Мултимедија | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мултимедија 

Лабораторија за мултимедију у Високој ICT школи

Лабораторија за Мултимедије смештена је у климатизованој просторији, у којој се лабораторијске вежбе изводе на PC рачунарима са следећом конфигурацијом:

 • i5 9500 3,0 ghz,
 • 16gb ram
 • 1Tb ssd
 • Постоји укупно 18 радних места. Један рачунар у току извођења вежби користи по један студент.

  PC рачунари су повезани у серверски организовану локалну рачунарску мрежу (LAN) и свака група студената има сопствени кориснички налог који им служи да се пријаве на мрежу пре почетка рада.

   

  У току израде лабораторијских вежби студенти у зависности од предмета користе потребне програме инсталиране на рачунарима. Поред софтверских пакета, свако радно место је опремљено одговарајућим практикумом за дати предмет, WEB камером и мултимедијалним слушалицама. Умреженост целог кабинета студентима омогућава да самостално користе мрежни скенер и штампач.

  Лабораторија за мултимедију Високој ICT школи

   

  Лабораторија за мултимедију у Високој ICT школи

  Показни део лабораторијских вежби одвија се помоћу пројектора и мултимедијалне табле, која је посебно намењена за интерактивни приказ материје за предмете чије вежбе се реализују у овом кабинету. Ово се посебно односи на предмете Компресије и Мултимедијалне телекомуникације. Квалитетна и брза Интернет веза омогућава студентима да у току вежби поред креирања WEB страница, изврше и постављање исте на удаљене сајтове. Комуникација са WEB сервером је посебно значајна за предмете WEB дизајн и Базе податка – SQL сервер.

   

  Перформансе рачунара и локалне мреже у овом кабинету студентима омогућавају да лако и квалитетно врше све врсте обрада и монтажа мултимедијалних садржаја. У том смислу, студенти су после одслушаних лабораторијских вежби у потпуности способни да стечена знања директно имплементирају у пракси, са врло високим степеном знања и могућности да одговоре на савремене потребе тржишта.

  Лабораторија за мултимедију у Високој ICT школи