Мрежно и софтверско инжењерство 

Студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство, представља други ниво високог струковног образовања, по чијем завршетку студенти стичу потребна теоријска и практична знања за решавање захтевних ИКТ проблема у реалном радном окружењу. Студенти се квалификују за квалитетно извршавање послова конфигурисања и администрирања рачунарских и телекомуникационих мрежа и продубљују своје знање из области web програмирања и објектног програмирања.
Осим групе обавезних предмета који стручно оспособљавају студенте за рад у реалним тржишним условима, студенти бирају и изборне предмете који им омогућавају да се уже профилишу у складу са својим жељама и евентуалним захтевима радног места. Веома битан предмет на студијама је стручна пракса која има за циљ да изложи студенте раду у реалним условима, као и да их упозна са захтевима потенцијалног будућег радног места.
Студијски програм је посебно фокусиран на тренутно актуелну проблематику мрежних система, системског администрирања и софтверског инжењерства, кроз анализу како теоретских тако и практичних аспеката ових области које се континуално развијају. Студијским радом стиче се увид у организационе и технолошке изазове корпоративних мрежних система, актуелног развоја мрежних технологија, програмирања софтвера високих перформанси, мрежног програмирања и безбедности.
Циљ студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство је стицање стручног знања и вештина из области мрежних и софтверских технологија, неопходних за решавање захтевних проблема у реалном радном окружењу и оспособљавање стручног кадра за планирање, имплементацију и одржавање мрежних и софтверских система. Конкретни циљ студијског програма је да оспособи стручни кадар за следеће практичне вештине:

 • планирање и пројектовање мрежних рачунарских система
 • имплементација и одржавање жичне, бежичне и оптичке мрежне инфраструктуре
 • администрирање рачунарским мрежама, Cloud администрирање
 • планирање и имплементација VoIP технологија
 • имплементација мрежа нове генерације
 • имплементација и одржавање безбедносних решења за мрежне системе
 • примена практичних знања из мобилних система преноса
 • пројектовање софтвера високих перформанси
 • анализа података и управљање складиштима података
 • планирање и имплементација WEB сервиса
 • програмирање и развој мрежних апликација, Cloud програмирање

Савладавањем мастер програма Мрежно и софтверско инжењерство студент стиче следеће опште способности:

 • независан рад на проблемима дужи временски период
 • анализа проблема и формирање плана рада који води ка решењима
 • креирање практичних модела који поједностављују имплементацију
 • прављење реалистичних планова уз разматрање различитих могућности, ограничења и утрошка времена
 • сакупљање и анализа различитих типова информација, и развијање здравог критичког става при њиховом разматрању
 • креирање обимних континуираних извештаја и репрезентација запажања у јасно написаним техничким документима
 • размена знања усменим и писменим путем
 • изражавање властитих запажања и ставова у односу на област стручности
 • поштовање професионалне етике

Мастер студијски програм је усаглашен са студијским програмима првог нивоа Комуникационе технологије и Интернет технологије. По завршетку основних bedava bonus adana escort mersin escort canlı casino oyna bedava casino bedava bonus deneme bonusu bedava bonus veren bahis siteleri студија, студентима је омогућен наставак студија и стручно усавршавање кроз курикулум мастер програма.

По завршетку студија и стицању дипломе, студенти добијају стручни назив струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, у оквиру стручне области студија – Електротехничко и рачунарско инжењерство.