Појашњење процедуре за бесплатно полагање испита | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Појашњење процедуре за бесплатно полагање испита 

Студенти ће имати право на две бесплатне пријаве испита након одслушаних предмета у I/II /III триместру у оквиру једне школске године.

Прва бесплатна пријава реализоваће се у првом испитном року након одслушаних предмета у I/II /III триместру (уз услов да студент има остварене предиспитне обавезе) и испити за те предмете аутоматски се пријављују.

Друга бесплатна пријава реализује се када студент први пут пријави испит путем студентског web сервиса (у терминима пријаве испита дефинисаним Календаром рада Школе).

Уколико испит не положи у тим испитним роковима сваку наредну пријаву плаћа 1500 динара.