Распоред колоквијума | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Практикум из база података

 Интернет технологије

 21.2.2024. 9:00

 по групама

Бежичне мреже

 Мрежно и софтверско инжењерство

 21.2.2024. 17:00

Основи програмирања 1

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 21.2.2024. 18:00

 поправни колоквијум

Статистика

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 22.2.2024. 10:30

 у Железничкој школи

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 23.2.2024. 10:00

 у Железничкој школи

Бежичне комуникације, Бежичне телекомуникације

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 23.2.2024. 13:00

 у Железничкој школи

Базе података

 Интернет технологије

 23.2.2024. 15:00

 у Железничкој школи

Менаџмент продаје

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 23.2.2024. 15:00

Cloud сервиси

 Мрежно и софтверско инжењерство

 23.2.2024. 17:00

Web програмирање PHP 1

 Интернет технологије

 24.2.2024. 13:30

 по групама

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 26.2.2024. 8:30

 по групама

Основи ООП

 Комуникационе технологије

 26.2.2024. 13:00

Планирање предузетништва

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Комуникационе технологије

 26.2.2024. 15:00

Економија

 Поштанско-логистички системи, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 27.2.2024. 9:00

Објектно оријентисано програмирање

 Мрежно и софтверско инжењерство

 27.2.2024. 18:30

Web дизајн

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 29.2.2024. 9:30

Рачунарске мреже 2

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 29.2.2024. 11:00

Пословне комуникације

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Интернет технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 1.3.2024. 9:00

 по групама

Енглески језик

 Интернет технологије

 1.3.2024. 11:00

 по групама

ООП C# 1

 Интернет технологије

 2.3.2024. 13:30

 по групама

Шпедиција и осигурање

 Поштанско-логистички системи

 4.3.2024. 9:00

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 4.3.2024. 10:00

 по групама

Web дизајн

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 5.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Безбедност рачунарских мрежа

 Комуникационе технологије

 5.3.2024. 16:00

 у темину лаб вежби

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 6.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Статистика

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 6.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Логистички сервиси

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 6.3.2024. 12:00

Основи програмирања 1

 Интернет технологије

 6.3.2024. 18:00

 по групама

Основи програмирања 1

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 7.3.2024. 9:30

 по групама

Безбедност рачунарских мрежа

 Интернет технологије

 7.3.2024. 14:00

 у темину лаб вежби

Енглески језик 2

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 8.3.2024. 11:00

Практикум из база података

 Интернет технологије

 8.3.2024. 15:00

 по групама

Менаџмент продаје

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 8.3.2024. 15:00

Cloud Windows

 Интернет технологије

 8.3.2024. 18:00

Web програмирање 2

 Интернет технологије

 11.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 11.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Бежичне комуникације, Бежичне телекомуникације

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 11.3.2024. 17:00

 у Железничкој школи

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 12.3.2024. 0:00

Базе података

 Интернет технологије

 12.3.2024. 9:00

Корпоративни VoIP

 Комуникационе технологије, Интернет технологије, Банкарство и пословна информатика

 12.3.2024. 12:00

 поправни колоквијум

Web програмирање 2

 Интернет технологије

 13.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 13.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 13.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

City логистика

 Поштанско-логистички системи

 13.3.2024. 9:00

Рачунарске мреже 2

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 13.3.2024. 12:00

 у темину лаб вежби

Енглески језик

 Интернет технологије

 13.3.2024. 16:00

 поправни колоквијум

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 13.3.2024. 18:00

 поправни колоквијум

Web програмирање 2

 Интернет технологије

 14.3.2024. 0:00

 у темину лаб вежби

Практикум из анализе података

 Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 14.3.2024. 18:00

Безбедност рачунарских мрежа

 Мрежно и софтверско инжењерство

 14.3.2024. 18:00

Базе података

 Интернет технологије

 15.3.2024. 15:00

 у Железничкој школи

Логистички сервиси

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 15.3.2024. 17:00

 поправни колоквијум

Напредне технике рутирања

 Мрежно и софтверско инжењерство

 15.3.2024. 17:00