CCNA курс | Стручни курсеви, Cisco | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

CCNA курс 

 

CCNA програм је полазна тачка у образовању које нуди Cisco. CCNA сертификат који се стиче полагањем завршног испита CCNA програма већ неколико година важи као један од најпопуларнијих ИТ сертификата за почетнике који желе изградити своју каријеру у подручју информационих технологија.

 

Организација наставе

 

Наставни програм се изводи кроз предавања и самосталне практичне вежбе на Cisco опреми уз помоћ инструктора, употребом мултимедијалних садржаја доступних са Интернета.

Полазници могу самостално учити и сами изабрати брзину рада. Улога инструктора је више улога ментора који прати и помаже полазницима у савлађивању градива. Програм се састоји од 80% општег градива о мрежним технологијама, док се 20% градива односи за Cisco опрему. Комплетан наставни материјал је на енглеском језику.

 

Лабораторијске вежбе

 

Срж самог програма се односи на практичан део обуке која се изводи на мрежној опреми и рачунарима у лабораторији са Cisco опремом. Упутства за вежбе омогућавају самосталан рад полазника, односно инструктор их може модификовати према властитом нахођењу и потребама.

 

Испити

 

У току сваког поглавља полазници полажу више испита којима се проверава напредак полазника. Испити за проверу знања имају око 25 питања. На крају сваког поглавља долази завршни испит који има око 60 питања. На свако питање полазницима је понуђено пар одговора. Сви испити полажу се на Cisco -вој web презентацији . Резултат се може сазнати одмах након завршетка испита.

Сва питања имају једнак број бодова, нетачни одговори не носе негативне бодове. Инструктори могу са полазницима анализирати грешке на испиту и упоредити резултате полазника на испиту са просеком свих Cisco мрежних академија у свету. На крају сваког поглавља полазници могу покренути квиз који се не бодује, али може омогу ћити полазницима да провере своје знање. Сви испити су на енглеском језику.

Након завршетка програма полазници могу приступити полагању CCNA (Cisco Certified Network Associate) испита у једном од овлашћених центара.

CCNA сертификат је полазна тачка у даљем програму сертификације које нуди Cisco, а може се одвијати у једном од два правца: одржавање или дизајнирање рачунарских мрежа. Сваки од та два правца састоји се од три нивоа која полазника воде од почетног нивоа сарадника (CCNA), преко професионалца (CCNP/CCDP) до експерта (CCIE).

Cisco академије немају право сертификовања полазника. За Cisco сертификовање обавља независна компанија VUE, специјализована за тестирање.