Локација | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Локација 

Мапа дела града у којем се налази

Висока школа за информационе и комуникационе технологије,

Здравка Челара 16, 11200 Београд, Србија,

Контакт телефон: 3290-828

Мапа Висока ICT школа