Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Системи међубанкарских комуникација

 специјалистичке студије, мастер студије

 21.2.2019. 17:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије

 22.2.2019. 16:00

Пословне комуникације

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије, Интернет технологије

 23.2.2019. 10:00

Системи међубанкарских комуникација

 специјалистичке студије, мастер студије

 23.2.2019. 13:00

 лаб. колоквијум

ООП C# 1

 Интернет технологије

 23.2.2019. 14:00

 група А

ООП C# 1

 Интернет технологије

 23.2.2019. 16:00

 група Б

Web програмирање PHP 1

 Интернет технологије

 25.2.2019. 17:30

Базе података

 Интернет технологије

 26.2.2019. 9:00

Пословне комуникације

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 26.2.2019. 19:00

Енглески језик 2

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 28.2.2019. 9:30

Web дизајн

 Комуникационе технологије, Телекомуникације, Поштанско-логистички системи

 28.2.2019. 17:00

Бизнис план

 Поштанске и банкарске технологије

 2.3.2019. 10:00

Мрежни уређаји 1

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 2.3.2019. 13:00

Web програмирање 2

 Интернет технологије

 4.3.2019. 17:30

Поштанске електронске услуге

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 4.3.2019. 18:00

 лаб. Интернет

Информациони системи у логистици

 специјалистичке студије

 6.3.2019. 17:00

 лаб. Оптика

Логистички сервиси

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 8.3.2019. 9:00

Безбедност рачунарских мрежа

 Интернет технологије, Телекомуникације

 11.3.2019. 19:00

Базе података

 Интернет технологије

 12.3.2019. 9:00

Web дизајн

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 12.3.2019. 11:45

 лаб. колоквијум

Web дизајн

 Поштанско-логистички системи

 13.3.2019. 10:30

 лаб. колоквијум

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Телекомуникације

 13.3.2019. 11:15

 лаб. колоквијум

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Телекомуникације

 13.3.2019. 14:30

 лаб. колоквијум

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Телекомуникације

 13.3.2019. 16:15

 лаб. колоквијум

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Телекомуникације

 14.3.2019. 9:30

 лаб. колоквијум

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 14.3.2019. 16:00

Администрирање система Windows

 мастер студије

 16.3.2019. 12:15

 лаб. колоквијум

Напредне технике рутирања

 мастер студије

 17.3.2019. 10:00

IP локалне мреже

 мастер студије

 17.3.2019. 11:30