О Cisco академији | Стручни курсеви, Cisco | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О Cisco академији 

 

 

Cisco академија представља програм образовања у подручју мрежних технологија. Циљ овог програма је оспособљавање полазника за дизајнирање, имплементацију и одржавање мањих и средњих рачунарских мрежа. Самим програмом полазници стичу широк спектар знања из ИТ света, везана за мрежне технологије, што им омогућава лакше проналажење послова у овој области. Искусни Cisco инструктори, поред потребног знања, својим полазницима пружају и потребно самопоуздање које је неопходно у ИТ свету. Програм нуди како теоријску тако и практичну обуку на савременим мрежним уређајима.

Cisco академија је првенствено намењена:

  • студентима и ученицима који желе проширити своја знања и стећи више искуства у подручју рачунарских мрежа од оног које нуди постојећи образовни систем.
  • особама које се желе преквалификовати; након завршене Cisco академије полазници су оспособљени за пројектовање, имплементирање и одржавање рачунарских мрежа које су потребне школама, факултетима, малим и великим компанијама свих делатности.
  • компанијама којима је потребан најбржи и најједноставнији начин образовања преко потребног стручног кадра за мрежне технологије.