Упис 

 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду уписује студенате на CCNA курс из Cisco Networking Academy програма.

Пријављивање за курс се обавља током септембра путем е-маил-а: cisco@ict.edu.rs

Комплетан CCNA курс се реализује кроз 4 подкурса (семестра) од којих сваки траје по 9 недеља. Сваки семестар се састоји од укупно 72 часа. Реализација наставе је у два термина од по четири часа недељно, и то у поподневним сатима радним даном или преподневним сатима суботом. Курс се одржава у просторијама Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16 у Београду.

Тренутно је обука за CCNA R&S у току. Предавања се организују у две групе понедељком и средом од 17.30, а лабораторијске вежбе у четири групе, уторком, четвртком и петком од 17.30 и суботом од 9.00. Планирано је да обука траје до 7. јула 2018. године.

По правилу, нова група полазника почиње са радом у октобру и обука траје до јула месеца.