Локација | | Одсек Висока ICT школа

Локација 

Мапа дела града у којем се налази Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије,Здравка Челара 16, 11200 Београд, Србија, Контакт телефон: 3290-828

Мапа Висока ICT школа