Скриптарница | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Скриптарница 

Висока ICT школа је издала више уџбеника, приручника и практикума који покривају предмете и области којима се Школа бави, а који се могу купити у школској скриптарници.

 

 Радно време скриптарнице:

Скриптарница ради од 12:45 до 14:00 часова

 

Овде можете прегледати сва школска издања са ценовником, која се могу купити у скриптарници школе.