Интернет | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Интернет 

Рачунарска лабораторија у  Високој ICT школи

Лабораторија ИНТЕРНЕТ је смештена у светлој климатизованој просторији, у којој се лабораторијске вежбе изводе на PC рачунарима. Постоји укупно 29 радних места, 28 намењених студентима и једно радно место за наставника. Један рачунар у току извођења вежби користи по један студент. PC рачунари су повезани у серверски организовану локалну рачунарску мрежу (LAN) и свака група студената има сопствени кориснички налог који им служи да се пријаве на мрежу пре почетка рада.

 

 У току израде лабораторијских вежби студенти у зависности од предмета користе потребне програме инсталиране на рачунарима.

 

Рачунарска лабораторија у  Високој ICT школи

Рачунарска лабораторија у  Високој ICT школи