Историјат | Школа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Историјат 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије (дозвола за рад број 620-00-579/2007-04 од 15.06.2007. године издата од Министарства просвете Републике Србије) је почела са радом 1974. године у оквиру Школског ПТТ центра као Виша техничка ПТТ школа.

Од 16. јануара 2003. године, оснивач Школе (као самосталне установе) је Влада Републике Србије.

 

Школски ПТТ центар је почео са радом 6. септембра 1961. године. Одлуку о оснивању Центра у саставу:

 • Виша ПТТ Школа
 • Средња ПТТ Школа
 • Школа за висококвалификоване раднике, и
 • Школа са практичном обуком за телекомуникације

је донела Заједница предузећа ПТТ саобраћаја из Београда.

Visoka ICT pocetak

 

Visoka ICT pocetak

Школски ПТТ центар је функционисао као јединствена установа у чијем саставу су биле Виша техничка ПТТ школа, Средња техничка ПТТ школа и Дом ученика средње ПТТ школе.

 

Прошло је много година, велики број генерација је одшколован, а ми смо још увек ту. Наше лабораторије су нове, нови су програми, а жеље увек исте - да наши студенти и ђаци могу да обављају посао у струци. Колико смо у томе успели говоре многе награде и бројна признања наших студената.

Одлукама Владе Републике Србије, од 16. јануара 2003. године основане су три посебне установе:

 • Виша техничка ПТТ Школа
 • Средња техничка ПТТ Школа
 • Дом ученика средње ПТТ Школе

Школа је наставила са радом као самостална установа изводећи наставу на два смера студија:

 • Телекомуникације
 • ПТТ Саобраћај

Са осавремењивањем постојећих наставних планова и програма 2003. године уведен је смер:

 • Интернет технологије

У Школи се 2005. године уводи нови смер:

 • Медицинска информатика

Школа је 2003. године, на основу Одлуке Владе РС, променила назив у Виша школа за информационе и комуникационе технологије, а 2007. године у Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

Од оснивања Школе велики број студената је дипломирао и стекао образовање на завидном нивоу у областима информационо - комуникационих технологија. Студенти су често награђивани за своје дипломске радове.

Посебно треба истаћи изванредан успех генерација студената у различитим спортовима. У Школи се увек подстицао спротски дух и обезбеђивала подршка за тренинге.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 27.априла 2012. године, акредитовала је три студијска програма основних струковних студија и два студијска програма специјалистичких струковних студија.

 • Интернет технологије (три модула: Рачунарске мреже, Web програмирање и Медицинска информатика)
 • Поштанске и банкарске технологије
 • Телекомуникације
 • Студијски програми специјалистичких студија:

  • Електронске комуникације(три модула: Мрежне технологије, Електронско пословање и Софтверско инжењерство)
  • Саобраћајно инжењерство