Општа обавештења 

Рок за измирење школарине за студенте који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова, је 15. 5. 2019. године.

У школској 2018/2019. години предмети прве и друге године студије реализују се по плану акредитованом 2017. године, а предмети треће године студија реализују се по плану из 2015. године (план студија акредитован 2012 и иновиран 2015. године). Неки предмети друге године студија по плану из 2015. године су подељени на два предмета по плану из 2017. године, при чему материја предмета није промењена. Студенти који студирају по плану из 2015.

Завод за здравствену заштиту студената

Београд, Крунска 57

 ОБАВЕШТЕЊЕ

студентима  прве године студија

Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије

 

Студенти који су се у трећој години финансирали из буџета, a уписани су школске 2015/16 задржавају право буџета и у четвртој години студирања.

Упис школске 2018/19. године за ту категорију студената вршиће се према следећим терминима:

Сви кандидати који су се пријавили за мастер и специјалистичке студије биће уписани према истакнутим терминима без пријемног испита. На преостала слободна места на мастер и специјалистичким студијама кандидати се могу пријавити до 31. октобра или до попуњавања квота.
Све додатне информације кандидати могу добити у Студентској служби Школе - и-мејл studentska.sluzba@ict.edu.rs , телефон: 3290-828.

Након уписа кандидата са ранг листе за упис у прву годину студија на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Школа ће омогућити упис свим кандидатима који то желе под условом да су полагали пријемни испит на некој другој високошколској установи. Услов за упис у Високу ИЦТ школу је да кандидат има више од 30 поена у укупном збиру поена из средње школе и поена са пријемног испита. Упис ће се вршити до попуњавања слободних места. Број непопуњених места по студијским програмима биће објављен након уписа кандидата са ранг листе.

Студенти специјалистичких струковних студија уписани од школске 2008/09 до 2015/16 године, а којима је до завршетка студирања остао само специјалистички рад имају могућност да до 1. октобра 2018. године специјализирају. Уколико у предвиђеном року не заврше студије, могу уз молбу прећи на нове наставне планове и програме.