Предавања у просторијама Високе железничке школе | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Предавања у просторијама Високе железничке школе 

Висока железничка школа струковних студија се налази на адреси Здравка Челара 14 (користити десни улаз до централног степеништа). Учионице 95 (ж1) и 96 (ж2) се налазе на првом спрату (слика 1 у прилогу). Амфитеатар се налази на другом спрату (слика 2 у прилогу).