О студијском програму | Студијски програми, Основне студије, Комуникационе технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Студијски програм Комуникационе технологије  реализује се кроз два модула: Системско инжењерство и Инжењерски менаџмент. Прва година студија је заједничка, а након тога студенти врше избор модула што им омогућава да се образују за ону грану комуникационих технологија која највише одговара њиховим интересовањима.

Сви предмети студијског програма су разврстани у две групе: обавезни и изборни. Поред фундаменталних знања која студенти стичу у оквиру обавезних предмета, они могу профилисати студије према својим склоностима на начин да се у оквиру подручја комуникационих технологија оспособе за одређене врсте послова за које имају изражене склоности усвајајући практична знања потребна за администрирање мрежа, програмирање апликација, управљање базама података, рад у електронским медијима, посебно дигиталне телевизије и друге техничке послове у ТВ студију, као и у области инжењерског менаџмента.

У оквиру овог студијског програма студенти стичу потребна знања за квалитетно имплементирање и одржавање комуникационе опреме применом савремених техничких метода и специјализованих софтверских алата, као и савремених мрежних технологија, првенствено у постојећим мрежама фиксних и мобилних телекомуникација, рачунарским и сензорским мрежама, као и у мрежама нове генерације у домену увођења, надзора и одржавања многобројних сервиса код корисника.

Студенти такође имају прилику да овладају практичним знањима и вештинама који су неопходни на радним местима одржавања и администрирања савремених мрежа, примене савремених апликативних софтвера, за имплементацију и одржавање софтвера база података, као и вештинама из области инжењерског менаџмента.

Због све веће популарности мултимедија, циљ је да се студенти студијског програма Комуникационе технологије оспособе да квалитетно обављају тражене послове у области мултимедијалних телекомуникација, као и у осталим врстама електронских медија.

Студијски програм Комуникационе технологије остварује се са циљем школовања квалификованог и компетентног кадра за послове одржавања мрежа фиксних и мобилних комуникација, сензорских мрежа, електронских и оптичких комуникационих уређаја, менаџмента и продаје комуникационих сервиса и уређаја, коришћење телекомуникационе мерне опреме и послова везаних за електронске медије и техничку подршку у ТВ студију.

Предлог модела вредновања државне матуре за упис студената од школске 2024/25. године можете наћи на следећем линку.

По завршетку студијског програма Комуникационе технологије и стицању дипломе, студенти добијају стручни назив – струковни инжењер електротехнике и рачунарства, у оквиру стручне области студија – Електротехничко и рачунарско инжењерство.