Обавештења о настави | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Обавештења о настави 

Часови из предмета Основи ООП ће у петак, 15.10.2021. године почети у 16.30 уместо у 14.00 часова и биће одржани на линку за предавања.

Од 11.10.2021. сви наставници и студенти ће за праћење и реализовање наставе користити нову  Moodle платформу за електронско учење. Платформа се налази на адреси http://ict.rcub.bg.ac.rs/

Распоред лабораторија у просторијама Високе ICT школе могу се видети на схеми у прилогу.
Висока железничка школа струковних студија се налази на адреси Здравка Челара 14 (користити десни улаз до централног степеништа). Учионице 95 (ж1) и 96 (ж2) се налазе на првом спрату (слика 1 у прилогу). Амфитеатар се налази на другом спрату (слика 2 у прилогу).