонова и бројач бирачких импулса.

 

Лабораторија за комутације

ТДМ-ПЦМ тестер је макета која студентима омогућава улазак у све поједине временске слотове у оквиру Е1 рама. Такође садржи и декодер са униформном карактеристиком, што омогућава проучавање свих карактеристика компресије према А закону (са макете ЕЛС-2). Комутацијом са временском расподелом канала, макета.

 

Повезивањем макета које омогућавају микропроцесорску контролу, могуће је симулирати рад централе са просторном и временском комутацијом. На мониторима који се повезују на микропроцесорску јединицу, могуће је пратити ток сигнала.

Лабораторија за комутације