Општа обавештења 

Обавештавамо студенте да ће студентска служба у наредном периоду радити само четвртком од 11 до 13 часова, уз обавезну најаву студената мејлом најмање 24 сата раније. Уколико нема најављених студената служба неће радити тог дана.
Скриптарница неће радити до 1. децембра 2020. године.
Студент може пријавити/одјавити предмет из наредног триместра најкасније до почетка истог. Пријава/одјава предмета II триместра може се извршити уз молбу у студентској служби најкасније до 25. децембра. Молба се плаћа 2200 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број БРОЈ ИНДЕКСА) - уплатницу и попуњен образац молбе студент прослеђује студентској служби.
НАПОМЕНА: Предмети првог триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.
Молимо све студенте који нису у могућности да долазе на лабораторијске вежбе у просторије школе или не могу да прате online наставу да контактирају Одсек на мејл stevan.velickovic@ict.edu.rs . У зависности од броја пријављених студената понудићемо одговарајући модел праћења наставе који би функциуонисао за пријављене студенте. Обавезно навести разлог немогућности праћења одређеног вида наставе. Пријава ја отворена до недеље 26.10.2020.

Поштоване колеге, све информације о начину одвијања наставе и вежби по предметима доступне су на сајту „курсеви“ (https://kursevi.ict.edu.rs/).

Одлуку о расписивању избора за чланове Студентског парламента председника Академије професора др. Бојана Бабића, као и Образац за сакупљање потписа студената можете видети у прилозима.
Подсећамо да је, у циљу спречавања ширења вирса Covid 19, обавеза студенaта да прођу дезобаријеру на улазу, да носе заштитне маске, као и да све време боравка у згради одсека држе дистанцу од најмање два метра.