План студија 2012. | Студијски програми, Основне студије, Интернет технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2012. 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Предмет Статус ЕСПБ
 
Прва година
Математика 1 О 7
Архитектура рачунара и оперативни системи О 7
Основи електротехнике и телекомуникација О 5
Основи програмирања 1 О 6
Web дизајн О 7
Енглески језик О 5
Основи програмирања 2 О 6
Базе података О 6
Пословне комуникације О 6
 
Практикум из примене рачунара И 5
Математика 2 И 8
Економија И 5
 
Друга година
Базе података - SQL сервер О 6
TCP/IP архитектура О 6
Енглески језик стручни О 5
Мултимедијална графика О 6
Основи ООП О 6
 
МОДУЛИ
Web
програмирање
Друга година
Web програмирање О 7
Мултимедијалне анимације О 5
Web програмирање PHP 1 О 6
 
 
 
ООП
Java
И 6
Мрежни уређаји И 6
Администрирање система Linux И 4
Администрирање система Windows И 4
 
 
Менаџмент И 5
Еколошки менаџмент И 3
 
Трећа година
Web програмирање PHP 2 О 6
ООП C# 1
О 6
Администрирање
база
података
О 5
Web програмирање ASP О 6
Практикум О 3
Стручна
пракса
О 1
Завршни рад О 3
 
 
 
Рачунарске мреже И 6
ООП C# 2 И 6
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
IP телефонија И 5
Корпоративни VoIP И 4
Безбедност рачунарских мрежа И 5
Пројектовање рачунарских мрежа И 4
Управљање пројектима И 5
Cloud-Linux И 4
Cloud-Windows И 4
Сигурност на интернету И 4
 
 
 
 
 
Стратегијски менаџмент И 6
Електронско банкарство И 5
Интернет
берзе
И 4
Менаџмент продаје И 4
 
Администрирање рачунарских мрежа
Друга година
Мрежни уређаји О 6
Администрирање система Linux О 4
Администрирање система Windows О 4
Мреже за
приступ
О 5
 
 
Сигурност на интернету И 4
ООП Java И 6
Web
програмирање
И 7
Web програмирање PHP 1 И 6
Мултимедијалне анимације И 5
 
Менаџмент И 5
Еколошки менаџмент И 3
 
Трећа година
Пројектовање рачунарских мрежа О 4
Администрирање база података О 5
Безбедност рачунарских
мрежа
О 5
Рачунарске
мреже
О 6
Практикум О 3
Стручна
пракса
О 1
Cloud-Linux О 4
Cloud-Windows О 4
Завршни рад О 3
 
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
IP телефонија И 5
Корпоративни VoIP И 4
ООП C# 1 И 6
ООП C# 2 И 6
Web програмирање PHP 2 И 6
Web програмирање ASP И 6
Управљање пројектима И 5
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегијски менаџмент И 6
Менаџмент
продаје
И 4
Електронско банкарство И 5
Интернет берзе И 4
 
Медицинска информатика
Друга година
Web програмирање О 7
Мрежни
уређаји
О 6
Администрирање система Linux О 4
Администрирање система Windows О 4
Медицинска инструментација О 5
 
Web програмирање PHP 1 И 6
T2 Компресије И 6
Мултимедијалне анимације И 5
Сигурност на интернету И 4
 
 
Еколошки менаџмент И 3
 
 
Трећа година
Администрирање база података О 5
Дозиметрија и заштита од зрачења О 5
Технологијe у медицинској информатици О 5
Рачунарске
мреже
О 6
Практикум О 3
Стручна
пракса
О 1
Завршни рад О 3
 
 
 
ООП Java И 6
IP телефонија И 5
Корпоративни VoIP И 4
Мреже за приступ И 5
ООП C# 1 И 6
ООП C# 2 И 6
Безбедност рачунарских мрежа И 5
Пројектовање рачунарских мрежа И 4
Web програмирање PHP 2 И 6
Cloud-Linux И 4
Cloud-Windows И 4
Web програмирање ASP И 6
Управљање пројектима И 5
Мерења И 5
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
 
Електронско банкарство И 5
Стратегијски менаџмент И 6
Интернет
берзе
И 4
Менаџмент продаје И 4
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.