Најчешћа питања | Студијски програми, Основне студије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Најчешћа питања 

Како да попуним уплатницу за рату школарине?
Пример попуњене уплатнице за II, III или IV рату школарине можете видети овде.
 
Како да попуним уплатницу за пријаву испита?
Пример попуњене уплатнице за пријаву испита можете видети овде.
 
Шта ми је потребно од документације за упис наредне године?
Документација потребна за упис школске 2021/22. године за студенте основних струковних студија - БУЏЕТ:
- Индекс
- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)
- Образац за пристанак за обраду личних података (преузима се на дан уписа у студентској служби и не наплаћује се)
- Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати овде.
Документација потребна за упис школске 2020/21. године за студенте основних струковних студија - САМОФИНАНСИРАЊЕ
- Индекс
- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)
- Образац за пристанак за обраду личних података (преузима се на дан уписа у студентској служби и не наплаћује се)
- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 24.000,00 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате I рата школарине, позив на број 2-број индекса студента).
- Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати овде.
 
Зашто се пријављују обавезни предмети? Зар се то не подразумева?
Под обавезним предметом подразумева се предмет који мора обавезно да се положи до краја школовања. То значи да студент не мора све обавезне предмете једне године студијског програма да одабере у једној школској години. Због тога се и обавезни предмети пријављују путем студентског web сервиса за студијску годину којој предмет припада.
У случају да студент жели да пријави све обавезне предмете једне студијске године у једној школској години, неопходно је да их све пријави путем студентског web сервиса. При избору предмета за сваку школску годину треба водити рачуна да крајњи циљ (услов да се приступи одбрани завршног рада) треба да буде најмање 180 ЕСПБ, распоређених на најмање 60 ЕСПБ по свакој студијској години (обавезни + изборни).
 
Имам 58 ЕСПБ бодова из прве године студијског програма. Положио сам све обавезне предмете па ме сада интересује да ли могу да изаберем више изборних предмета из друге године студијског програма и тако допуним 2 ЕСПБ која ми недостају у првој години?
Не можете. Неопходно је да остварите најмање 60 ЕСПБ на предметима који припадају првој години студијског програма.
Приликом пријаве предмета за наредну школску годину путем студентског web сервиса пријавите изборни предмет који носи најмање 2 ЕСПБ.
 
Студентска служба ме је обавестила да не испуњавам услове да браним завршни рад зато што ми недостаје 5 ЕСПБ из друге године студијског програма. Како је то могуће када сам ја остварио у трећој години 66 ЕСПБ и имам укупно 181ЕСПБ?
Неопходно је да у свакој години студијског програма остварите најмање 60 ЕСПБ. Ви сте остварили 60 ЕСПБ из предмета прве године студијског програма, 55 из предмета друге године и 66 из предмета треће године студијског програма. Проблем је у томе што из предмета друге године студијског програма нисте остварили најмање 60 ЕСПБ.
Неопходно је да пријавите један изборни предмет друге године студијског програма од најмање 5 ЕСПБ (све обавезне предмете друге године сте положили) и тек када положите тај предмет, можете приступити одбрани завршног рада.
 
До краја школовања остало ми је да положим још 3 испита. Да ли могу сада да изаберем тему завршног рада и да уз преостале обавезе у школи почнем да радим завршни рад? Коме да се обратим за тему?
Избор теме за завршни рад можете да извршите у току завршне године студија, можете да радите на њему, али не можете приступити одбрани завршног рада док не исполажете све испите и добијете одобрење студентске службе да сте испунили услове да приступите одбрани завршног рада.
На сајту школе имате листу предмета из којих се може радити завршни рад. Према својим склоностима изаберите предмет (услов је да сте предмет положили у току студија)
 и обратите се предметном наставнику који ће бити Ваш ментор за израду завршног рада. Након дефинисања теме, литературе и циљева које треба да испуни ваш рад, приступате изради рада. У току израде, ментор прати ваш рад, до коначне верзије рада, с којом можете приступити одбрани.
 
Договорио/ла сам се са ментором око предмета и теме за одбрану завршног рада. Која је процедура за пријаву одбране завршног рада? Коме треба да се обратим?
Потребно је да ментору проследите пријаву теме завршног рада (образац можете преузети са сајта Школе).

 

Студентској служби прослеђујете испитну пријаву завршног рада (испитну пријаву завршног рада можете проследити и путем мејла тако што ћете попунити doc формат који се налази на сајту Школе) - попуњава се само горњи део пријаве.

- Када Наставно стручно веће одобри тему и када документација буде прослеђена Студентској служби врши се провера испуњености услова и Студентска служба Вас у року од 7 до 10 дана обавештава да ли је пријава одобрена или не.

- Студент је у обавези да пре одбране завршног рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме завршног рада и налепницу за CD/DVD (студенти ће добити налепницу за један диск (за архиву Студентске службе) коју ће попуњавати потребним подацима).

- Када студент преузме сву неопходну документацију са ментором договара термин одбране завршног рада.

 

Одбранио/ла сам завршни рад. Када могу да преузмем Уверење о стеченом високом образовању?

Након одбране завршног рада ментор прослеђује Студентској служби комплетну документацију са одбране и Студентска служба у року од 20 радних дана издаје Уверење о стеченом високом образовању. Уколико желите да проверите да ли је документација завршена можете послати питање на мејл studentska.sluzba@ict.edu.rs.

 
2020/21. године уписао сам се у Високу ICT школу. Да ли је сада неопходно да имам најмање 37 ЕСПБ из прве године да бих уписао другу годину?
Није неопходно да имате најмање 37 ЕСПБ бодова.
37 ЕСПБ, према Закону о високом образовању, не представља број бодова који треба да стекнете у години студија, већ број бодова који морате да упишете у наредној години студија, уколико се сами финасирате, да бисте добили статус студента.
У конкретном случају, ви ове школске године уписујете поново обавезне предмете које нисте положили у претходној години, а изборне предмете које нисте положили можете бирати поново, а можете их заменити другим изборним предметима. Поред тога уписујете и предмете из наредне године студијског програма. Укупан број бодова који носе предмети које сте одабрали не сме бити мањи од 37 ЕСПБ за студенте на самофинансирању, односно 60 ЕСПБ за студенте који се финансирају из буџета.
Студент који се сам финансира, може пријавити предмете за више од 37 ЕСПБ и платити одговарајући износ за одабрани број ЕСПБ. 
 
Ове године сам се уписао у Високу ICT школу. Видео сам на вашем сајту да постоје предиспитне обавезе. Шта то тачно значи?
Предиспитне обавезе представљају обавезе које морате испунити у току триместра да бисте стекли право да полажете испите.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
За све предмете студијског програма дефинисане су предиспитне обавезе и минимум поена неопходан за стицање права за полагање испита. Предиспитне обавезе реализују се полагањем теоријских и лабораторијских колоквијума, израдом семинарских радова и домаћих задатака и сл.. Облике предиспитних обавеза и минимум бодова наставници јасно представљају на уводним часовима (минимум 30% од предвиђених предиспитних обавеза). Зато је веома препоручљиво да посећујете предавања и вежбе и активно радите у току триместра.
 
Сам финансирам своје школовање у Вашој школи, па ме интересује да ли се, поред полагања испита, плаћа и полагање предиспитних колоквијума?
Не плаћа се свако полагање испита. По завршетку наставе у триместру, сви предмети тог триместра се аутоматски пријављују за све студенте који су те предмете уписали и то прво полагање испита студенти не плаћају.
У наредним роковима, сви студенти, без обзира на начин финансирања, пријављују испите и плаћају пријаву испита по важећем ценовнику.
Предиспитни колоквијуми у току наставе се не плаћају.
 
На сајту Школе видео сам да је заказана презентација изборних предмета за студенте прве године после које треба да изаберемо (упишемо) предмете. Како се врши тај упис изабраних предмета?
Презентације изборних предмета треба да олакшају студентима да се определе за предмете.
За сваку годину студијског програма студенти могу путем студентског web сервиса да пријаве изборне и обавезне предмете (ЕСПБ бодови свих предмета приказани су у делу за пријаву). Збир ЕСПБ бодова свих пријављених предмета представља број бодова који је студент уписао у једној школској години.
 
На сајту нисам могао да видим резултате испита. Потребна је нека шифра. Ко може да ми да ту шифру?
Уколико већ студирате код нас, потребне податке за ауторизацију на сајту школе можете преузети лично код администратора (goran.bulajic@ict.edu.rs). Ако сте пак уписани ове године, потребне податке добићете на почетку школске године, тако да ће Вам на време бити и омогућен приступ ауторизованим садржајима на школском сајту. Добићете још и е-маил налог на домену ict.edu.rs.
 
Радим завршни рад и мислим да нећу стићи да дипломирам у септембру. Чула сам, да ако ми то остане за октобар, поново ћу морати да платим. Да ли је то тачно?

Уколико сте самофинансирајући студент ЕСПБ бодове за завршни рад плаћате само једанпут .

Значи, уколико сте пријавили и платили завршни рад у једној школској години, а нисте у истој дипломирали, нећете у наредној години поново плаћати завршни рад. 

Уколико се финансирате из буџета процедура је другачија. Вас држава финансира за 60 ЕСПБ бодова и уколико приликом пријаве завршног рада Ви укупно имате пријављено до 60 ЕСПБ бодова нећете плаћати бодове за рад. Уколико пријавите више од 60 ЕСПБ бодова све што је преко тог износа плаћате, укључујући и ЕСПБ бодове за завршни рад.

Уколико се деси да не одбраните завршни рад у школској години када сте се финансирали из буџета и нпр. упишете наредну школску годину у статусу самофинансирајућег студента у том случају ЕСПБ бодове за завршни рад плаћате.

 
Одобрена ми је Испитна пријава завршног рада, али нећу стићи да дипломирам у септембру. Да ли треба поново да подносим Испитну пријаву завршног рада? Да ли морам поново да се уписујем у наредну школску годину?
Иако Вам је остала само одбрана завршног рада, упис је обавезан. Потребно је да поново поднесете студентској служби попуњен образац Испитне пријаве завршног рада како би исти одобрили за наредну школску годину. Наведену документацију подносите након уписа школске године.
 
 
Да ли могу да пријавим/одјавим предмет у току триместра када се предмет и слуша?
Предмет не може да се пријављује/одјављује једном када триместар почне.
 
До када могу да пријавим/одјавим предмет из наредног триместра?
Студент може да пријави/одјави предмет пре почетка триместра у ком се предмет слуша. Крајњи термин за сваки триместар до када се предмет може пријавити/одјавити биће истакнут на сајту Школе у обавештењима. Пријава/одјава предмета врши се уз уплату од 2200 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 2-број индекса студента) и попуњавањем обрасца молбе.
 
Да ли могу да пријавим/одјавим предмет из II триместра, иако је триместар већ почео?
Када триместар почне није могуће пријавити/одјавити предмет из тог триместра. Студентска служба за сваки триместар дефинише термин и поставља обавештење на сајт до када је могуће да се уз молбу пријаве/одјаве предмети наредног триместра.