Општа обавештења | Одсек Висока ICT школа

Општа обавештења 

АФА, организација која је посвећена економском оснаживању жена кроз иновације и технологије, у партнерству са Women4Cyber chapter-има, организује интернационални хакатон за студенткиње са техничких, технолошких и бизнис факултета из Србије и Швајцарске. АФА позива студенткиње да се пријаве на International Female Students Hackathon који ће се одржати 12. и 13. маја 2021. године у 3Д виртуелном окружењу и окупиће 60 студенткиња из поменуте две државе.
 

Рок за измирење VI рате школарине je до 1. јуна. Студенти који до сада нису измирили V рату школарине могу то учинити у току априла.

НАПОМЕНА: Студенти основних струковних студија који до 1. јуна не измире школарину до 81000 динара биће блокирани и неће моћи да полажу испите у јунском испитном року. 
Студенти специјалистичких и мастер струковних студија који до 1. јуна не измире школарину до 102000 динара такође ће бити блокирани и неће моћи да полажу испите у јунском испитном року.  

Студенти који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова, потребно је да измире задужења за школарину најкасније до 1. јуна.

 

НАПОМЕНА: Буџетски студенти који не измире задужења за школарину до 1. јуна биће блокирани и неће моћи да полажу испите у јунском испитном року.

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе

Уплату извршити на текући рачун Високе ICT школе 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину ермине доделе диплома за текућу школску годину благовремено ћемо објавити на сајту Школе).

Љубазно молимо наше студенте да се придржавају утврђене форме за комуникацију са наставницима путем e-mail-a (правописно исправно, са коришћењем великих и малих слова, са знацима интерпункције, без "ch"=ч, "sh"="ш", "w"=в...).

Студенти се упућују да се наставницима обраћају путем школских е-mail налога. Наставници неће одговарати на е-пошту (e-mail) у којима се студенти нису јасно представили или нису јасно дефинисали проблем или питање упућено наставнику.

Пример:

Поштовани професоре,

Правила коришћења термина консултација дефинисана су у циљу рационалнијег коришћења времена наставника и студената школе.

На сајту и огласној табли школе објављени су термини консултација свих наставника.

Свој долазак на консултације студент најављује наставнику путем e-mailа, најкасније 24 сата пре термина одржавања.

На консултације, по правилу, треба долазити на почетку предвиђеног термина.

Студенти Школе могу да изаберу Факултативне предмете. Ови предмети су сви предмети који се не налазе унутар студијског програма на коме је студент, али се реализују у Школи на неком од других студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија.

Факултативни предмети имају за циљ да студенима који желе да прошире своја стручна и професионална знања, или имају посебна додатна интересовања за материје појединих предмета, ван њихових студијских програма, омогуће ово допунско усавршавање у нашој Школи.

Школски Е- learning сервис представља систем за интерактивно учење који се користи за реализацију е-курсева из предмета на којима се овај вид наставе комбинује са класичним облицима наставе.
Упис на активне курсеве студенати сами обављају уз договор са предметним наставником. На курс могу да се упишу сви студенти који су пријављени на предмет. Да би се упис обавио, потребно је да сви студенти имају активне школске имејл налоге.
По обављеном упису, студенти добијају кориснички налог (корисничко име и лозинку) за приступ сервису, а затим приступају курсу на који су уписани.

На свечаном пријему студената прве године, свим студентима подељени су налози (корисничко име и шифра) за приступ сервисима Школе и активирање школског e-mail налога. За помоћ приликом првог приступа погледајте Упутство за приступ сервисима Школе и активирање e-mail налога.

Као што је већ раније објављено, сви студенти школе треба да активирају школски e-mail налог приступе сервисима Школе како би били у могућности да користе исте.