Општа обавештења 

Скриптарница почиње са радом од 03.09.2018. године, радним данима од 12:45 до 14:00 часова.
Студентска служба ће од 23.7. до 30.8. са студентима радити у периоду од 9 до 11 часова.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

 

Пријем захтева и упис школскe 2018/19. годинe вршиће се у Студентској служби Школе.

Пријем захтева за преласке са високих школа

30. август и 31. август

9:00-14:00

Након уписа кандидата са ранг листе за упис у прву годину студија на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Школа ће омогућити упис свим кандидатима који то желе под условом да су полагали пријемни испит на некој другој високошколској установи. Услов за упис у Високу ИЦТ школу је да кандидат има више од 30 поена у укупном збиру поена из средње школе и поена са пријемног испита. Упис ће се вршити до попуњавања слободних места. Број непопуњених места по студијским програмима биће објављен након уписа кандидата са ранг листе.

Студенти специјалистичких струковних студија уписани од школске 2008/09 до 2015/16 године, а којима је до завршетка студирања остао само специјалистички рад имају могућност да до 1. октобра 2018. године специјализирају. Уколико у предвиђеном року не заврше студије, могу уз молбу прећи на нове наставне планове и програме.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.