План студија 2012. (иновиран за 2015/16.) | Студијски програми, Основне студије, Интернет технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2012. (иновиран за 2015/16.) 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Прва година
Предмет Статус ЕСПБ
Математика 1 О 7
Архитектура рачунара и оперативни системи О 4
Основи електротехнике и телекомуникација О 4
Основи програмирања 1 О 6
Web дизајн О 7
Енглески језик О 5
Основи програмирања 2 О 6
Базе података О 5
TCP/IP архитектура О 5
Пословне комуникације О 6
 
Практикум из примене рачунара И 5
Математика 2 И 8
Економија И 5
 
Друга година
 
МОДУЛИ
Web програмирање
Базе података - SQL сервер О 6
Енглески језик стручни О 5
Пројектовање база података О 4
Основи ООП О 6
Мрежни уређаји О 7
Администрирање система - Windows О 4
Администрирање система - Linux О 4
Web програмирање О 7
Web програмирање PHP 1 О 6
ООП C# 1

О 6
 

Практикум из софтверских алата И 2
Мултимедијалне анимације И 5
Менаџмент И 5
Еколошки менаџмент И 3
 
Трећа година
Web програмирање PHP 2 О 6
Администрирање база података О 5
Web програмирање ASP О 6
Cloud - Linux О 4
Практикум О 3
Стручна
пракса
О 1
Завршни рад О 3
 
ООП Java И 6
Рачунарске мреже И 6
ООП C# 2 И 6
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
IP телефонија И 5
Корпоративни VoIP И 4
Безбедност рачунарских мрежа И 5
Пројектовање рачунарских мрежа И 4
Управљање пројектима И 5
Cloud - Windows И 4
Медицинска инструментација И 5
Дозиметрија и заштита од зрачења И 5
Технологијe у медицинској информатици И 5
Стратегијски менаџмент И 6
Електронско банкарство И 5
Интернет
берзе
И 4
Менаџмент продаје И 4
 
Администрирање рачунарских мрежа
Базе података - SQL сервер О 6
Енглески језик стручни О 5
Пројектовање база података О 4
Основи ООП О 6
Мрежни уређаји О 7
Администрирање система - Windows О 4
Администрирање система - Linux О 4
Web програмирање О 7
 

Мреже за
приступ
И 5
Практикум из софтверских алата И 2
Web програмирање PHP 1 И 6
Мултимедијалне анимације И 5
ООП C# 1 И 6
Менаџмент И 5
Еколошки менаџмент И 3
Менаџмент продаје И 4
 
Трећа година
Пројектовање рачунарских мрежа О 4
Администрирање база података О 5
Безбедност рачунарских мрежа О 5
Рачунарске
мреже
О 6
Практикум О 3
Стручна
пракса
О 1
Cloud - Linux О 4
Cloud - Windows О 4
Завршни рад О 3
 
ООП Java И 6
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
IP телефонија И 5
Корпоративни VoIP И 4
ООП C# 2 И 6
Медицинска инструментација И 5
Web програмирање PHP 2 И 6
Web програмирање ASP И 6
Дозиметрија и заштита од зрачења И 5
Технологијe у медицинској информатици И 5
Управљање пројектима И 5
Стратегијски менаџмент И 6
Електронско банкарство И 5
Интернет берзе И 4
 
Медицинска информатика
Базе података - SQL сервер О 6
Енглески језик стручни О 5
Пројектовање база података О 4
Основи ООП О 6
Мрежни уређаји О 7
Администрирање система - Windows О 4
Администрирање система - Linux О 4
Web програмирање О 7
Медицинска инструментација О 5
 
Web програмирање PHP 1 И 6
Компресије И 6
Практикум из софтверских алата И 2
Мреже за
приступ
И 5
ООП C# 1 И 6
Мултимедијалне анимације И 5
Еколошки менаџмент И 3
 
Трећа година
Администрирање база података О 5
Дозиметрија и заштита од зрачења О 5
Технологијe у медицинској информатици О 5
Рачунарске
мреже
О 6
Практикум О 3
Безбедност рачунарских
мрежа
О 5
Пројектовање рачунарских мрежа О 4
Cloud - Linux О 4
Стручна
пракса
О 1
Завршни рад О 3
 
ООП Java И 6
IP телефонија И 5
Корпоративни VoIP И 4
ООП C# 2 И 6
Web програмирање PHP 2 И 6
Cloud - Windows И 4
Web програмирање ASP И 6
Управљање пројектима И 5
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
Електронско банкарство И 5
Стратегијски менаџмент И 6
Интернет
берзе
И 4
Менаџмент продаје И 4
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.