Питања и одговори (FAQ) | Стручни курсеви, Cisco | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Питања и одговори (FAQ) 

 

1. Које услове је потребно задовољити за похађање CCNA курса?

Сваки полазник мора имати најмање 14 година, мора се служити енглеским језиком (материјали и испити су на енглеском језику) и познавати основе рада на PC рачунару.

2. Колико времена недељно треба издвојити да би се савладао CCNA курс?

Уз време проведено на предавањима, наша је препорука да се недељно издвоји до 8 сати на учење теорије у властитом ангажману. Настава се састоји од теорије коју предаје инструктор, а практичан део наставе изводе полазници уз вођење и надзор инструктора. Будући да је теорија опсежна, од полазника се очекује и самосталан рад након предавања инструктора.

3. Да ли је могуће добити материјал за CCNA курс?

Сви званични материјали за Networking Academy програме су у електронској форми. Приступ материјалима је дозвољен само уписаним студентима CCNA курса, и то само за време похађања курса. Свако неауторизовано ширење материјала представља кршење ауторских права и строго је забрањено!

4. Да ли је потребно куповати додатне материјале за савладавање CCNA курса?

Званични наставни материјали су мултимедијалног типа, доступни путем Интернета за све полазнике CCNA курса. Додатне материјале није потребно куповати.

5. Колико траје CCNA курс?

CCNA курс се састоји од 3 целине, од којих се свака изучава око 10 недеља у зависности од нивоа предзнања полазника.

6. Да ли Висока ICT издаје потврду о одслушаном CCNA курсу?

Сваки од полазника, по завршетку академије добија потврду о одслушаном CCNA курсу. Уз ову потврду, полазник може приступити и сертификацијском испиту.

7. Где се полажу испити за добијање сертификата?

Сертификациони испити се полажу у овлашћеним тестним центрима. Неки од тестних центара у Београду су Електротехнички факултет у Београду, ...

8. Колико је трајање CCNA сертификата?

Након положеног сертификационог испита, CCNA сертификат вреди 3 године.

9. Који предмети се признају кроз Cisco курс за студенте Високе ICT школе?

Кроз Cisco курс се признају следећи предмети у III години студијских програма:

 

Интернет технологије и Комуникационе технологије, план 2017:

 • Рачунарске мреже 1, 5 ЕСПБ
 • Рачунарске мреже 2, 6 ЕСПБ
 • Практикум из рачунарских мрежа 1, 3 ЕСПБ
 • WAN протоколи, 6 ЕСПБ
 • Стручна пракса, 1 ЕСПБ

Tелекомуникације, план 2015:

 • Практикум, 3 ЕСПБ
 • Стручна пракса, 1 ЕСПБ
 • Рачунарске мреже, 6 ЕСПБ
 • LAN протоколи, 5 ЕСПБ
 • WAN протоколи, 5 ЕСПБ

Tелекомуникације, план 2012:

 • Практикум, 3 ЕСПБ
 • Стручна пракса, 2 ЕСПБ
 • Рачунарске мреже, 6 ЕСПБ
 • LAN протоколи, 5 ЕСПБ
 • Сигурност на Интернету, 4 ЕСПБ

Tелекомуникације, план 2007 и 2009:

 • Практична настава 1, 4 ЕСПБ
 • Практична настава 2, 4 ЕСПБ
 • Рачунарске мреже, 6 ЕСПБ
 • LAN протоколи, 5 ЕСПБ
 • WAN протоколи, 5 ЕСПБ

Интернет технологије, план 2012 и 2015:

 • Практикум, 3 ЕСПБ
 • Стручна пракса, 1 ЕСПБ
 • Рачунарске мреже, 6 ЕСПБ
 • LAN протоколи, 5 ЕСПБ
 • WAN протоколи, 5 ЕСПБ

Интернет технологије и Медицинска информатика, план 2007 и 2009:

 • Практикум 1, 4 ЕСПБ
 • Практикум 2, 4 ЕСПБ
 • Рачунарске мреже, 6 ЕСПБ
 • LAN протоколи, 5 ЕСПБ
 • WAN протоколи, 5 ЕСПБ