План студија 2024. | Студијски програми, Основне студије, Поштански саобраћај и логистика | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2024. 

ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ЛОГИСТИКА
strelice
Класични модел
 
Прва година
Увод у саобраћај и транспорт О 6
Електронске комуникације О 6
Математика О 6
Основи логистике О 6
Поштански саобраћај О 6
Енглески језик струке О 6
Енглески језик О 6
Технологијe курирских процеса О 6
 
Основи телекомуникација И 6
Основи информационих система И 6
Основи програмирања 1 И 6
Економија И 6
Мултимедијални садржаји И 6
Пословне комуникације И 6
 
Друга година
Логистички процеси О 6
Управљање ризицима О 6
Дигитална логистика О 6
Примена ГИС-а у поштанском саобраћају О 6
Информационе технологије у логистици О 6
Пословни софтвер у логистици О 6
Е-пословање О 6
 
Управљање пројектима И 6
Финансије И 6
Управљање безбедношћу информација И 6
Безбедност информационих система И 6
Анализа поштанског тржишта И 6
Менаџмент И 6
Трећа година
Практикум 1 О 4
Планирање савременог пословања О 7
Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици О 6
Практикум 2 О 6
City логистика О 6
Регулатива и шпедиција О 6
Практикум 3 О 4
Интралогистика О 7
Стручна пракса О 3
Завршни рад О 3
Предмет завршног рада О 2
 
Маркетинг И 6
Хуманитарна логистика И 6
Дуални модел
 
Прва година
Увод у саобраћај и транспорт О 6
Електронске комуникације О 6
Математика О 6
Основи логистике О 6
Поштански саобраћај О 6
Енглески језик струке О 6
Енглески језик О 6
Технологијe курирских процеса О 6
 
Основи телекомуникација (изборни) И 6
Основи информационих система (изборни) И 6
Основи програмирања 1 (изборни) И 6
Економија И 6
Мултимедијални садржаји И 6
Пословне комуникације И 6
 
Друга година
Логистички процеси О 6
Управљање ризицима О 6
Дигитална логистика О 6
Примена ГИС-а у поштанском саобраћају О 6
Информационе технологије у логистици О 6
Пословни софтвер у логистици О 6
Е-пословање О 6
 
Управљање пројектима И 6
Финансије И 6
Управљање безбедношћу информација И 6
Безбедност информационих система И 6
Анализа поштанског тржишта И 6
Менаџмент И 6
Трећа година
Практикум 1* О 4
Планирање савременог пословања О 7
Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици О 6
Практикум 2* О 6
City логистика О 6
City логистика О 6
Практикум 3 О 4
Интралогистика О 7
Стручна пракса О 3
Завршни рад О 3
Предмет завршног рада О 2
 
Маркетинг И 6
Хуманитарна логистика И 6
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.