Упис | Стручни курсеви, Cisco | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Упис 

 

Cisco академија АТУСС Београд, одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије уписује студенате на CCNA курс из Cisco Networking Academy програма.

Пријављивање за курс се обавља током септембра путем е-маил-а: cisco@ict.edu.rs

Приликом пријаве је потребно навести следеће податке:
Име и презиме, адресу (улица, град и поштански број), телефон (опционо) и да ли припадате некој од следећих категорија полазника, тј. да ли се по повлашћеној цени пријављујете за обуку (https://ict.edu.rs/strucni- kursevi/cisco/cenovnik):
студент III године студијског програма Интернет технологије/Комуникационе технологије
студент одсека Висока ICT школа
бивши студент Високе ICT школе

Комплетан CCNA курс се реализује кроз 3 подкурса (триместра) од којих сваки траје по 10 недеља. Сваки триместар се састоји од укупно 80 часова. Реализација наставе је у два термина од по четири часа недељно, и то у поподневним сатима радним даном или преподневним сатима суботом. курс се одржава у просторијама одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16 у Београду.

По правилу, нова група полазника почиње са радом у октобру и обука траје до јула месеца.