Општа обавештења 

Завод за здравствену заштиту студената

Београд, Крунска 57

 ОБАВЕШТЕЊЕ

студентима  прве године студија

Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

Студенти који су се у трећој години финансирали из буџета, a уписани су школске 2016/17. године задржавају право буџета и у четвртој години студирања.

Упис школске 2019/20. године за ту категорију студената вршиће се у терминима уписа са сајта.

- Пријем захтева и упис школскe 2019/20. годинe вршиће се у Студентској служби Школе по распореду које можете видети у прилогу.  

- Благовремено обавештавамо студенте да пре уписа школске 2019/20. године измире сва задужења за школску 2018/19. годину (школарина, испити, молбе..), као и да задужења могу проверити:

 

1. Путем студентског web сервиса

2. Постављањем питања студентској служби studentska.sluzba@ict.edu.rs са школског мејл налога

У школској 2018/2019. години предмети прве и друге године студије реализују се по плану акредитованом 2017. године, а предмети треће године студија реализују се по плану из 2015. године (план студија акредитован 2012 и иновиран 2015. године). Неки предмети друге године студија по плану из 2015. године су подељени на два предмета по плану из 2017. године, при чему материја предмета није промењена. Студенти који студирају по плану из 2015.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе

Уплату извршити на текући рачун Високе ICT школе 840-2026666-90 са позивом на број 80 – број индекса.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину ермине доделе диплома за текућу школску годину благовремено ћемо објавити на сајту Школе).

За студенте Високе ИЦТ школе објављујемо позив за плаћену стручну праксу у компанији Teletrader. Детаљнија обавештења погледајте у прилозима.