Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Шпедиција и осигурање

 Поштанско-логистички системи

 25.1.2021. 14:00

Web дизајн

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 28.1.2021. 10:00

Напредне технике рутирања

 Мрежно и софтверско инжењерство

 2.2.2021. 18:00

Мреже за приступ

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 5.2.2021. 10:00

Логистички сервиси

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 8.2.2021. 13:00

Шпедиција и осигурање

 Поштанско-логистички системи

 8.2.2021. 14:00

Практикум из шалтерског пословања

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 9.2.2021. 0:00

 у термину лаб. вежби

Поштанске електронске услуге, Електронске поштанске услуге

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 11.2.2021. 11:00

Web програмирање 2

 Интернет технологије

 17.2.2021. 14:00

Web дизајн

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 18.2.2021. 10:00

Напредне технике рутирања

 Мрежно и софтверско инжењерство

 18.2.2021. 18:00

Корпоративни VoIP

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 19.2.2021. 10:00

Пословне комуникације

 Интернет технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 22.2.2021. 9:30

Шпедиција и осигурање

 Поштанско-логистички системи

 22.2.2021. 14:00

Пословне комуникације

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 23.2.2021. 10:00

Основи програмирања 1

 Основи програмирања 1

 24.2.2021. 9:00

 по групама

Енглески језик 2

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 25.2.2021. 14:00

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 26.2.2021. 9:00

Рачунарске мреже 2, Рачунарске мрежe

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 26.2.2021. 16:00

 по групама

Мрежни уређаји 2, Мрежни уређаји

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 27.2.2021. 9:00

 по групама