Акредитација 2017 | Студијски програми, Акредитације | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Акредитација 2017 

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 45/14, 68/15) и члана 10. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 08.12.2017. године, донела је одлуку о акредитацији високошколске установе Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије на којој се студије реализују кроз седам акредитованих студијских програма:

 

Основне струковне студије – четири студијска програма:

  1. Интернет технологије (четири модула: Администрирање рачунарских мрежа, Web програмирање, Медицинска информатика и Информационе технологије)
  2. Комуникационе технологије (два модула: Инжењерски менаџмент и Системско инжењерство)
  3. Поштанско-логистички системи
  4. Банкарство и пословна информатика

Специјалистичке струковне студије – два студијска програма:

  1. Електронске комуникације
  2. Саобраћајно инжењерство

Мастер струковне студије – један студијски програм:

  1. Мрежно и софтверско инжењерство