Питања и одговори (FAQ) | Стручни курсеви, Cisco | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Питања и одговори (FAQ) 

 

1. Које услове је потребно задовољити за похађање CCNA курса?

Сваки полазник мора имати најмање 14 година, мора се служити енглеским језиком (материјали и испити су на енглеском језику) и познавати основе рада на PC рачунару.

2. Колико времена недељно треба издвојити да би се савладао CCNA курс?

Време потребно за савладавање CCNA курса зависи од нивоа предзнања полазника. За почетника, уз време проведено на предавањима, наша је препорука да се недељно издвоји до 8 сати на учење теорије у властитом ангажману. Настава се састоји од теорије коју предаје инструктор, а практичан део наставе изводе полазници уз вођење и надзор инструктора. Будући да је теорија опсежна, од полазника се очекује и самосталан рад након предавања инструктора.

3. Да ли је могуће добити материјал за CCNA курс?

Сви званични материјали за Networking Academy програме су у електронској форми. Приступ материјалима је дозвољен само уписаним студентима CCNA курса, и то само за време похађања курса. Свако неауторизовано ширење материјала представља кршење ауторских права и строго је забрањено!

4. Да ли је потребно куповати додатне материјале за савладавање CCNA курса?

Званични наставни материјали су мултимедијалног типа, доступни путем Интернета за све полазнике CCNA курса. Додатне материјале није потребно куповати.

5. Колико траје CCNA курс?

CCNA курс се састоји од 3 целине, од којих се свака изучава око 10 недеља.

6. Да ли Cisco академија издаје потврду о одслушаном CCNA курсу?

Сваки од полазника, по завршетку сваког дела курса може са свог профила да преузме потврду о одслушаном курсу.

7. Да ли као полазник Cisco академије имам попуст на полагање сертификационог испита?

Сваки полазник Cisco академије који последњи део курса из првог покушаја положи са 75% и више, стиче право на ваучер који омогућава попуст (око 50%) на прво полагање за CCNA сертификат.

8. Где се полажу испити за добијање сертификата?

Сертификациони испити се полажу у овлашћеним тестним центрима. Један од тестних центара у Београду је на Електротехничком факултету http://projekti.rc.etf.bg.ac.rs/kursevi-i-obrazovanje/polaganje-ispita/p...

9. Колико је трајање CCNA сертификата?

Након положеног сертификационог испита, CCNA сертификат важи 3 године.

10. Да ли као студент одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије имам неке погодности током похађања обуке?

Да, као студент треће године студијских програма Интернет технологије и Комуникационе технологије постоје предмети чије се градиво у великој мери поклапа са материјом која се изучава на обуци.

11. Да ли као студент одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије имам повлашћену цену за обуку за стицање CCNA сертификата?

Да, ценовник је доступан на https://ict.edu.rs/strucni-kursevi/cisco/cenovnik.

12. Коме могу да се обратим за више информација о Cisco академији, начину полагања, погодностима током похађања курса и слично?

Особље Cisco академије одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије можете контактирати на мејл: cisco@ict.edu.rs.

13. Студент сам треће године на одсеку Висока ICT школа, па ме занима које тачно предмете покрива CCNA курс и да ли ја треба те предмете да пријављујем преко студентског web сервиса?

Ви треба да пријавите Рачунарске мреже1, Рачунарске мреже 2, Стручну праксу, WAN протоколе и Практикум из рачунарских мрежа 1. Накнадно ћете бити ослобођени плаћања школарине за 9 ЕСПБ за предмете WAN протоколи и Практикум из рачунарских мрежа 1.