Рачуноводство | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рачуноводство 

Служба рачуноводства се брине о материјално-финансијском пословању Школе и то:

  1. обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника,и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима
  2. евидентира имовину Школе
  3. фактурише услуге Школе, наплаћује потраживања и плаћа обавезе
  4. ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе Школе, Министарстава
Рачун Академије:
840-2119666-62
Прималац:
Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Старине Новака 24, Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16
Позив на број:

Од 4. марта 2021. године, на свакој уплатници се, осим рачуна Aкадемије 840-2119666-62, мора обавезно попунити и позив на број. За уплату Одсеку Високе школе за информационе и комуникационе технологије потребно је да у позиву на број прва цифра буде 2. Правила формирања позива на број налазе се ниже.

Дефинисање позива на број који студенти уписују приликом уплата на рачун Академије:

  • Рачун Академије: 840-2119666-62
  • Позив на број: 2-број-индекса (нпр. бр. индекса 57/09 онда је позив на број 2-57-09) осим у случају уплате за Cisco курс када је позив на број 2-11111-број-индекса

Ако уплатилац нема индекс Академије тј. Одсека Високе школе за информационе и комуникационе технологије тада је позив на број 2-000

Студент је дужан да провери да ли је позив на број укуцан од стране службеника у пошти или у банци.

 

Особље

  •  Радмила Јеремић, шеф рачуноводства
  •  е-mail: radmila.jeremic@ict.edu.rs
  •  телефон: 011/2080-154