Општа обавештења | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Општа обавештења 

 • Студенти који не могу присуствовати колоквијуму услед дијагностикованог вируса Sars CoV 2, потребно је да се јаве помоћнику за наставу (stevan.velickovic@ict.edu.rs) и доставе потврду да су позитивни на вирус Sars CoV2;
 • Помоћник за наставу обавештава предметног наставника да је студент  доставио потврду да је Covid позитиван и да оправдано није у могућности да изађе на колоквијум. Копија имејла се прослеђује студенту.
  Студенти прве године студијског програма Поштанско-логистички системи који студирају по дуалном моделу студија треба да у петак, 22.10. у 12:00 часова присуствују састанку са Комисијом за каријерно вођење и саветовање где ће бити обавештени о циљевима каријерног вођења и начину реализације учења кроз рад. Састанак ће бити одржан у просторијама Школе, у учионици 7.
  Динамика плаћања за основне студије:

  II рата школарине 10000 динара од 10. до 15. новембра
  III рата школарине 10000 динара од 10. до 15. децембра
  IV рата школарине 10000 динара од 10. до 15. јануара
  V рата школарине 10000 динара од 10. до 15. фебруара
  VI рата школарине 10000 динара од 10. до 15. марта
  VII рата школарине 10000 динара од 10. до 15. априла
  VIII рата школарине 9000 динара од 10. до 15. маја
  IX рата (преостали износ преко 93000 динара) од 10. до 15. августа

  Љубазно молимо наше студенте да се придржавају утврђене форме за комуникацију са наставницима путем e-mail-a (правописно исправно, са коришћењем великих и малих слова, са знацима интерпункције, без "ch"=ч, "sh"="ш", "w"=в...).

  Студенти се упућују да се наставницима обраћају путем школских е-mail налога. Наставници неће одговарати на е-пошту (e-mail) у којима се студенти нису јасно представили или нису јасно дефинисали проблем или питање упућено наставнику.

  Пример:

  Поштовани професоре,

  Правила коришћења термина консултација дефинисана су у циљу рационалнијег коришћења времена наставника и студената школе.

  На сајту и огласној табли школе објављени су термини консултација свих наставника.

  Свој долазак на консултације студент најављује наставнику путем e-mailа, најкасније 24 сата пре термина одржавања.

  На консултације, по правилу, треба долазити на почетку предвиђеног термина.

  Студенти Школе могу да изаберу Факултативне предмете. Ови предмети су сви предмети који се не налазе унутар студијског програма на коме је студент, али се реализују у Школи на неком од других студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија.

  Факултативни предмети имају за циљ да студенима који желе да прошире своја стручна и професионална знања, или имају посебна додатна интересовања за материје појединих предмета, ван њихових студијских програма, омогуће ово допунско усавршавање у нашој Школи.

  Школски Е- learning сервис представља систем за интерактивно учење који се користи за реализацију е-курсева из предмета на којима се овај вид наставе комбинује са класичним облицима наставе.
  Упис на активне курсеве студенати сами обављају уз договор са предметним наставником. На курс могу да се упишу сви студенти који су пријављени на предмет. Да би се упис обавио, потребно је да сви студенти имају активне школске имејл налоге.

  На свечаном пријему студената прве године, свим студентима подељени су налози (корисничко име и шифра) за приступ сервисима Школе и активирање школског e-mail налога. За помоћ приликом првог приступа погледајте Упутство за приступ сервисима Школе и активирање e-mail налога.

  Као што је већ раније објављено, сви студенти школе треба да активирају школски e-mail налог приступе сервисима Школе како би били у могућности да користе исте.