Најчешћа питања | Студијски програми, Мастер студије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Најчешћа питања 

 1. Како да попуним уплатницу за рату школарине?
  Пример правилно попуњене уплатнице за школарину можете видети овде.
 2.  

 3. Како да попуним уплатницу за пријаву испита?
  Пример правилно попуњене уплатнице за пријаву испита можете видети овде.
 4.  

 5. Међу документима на сајту сам пронашао да не постоји услов за пријављивање предмета, али професор каже да очекује да знамо одређену материју. Зар то није супротно ономе што пише на сајту?
  За пријаву предмета на мастер програму не постоје услови. То значи да је могуће пријавити било који предмет, чак и ако нисте претходно положили неки специфични предмет. То не значи да се за било који испит на мастер студијама не препоручује претходно предзнање. Курсеви на мастер с тудијама јесу на вишем нивоу, тако да уколико немате одговарајуће предзнање, биће вам знатно теже да успешно пратите предавања и положите испит. Најбоље би било да се обратите предметном наставнику и распитате о потребном предзнању.
 6.  

 7. Када сам се уписала, призната су ми два испита из прве године и три испита из друге године. Да ли морам да чекам наредну годину да бих пријавила предмете из друге године?
  Не морате чекати наредну годину. У једној школској години можете пријавити све предмете које желите да полажете, независно од тога да ли су то предмети из прве или друге године студија.
 8.  

 9. Да ли то значи да сада могу да пријавим предмете из друге године, а следеће године предмете из прве године?
  Не. Правило је да пријављујете све предмете из прве године студија (до 60 ЕСПБ, односно мање, уколико су Вам признати неки предмети из прве године студија), а онда и предмете из друге године студија. Имајте у виду да се школарина формира тако што се множи укупан број пријављених ЕСПБ са ценом једног ЕСПБ. Да би стекли статус студента потребно је да пријавите минимално 37 ЕСПБ бодова (осим у случају да Вам је до краја студирања остало мање од 37 ЕСПБ бодова).
 10.  

 11. Када се одржава настава у четвртом триместру, пошто није наведено у календару рада? Да ли током лета?
  У распореду по триместрима наведени су триместри у оквиру студијског програма (од првог до шестог). Настава у четвртом, петом и шестом триместру (студијског програма) одржава се, респективно, у првом, другом и трећем триместру (школске године).
 12.  

 13. Да ли је потребно да пријављујем и предмете који су ми признати?
  Не. Признати предмети ће бити уписани у базу података као положени испити и нема потребе да их пријављујете. Наравно, они се не рачунају у оптерећење приликом пријављивања предмета и за њих се не наплаћује школарина.
 14.  

 15. Мени су призната четири изборна предмета из прве године, а у плану студија видим да су ми потребна само три из прве године студија. Да ли могу један предмет да пребацим у другу годину и смањим број предмета у другој години које морам да полажем?
  Нажалост не. Да бисте завршили мастер студије, морате да положите све обавезне предмете, као и три изборна предмета из прве године (које бирате од шест понуђених изборних предмета из прве године) и три изборна предмета из друге године (које бирате од осам понуђених предмета из друге године). У вашем случају, вишак положених предмета из прве године не смањује број изборних предмета из друге године које морате да положите.
 16.  

 17. Договорио/ла сам се са ментором око предмета и теме за одбрану мастер рада. Која је процедура за пријаву одбране мастер рада? Коме треба да се обратим?

  - Студент ментору прослеђује пријаву теме мастер рада. Истовремено студент Студентској служби прослеђује испитну пријаву мастер рада (испитну пријаву мастер рада студент може проследити и путем мејла тако што ће попунити doc формат који се налази у прилогу) - попуњава се само горњи део пријаве.

  - Када Наставно-стручно већe Одсека одобри тему студенту Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента најраније за три недеље* да ли је пријава одобрена или не. Студентска служба том приликом обавештава студента и о свим задужењима и уплатама које је потребно да изврши пре преузимања пријаве.

  - Студент је у обавези да пре одбране мастер рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме мастер рада, ШВ 50 образац и налепницу за CD/DVD.

  * (Правилник о студијама, чл.50 став 3)

  НАПОМЕНА: Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве мастер рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе, као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.

   

 18. Одобрена ми је Испитна пријава мастер рада, али нећу стићи да одбраним рад у септембру. Да ли треба поново да подносим Испитну пријаву мастер рада? Да ли морам поново да се уписујем у наредну школску годину?
  Иако Вам је остала само одбрана мастер рада, упис је обавезан. Потребно је да поново поднесете студентској служби попуњен образац Испитне пријаве мастер рада како би исту одобрили за наредну школску годину. Наведену документацију подносите након уписа школске године.
 19.  

 20. Одбранио/ла сам мастер рад. Када могу да преузмем Уверење о стеченом високом образовању?

  Након одбране мастер рада ментор прослеђује студентској служби комплетну документацију са одбране и студентска служба у року од 8 радних дана издаје Уверење о стеченом високом образовању. Уколико желите да проверите да ли је документација завршена можете послати питање на мејл studentska.sluzba@ict.edu.rs.

   

 21. Мени су сви претходни одговори били корисни, али ипак имам питање које није наведено. Коме да се обратим за помоћ? Студентској служби? Руководиоцу Одсека? Помоћнику за наставу?
  Можете се обратити и студентској служби и руководиоцу Одсека и помоћнику за наставу, али је ипак најбоље да разна питања упутите др Мирославу Ђорђевићу, шефу студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство на мејл miroslav.djordjevic@ict.edu.rs.