Историјат | Школа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Историјат 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије (дозвола за рад број 620-00-579/2007-04 од 15.06.2007. године издата од Министарства просвете Републике Србије) је почела са радом 1974. године у оквиру Школског ПТТ центра као Виша техничка ПТТ школа.

Од 16. јануара 2003. године, оснивач Школе (као самосталне установе) је Влада Републике Србије.

 

Школски ПТТ центар је почео са радом 6. септембра 1961. године. Одлуку о оснивању Центра у саставу:

 • Виша ПТТ Школа
 • Средња ПТТ Школа
 • Школа за висококвалификоване раднике, и
 • Школа са практичном обуком за телекомуникације

је донела Заједница предузећа ПТТ саобраћаја из Београда.

Visoka ICT pocetak

 

Visoka ICT pocetak

Школски ПТТ центар је функционисао као јединствена установа у чијем саставу су биле Виша техничка ПТТ школа, Средња техничка ПТТ школа и Дом ученика средње ПТТ школе.

 

Прошло је много година, велики број генерација је одшколован, а ми смо још увек ту. Наше лабораторије су нове, нови су програми, а жеље увек исте - да наши студенти и ђаци могу да обављају посао у струци. Колико смо у томе успели говоре многе награде и бројна признања наших студената.

Одлукама Владе Републике Србије, од 16. јануара 2003. године основане су три посебне установе:

 • Виша техничка ПТТ Школа
 • Средња техничка ПТТ Школа
 • Дом ученика средње ПТТ Школе

Школа је наставила са радом као самостална установа изводећи наставу на два смера студија:

 • Телекомуникације
 • ПТТ Саобраћај

Са осавремењивањем постојећих наставних планова и програма 2003. године уведен је смер:

 • Интернет технологије

У Школи се 2005. године уводи нови смер:

 • Медицинска информатика

Школа је 2003. године, на основу Одлуке Владе РС, променила назив у Виша школа за информационе и комуникационе технологије, а 2007. године у Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

Од оснивања Школе велики број студената је дипломирао и стекао образовање на завидном нивоу у областима информационо - комуникационих технологија. Студенти су често награђивани за своје дипломске радове.

Посебно треба истаћи изванредан успех генерација студената у различитим спортовима. У Школи се увек подстицао спротски дух и обезбеђивала подршка за тренинге.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 27.априла 2012. године, акредитовала је три студијска програма основних струковних студија и два студијска програма специјалистичких струковних студија.

Студијски програми основних студија:

 • Интернет технологије (три модула: Рачунарске мреже, Web програмирање и Медицинска информатика)
 • Поштанске и банкарске технологије
 • Телекомуникације
Студијски програми специјалистичких студија:
 • Електронске комуникације (три модула: Мрежне технологије, Електронско пословање и Софтверско инжењерство)
 • Саобраћајно инжењерство
Имајући у виду брзи развој информационих и комуникационих технологија, као и да је акредитациони период од четири године дуг у односу на динамику у областима од значаја, Висока ICT школа иновира своје планове за последњи акредитациони период за школску 2015/2016. године.
Рад на иновацијама је дао резултат и 2017. године. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета од  2017. године акредитовала је четири студијска програма основних студија и један студијски програм мастер студија:
 • Интернет технологије (четири модула: Web програмирање, Администрирање рачунарских мрежа, Медицинска информатика и Информационе технологије)
 • Поштанско-логистички системи
 • Комуникационе технологије два модула: (Системско инжењерство и Инжењерски менаџмент) и
 • Банкарство и пословна информатика
Студијски програм мастер студија:
 • Мрежно и софтверско инжењерство
Промене, осим осавремењавања студијских програма, модернизацијe и даљег унапређењa наставе, у наредном периоду обухватиле су и организациону структуру Школе.
Влада Републике Србије 2019. године донела је Одлуку о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). Том Одлуком је предвиђено да АТУСС настаје статусном променом спајања пет постојећих високих школа струковних студија, и то спајањем Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду,  Високе железничке школе струковних студија у Београду и Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у Београду, ул. Старине Новака бр. 24.
Високе школе струковних студија чијим спајањем настаје АТУСС постају одсеци у оквиру АТУСС, са следећим називима и седиштима:
  • Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, са седиштем у Београду, ул. Војводе Степе бр. 283;
  • Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, са седиштем у Београду, ул. Здравка Челара бр. 16;
  • Одсек Висока грађевинско-геодетска школа, са седиштем у Београду, ул. Хајдук Станкова 2;
  • Одсек Висока железничка школа, са седиштем у Београду, ул. Здравка Челара бр. 14; и
  • Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, са седиштем у Београду, ул. Старине Новака бр. 24,
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја је АТУСС издало Дозволу за рад.

Одлука о оснивању и Дозвола за рад