Општа обавештења | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Општа обавештења 

Приступно предавање кандидата за избор у звање сарадник у настави - Дијане Радовановић, струковног инжењера, на Одсеку Висока ИЦТ школа биће одржано у уторак, 13.12.2022. године у 17.00 часова у сали 8.

Одлуку о формирању одговарајуће Комисије за оцену приступног предавања можете наћи на линку

Студенти основних/спец./мастер струковних студија који нису преузели диплому на свечаној додели у новембру и мају исту могу преузети у Студентској служби од 26. до 30. децембра.

НАПОМЕНА: Приликом преузимања дипломе студенти са собом морају имати личну карту.

Подношење молби за остваривање умањења школарина за студенте лошијег материјалног или социјалног статуса трајаће до 19. децембра 2022. године.

Молбе се подносе Студентској служби радним данима у термину рада са студентима.

Молба се подноси искључиво на формулару „Молба“, који се може преузети са сајта Школе или у Студентској служби. У молби се обавезно морају попунити подаци о студенту – подносиоцу молбе и образложење захтева. Уз молбу се обавезно подноси:

Студенти који се финансирају из буџета , а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова потребно је да измире задужења за школарину најкасније до 15. јануара.

Одлуку о преласку студената са других студијских програма на студијски програм Интернет технологије можете наћи овде

У циљу повећања ефикасности и поједностављења комуникације између студената и наставника, Комисија за квалитет је донела процедуру која би требало да оствари тај циљ. Процедура се односи на већину облика комуникације између студената и наставника:

На свечаном пријему студената прве године, свим студентима подељени су налози (корисничко име и шифра) за приступ сервисима Школе и активирање школског e-mail налога. За помоћ приликом првог приступа погледајте Упутство за приступ сервисима Школе и активирање e-mail налога.

Као што је већ раније објављено, сви студенти школе треба да активирају школски e-mail налог приступе сервисима Школе како би били у могућности да користе исте.

Љубазно молимо наше студенте да се придржавају утврђене форме за комуникацију са наставницима путем e-mail-a (правописно исправно, са коришћењем великих и малих слова, са знацима интерпункције, без "ch"=ч, "sh"="ш", "w"=в...).

Студенти се упућују да се наставницима обраћају путем школских е-mail налога. Наставници неће одговарати на е-пошту (e-mail) у којима се студенти нису јасно представили или нису јасно дефинисали проблем или питање упућено наставнику.

Пример:

Поштовани професоре,

Правила коришћења термина консултација дефинисана су у циљу рационалнијег коришћења времена наставника и студената школе.

На сајту и огласној табли школе објављени су термини консултација свих наставника.

Свој долазак на консултације студент најављује наставнику путем e-mailа, најкасније 24 сата пре термина одржавања.

На консултације, по правилу, треба долазити на почетку предвиђеног термина.