Студентска служба | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Студентска служба 

 

Студентска служба представља кључну административну организациону јединицу Школе. Ова служба обавља све послове у вези студирања на основним и специјалистичким студијама:

 1. упис студената
 2. евиденцију предиспитних обавеза и испита
 3. издавање диплома
 4. издавање разних врста потврда и уверења студентима
 5. послове из области студентског стандарда

Референти за студентска питања:

 •  Ирена Војводић, референт за студентска питања
 •  Ирена Јанковић, референт за студентска питања
 •  e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs
 •  Студентска служба са студентима ради сваког радног дана у термину од 10 до 13 часова
 •  Телефон: 011/3290-828
 •  Мобилни телефон: 062 219 563