Распоред колоквијума | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Web дизајн

 Интернет технологије

 27.10.2021. 17:00

 по групама

Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици

 Поштанско-логистички системи

 1.11.2021. 10:00

Економија

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Комуникационе технологије

 1.11.2021. 16:00

Мреже за приступ

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Интернет технологије

 4.11.2021. 11:00

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 5.11.2021. 9:00

 по групама

Технологије курирских процеса, Поштанска технологија

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 8.11.2021. 13:00

Комуникациони модели

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 9.11.2021. 13:00

Основи телекомуникација, Дигиталне телекомуникације

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 12.11.2021. 16:00

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 16.11.2021. 12:00

Увод у операциона истраживања

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 16.11.2021. 14:00

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије

 17.11.2021. 9:00

 по групама

Управљање пројектима

 Комуникационе технологије, Интернет технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 18.11.2021. 9:30

Енглески језик 1

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 19.11.2021. 9:00

Web дизајн

 Интернет технологије

 22.11.2021. 17:00

Рачунарске мреже 1, Рачунарске мреже

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 23.11.2021. 16:00

 по групама

Web програмирање 1

 Интернет технологије

 25.11.2021. 9:00

Математика, Математика 1

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Телекомуникације, Поштанске и банкарске технологије

 26.11.2021. 9:30

Мултимедијалне комуникације, Мултимедијалне телекомуникације

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 27.11.2021. 10:00

Економија

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Комуникационе технологије

 29.11.2021. 16:00

Архитектура рачунара и оперативни системи

 Интернет технологије

 30.11.2021. 16:00

Мреже за приступ

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Интернет технологије

 2.12.2021. 11:00

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 3.12.2021. 9:00

Енглески језик

 Комуникационе технологије

 3.12.2021. 15:00

Технологије курирских процеса, Поштанска технологија

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 6.12.2021. 13:00

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 7.12.2021. 12:00

Увод у операциона истраживања

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 7.12.2021. 14:00

Web дизајн

 Интернет технологије

 7.12.2021. 17:00

 по групама

Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици

 Поштанско-логистички системи

 8.12.2021. 11:00

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије

 9.12.2021. 9:00

 по групама

Мерења и сензори

 Комуникационе технологије

 9.12.2021. 9:00

Енглески језик

 Комуникационе технологије

 10.12.2021. 15:00