Оптичке и приступне мреже | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Оптичке и приступне мреже 

Лабораторија за оптичке и пиступне мреже у Високој ICT школи

Лабораторија је опремљена хардвером/инструментацијом за тестирање оптичких влакана, те PC рачунарима са следећом конфигурацијом :

 • i5 10500 3.1 ghz
 • 16 gb ram
 • 1Tb ssd
 •  

  У лабораторији је 17 радних места за студенте и једно место за наставника.

  Студентима је на овај начин омогућен индивидуални практични рад, а наставнику једноставно праћење њиховог индивидуалног напредовања у вештини дизајнирања и реализације пасивних елемената оптичких мрежа као и у методама тестирања параметара оптичких влакана. Стални приступ Интернету омогућен је студентима тако да у току вежби могу користити сервисе Интернета и расположиве садржаје који им помажу у раду.

  Лабораторија за оптичке и приступне мреже у Високој ICT школи

   

  Лабораторија за оптичке и приступне мреже у Високој ICT школи

  У првој фази лабораторијске наставе студенти се упознају са радом са програмским алатима који се користе приликом дизајнирања пасивног дела преносног телекомуникационог. У другој фази, у лабораторији се врши провера и тестирање терминисаних влакана, конектора и свих облика спојева оптичких влакана. Тестирање се врши савременим инструментима који су међу најбољим према светским стандардима. Оваква софисцтицирана опрема пружа веома прецизан увид у стање оптичког линка или трасе, као и у све параметре пертурбације сигнала на оптичком путу.

   

  Лабораторија поседује уредјај за анализу сигнала методом оптичке рефлектометрије OTDR типа NETTEST CMA 5000 са пратећим модулима, који служи за тестирање свих важних параметара оптичких влакана. На располагању је и атенуатор- ослабљивач оптичког сигнала којим се могу задати различити нивои сигнала кроз влакно које студенти тестирају. Поред ова два уређаја у лабораторији се налази и микроскоп типа NETTEST који је најважнији уредјај за визуелну проверу исправности и чистоће оптичких конектора.

  Лабораторија за оптичке и приступне мреже у Високој ICT школи