Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Економија

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Комуникационе технологије, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 2.11.2020. 10:00

Управљање ризицима

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 3.11.2020. 11:00

Електротехника

 Комуникационе технологије

 5.11.2020. 14:30

Управљање пословним процесима

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 5.11.2020. 18:00

Практикум из примене рачунара

 Поштанско-логистички системи

 6.11.2020. 13:00

Увод у операциона истраживања

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 9.11.2020. 12:00

Web дизајн

 Интернет технологије

 9.11.2020. 15:00

 по групама

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 10.11.2020. 9:00

 по групама

 Додатни распоред

Технологије курирских процеса

 Поштанско-логистички системи

 10.11.2020. 13:00

Технике рутирања

 Мрежно и софтверско инжењерство

 13.11.2020. 17:00

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије

 14.11.2020. 11:30

 по групама

 Додатни распоред

Транспортне мреже

 Комуникационе технологије

 16.11.2020. 9:00

TCP/IP архитектура, IP умрежавање

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Телекомуникације

 17.11.2020. 9:00

 по групама

 Додатни распоред

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 18.11.2020. 0:00

 у термину лаб. вежби

Практикум из примене рачунара

 Интернет технологије

 18.11.2020. 9:00

 по групама

 Додатни распоред

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 19.11.2020. 0:00

 у термину лаб. вежби

Поштанска регулатива

 Поштанско-логистички системи

 18.11.2020. 13:00

Администрирање база података

 Интернет технологије

 19.11.2020. 11:00

 по групама

Web програмирање 1

 Интернет технологије

 19.11.2020. 15:00

 по групама

Енглески језик 1

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 20.11.2020. 10:00

Е пословање

 Мрежно и софтверско инжењерство

 20.11.2020. 17:00

Мултимедијалне комуникације

 Комуникационе технологије

 23.11.2020. 11:00

Електротехника

 Комуникационе технологије

 23.11.2020. 12:30

Архитектура рачунара и оперативни системи

 Интернет технологије, Телекомуникације

 24.11.2020. 9:30

Управљање ризицима

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 24.11.2020. 11:00

Економија

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Комуникационе технологије, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 25.11.2020. 15:00

Комуникациони модели

 Мрежно и софтверско инжењерство, Интернет технологије, Банкарство и пословна информатика

 25.11.2020. 17:00

Управљање пословним процесима

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 26.11.2020. 18:00