Најчешћа питања | Студијски програми, Мастер студије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Најчешћа питања 

Шта ми је потребно од документације за упис наредне године?

Документација потребна за упис школске 2021/22. године за студенте мастер струковних студија:

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

- Образац за пристанак за обраду личних података (преузима се на дан уписа у студентској служби и не наплаћује се)

- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 30.000,00 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате I рата школарине, позив на број 2-број индекса студента).

- Упутство за попуњавање ШВ обрасца за мастер струковне студије можете погледати овде.

Међу документима на сајту сам пронашао да не постоји услов за пријављивање предмета, али професор каже да очекује да знамо одређену материју. Зар то није супротно ономе што пише на сајту?

За пријаву предмета на мастер програму не постоје услови. То значи да је могуће пријавити било који предмет, чак и ако нисте претходно положили неки специфични предмет. То не значи да се за било који испит на мастер студијама не препоручује претходно предзнање. Курсеви на мастер студијама јесу на вишем нивоу, тако да уколико немате одговарајуће предзнање, биће вам знатно теже да успешно пратите предавања и положите испит. Најбоље би било да се обратите предметном наставнику и распитате о потребном предзнању.

Када сам се уписала, призната су ми два испита са прве године и три испита са друге године. Да ли морам да чекам наредну годину да бих пријавила испите са друге године?

Не. У једној школској години можете пријавити испите до укупног оптерећења од 90ЕСПБ, независно од тога да ли су то испити са прве или друге године студија.

Да ли то значи да сада могу да пријавим испите из друге године, а следеће године испите из прве године?

Не. Правило је да пријављујете све испите из прве године студија (до 60 ЕСПБ, односно мање, уколико су Вам признати неки испити са прве године студија), а онда и испите са друге године студија (укупно до 90 ЕСПБ, без молбе за убрзано студирање). Имајте у виду да се школарина формира тако што се множи укупан број пријављених ЕСПБ ценом једног бода. Такође, водите рачуна о томе да је потребно да пријавите барем 37 ЕСПБ да бисте стекли статус студента (осим у случају да Вам је до краја студирања остало мање од 37 ЕСПБ).

Када се одржава настава у четвртом триместру, пошто није наведено у календару рада? Да ли током лета?

У распореду по триместрима наведени су триместри у оквиру студијског програма (од првог до шестог). Настава у четвртом, петом и шестом триместру (студијског програма) одржава се, респективно, у првом, другом и трећем триместру (школске године).

Да ли је потребно да пријављујем и предмете који су ми признати?

Не. Признати испити ће бити уписани у базу података као положени испити и нема потребе да их пријављујете. Наравно, они се не рачунају у оптерећење приликом пријављивања предмета и за њих се не наплаћује школарина.

Мени су призната четири изборна предмета са прве године, а у плану студија видим да су ми потребна само три на првој години студија. Да ли могу један предмет да пребацим на другу годину и смањим број предмета на другој години који морам да полажем?

Нажалост не. Да бисте завршили мастер студије, морате да положите све обавезне предмете, као и три изборна предмета на првој години (које бирате од шест понуђених изборних предмета са прве године) и три изборна предмета на другој години (које бирате од осам понуђених предмета са друге године). У вашем случају, вишак положених предмета на првој години не смањује број изборних предмета са друге године које морате да положите.

Мени су сви претходни одговори били корисни, али ипак имам питање које није наведено. Коме да се обратим за помоћ? Студентској служби? Директору? Помоћнику за наставу?

Можете се обратити и студентској служби и директору и помоћнику за наставу, али је ипак најбоље да разна питања упутите Др Мирославу Ђорђевићу, шефу студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство на мејл miroslav.djordjevic@ict.edu.rs.

Да ли могу да пријавим/одјавим предмет у току триместра када се предмет и слуша?

Предмет не може да се пријављује/одјављује једном када триместар почне.

До када могу да пријавим/одјавим предмет из наредног триместра?

Студент може да пријави/одјави предмет пре почетка триместра у ком се предмет слуша.

Да ли могу да пријавим/одјавим предмет из II триместра, иако је триместар већ почео?

Када триместар почне није могуће пријавити/одјавити предмет из тог триместра. Студентска служба за сваки триместар дефинише термин и поставља обавештење на сајт до када је могуће да се уз молбу пријаве/одјаве предмети наредног триместра.

 

Крајњи термин за сваки триместар до када се предмет може пријавити/одјавити биће истакнут на сајту Школе у обавештењима. Пријава/одјава предмета врши се уз уплату од 2200 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 2-број индекса студента) и попуњавањем обрасца молбе.