Извештај о Темпус пројекту Високе школе за информационе и комуникаионе технологије | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Извештај о Темпус пројекту Високе школе за информационе и комуникаионе технологије 

Погледајте у прилогу Извештај о Темпус пројекту Високе школе за информационе и комуникаионе технологије