Процедура за издавање уверења о студирању | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Процедура за издавање уверења о студирању 

Оверен образац потврде - уверења о статусу студирања могу уз индекс преузети студенти који су уписани у текућу школску годину.

Потврду (уверење) могуће је преузети само уз индекс у току радног времена са студентима.