План студија 2024. | Студијски програми, Основне студије, Интернет технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2024. 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Прва година
Предмет Статус ЕСПБ
TCP/IP архитектура О 6
Основи програмирања 1 О 6
Web дизајн 1 О 6
Основи програмирања 2 О 6
Основи база података О 6
Web дизајн 2 О 6
Енглески језик струке О 6
Основи објектно оријентисаног програмирања О 6
Математика О 6
 
Архитектура рачунара и оперативни системи И 6
Енглески језик И 6
Менаџмент И 6
 
Друга година
 
МОДУЛИ
 
Web програмирање
Објектно оријентисано програмирање О 6
Web програмирање О 6
Програмирање база података О 6
ООП C# 1 О 6
Напредно web програмирање О 6
Web програмирање PHP 1 О 6
Пројектовање база података О 6
Web програмирање PHP 2 О 6
 
Администрирање система Windows И 6
Основи DevOps-а И 6
Алгоритми и структуре података И 6
Безбедност информационих система И 6
Економија И 6
Администрирање система Linux И 6
DevOps технологије И 6
Cloud сервиси И 6
Нерелационе базе података И 6
Програмирање мобилних апликација И 6
Мрежни уређаји И 6
 
Трећа година
ООП C# 2 О 6
Пројектовање и развој back-end апликација О 6
Web програмирање ASP О 6
Предмет завршног рада О 2
Завршни рад О 1
Стручна пракса О 3
Пројектовање и развој front-end апликација О 6
 
Администрирање Linux сервера И 6
DevOps скрипт језици И 6
Администрирање база података И 6
Управљање пројектима И 6
Стратегијски менаџмент И 6
Администрирање Windows сервера И 6
ООП Java 1 И 6
Пројектовање софтвера И 6
Микросервисна архитектура И 6
LAN мреже И 6
Комуникациони модели И 6
Напредне DevOps технологије И 6
Тестирање софтвера И 6
ООП Javа 2 И 6
Програмиње корисничког интерфејса И 6
Python Напредне имплементације И 6
Рутирање у мрежама И 6
Пословне комуникације И 6
 
DevOps
Објектно оријентисано програмирање О 6
Web програмирање О 6
Програмирање база података О 6
Администрирање система Windows О 6
Основи DevOps-а О 6
Администрирање система Linux О 6
DevOps технологије О 6
Cloud сервиси О 6
 
ООП C# 1 И 6
Напредно web програмирање И 6
Web програмирање PHP 1 И 6
Алгоритми и структуре података И 6
Безбедност информационих система И 6
Економија И 6
Пројектовање база података И 6
Web програмирање PHP 2 И 6
Нерелационе базе података И 6
Програмирање мобилних апликација И 6
Мрежни уређаји И 6
 
Трећа година
Администрирање Linux сервера О 6
DevOps скрипт језици О 6
Администрирање Windows сервера О 6
Предмет завршног рада О 2
Завршни рад О 1
Стручна пракса О 3
Напредне DevOps технологије О 6
 
ООП C# 2 И 6
Пројектовање и развој back-end апликација И 6
Администрирање база података И 6
Управљање пројектима И 6
Стратегијски менаџмент И 6
Web програмирање ASP И 6
ООП Java 1 И 6
Пројектовање софтвера И 6
Микросервисна архитектура И 6
LAN мреже И 6
Комуникациони модели И 6
Пројектовање и развој front-end апликација И 6
Тестирање софтвера И 6
ООП Javа 2 И 6
Програмиње корисничког интерфејса И 6
Python Напредне имплементације И 6
Рутирање у мрежама И 6
Пословне комуникације И 6
 
Информационе технологије
Објектно оријентисано програмирање О 6
Web програмирање О 6
Програмирање база података О 6
Администрирање система Windows О 6
Основи DevOps-а О 6
Пројектовање база података О 6
Администрирање система Linux О 6
 
ООП C# 1 И 6
Напредно web програмирање И 6
Web програмирање PHP 1 И 6
Алгоритми и структуре података И 6
Безбедност информационих система И 6
Економија И 6
Web програмирање PHP 2 И 6
DevOps технологије И 6
Cloud сервиси И 6
Нерелационе базе података И 6
Програмирање мобилних апликација И 6
Мрежни уређаји И 6
 
Трећа година
Администрирање Linux сервера О 6
ООП Java 1 О 6
Предмет завршног рада О 2
Завршни рад О 1
Стручна пракса О 3
Тестирање софтвера О 6
ООП Javа 2 О 6
 
ООП C# 2 И 6
Пројектовање и развој back-end апликација И 6
DevOps скрипт језици И 6
Администрирање база података И 6
Управљање пројектима И 6
Стратегијски менаџмент И 6
Web програмирање ASP И 6
Администрирање Windows сервера И 6
Пројектовање софтвера И 6
Микросервисна архитектура И 6
LAN мреже И 6
Комуникациони модели И 6
Пројектовање и развој front-end апликација И 6
Напредне DevOps технологије И 6
Програмиње корисничког интерфејса И 6
Python Напредне имплементације И 6
Рутирање у мрежама И 6
Пословне комуникације И 6
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.