Опште информације | Erasmus+ | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Опште информације 

slika3

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу области образовањa, младих и спорта.

Програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:

  • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања;
  • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења;
  • оснажити везу образовања са светом рада;
  • створити додатне вредности за европски простор образовања;
  • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

Erasmus+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Erasmus+ је наследио и објединио четири програма у којима је Србија учествовала у периоду од 2007. до 2013. године: Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење и програм Млади у акцији.

Институције које имају право да учествују у пројектима  Erasmus+   програма морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Србија), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света).

Од фебруара 2019. године Република Србија има статус програмске земље у оквиру програма  Erasmus+  .