Општа обавештења 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије најавило је исплату прве и друге месечне рате, са почетком од 29.1.2021. године. Средства ће бити уплаћена на отворене текуће рачуне корисника у UniCredit банци.

Исплатне листе налазе се у прилогу.


НАПОМЕНА: Студенти којима је први пут одобрен кредит потребно је да студентској служби благовремено, а најкасније до 16. фебруара  предају следећу документацију: 

 

Рок за измирење IV рате школарине je до 1. марта. Студенти који до сада нису измирили III рату школарине могу то учинити у току фебруара.
Студент може пријавити/одјавити предмет из III триместра најкасније до почетка истог. Пријава/одјава предмета из III триместра може се извршити уз молбу у студентској служби најкасније до 25. марта. Молба се плаћа 2200 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број БРОЈ ИНДЕКСА) - студент уплатницу и попуњен образац молбе прослеђује студентској служби.

НАПОМЕНА: Предмети из првог и другог триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.
Студенти који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова, потребно је да измире задужења за школарину најкасније до 15. маја.
Обавештавамо студенте да ће студентска служба у наредном периоду радити само четвртком од 11 до 13 часова, уз обавезну најаву студената мејлом најмање 24 сата раније. Уколико нема најављених студената служба неће радити тог дана.
Молимо све студенте који нису у могућности да долазе на лабораторијске вежбе у просторије школе или не могу да прате online наставу да контактирају Одсек на мејл stevan.velickovic@ict.edu.rs . У зависности од броја пријављених студената понудићемо одговарајући модел праћења наставе који би функциуонисао за пријављене студенте. Обавезно навести разлог немогућности праћења одређеног вида наставе. Пријава ја отворена до недеље 26.10.2020.

Поштоване колеге, све информације о начину одвијања наставе и вежби по предметима доступне су на сајту „курсеви“ (https://kursevi.ict.edu.rs/).