Обавештење о форми обраћања студената наставницима путем e- mail-a... | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Обавештење о форми обраћања студената наставницима путем e- mail-a... 

Љубазно молимо наше студенте да се придржавају утврђене форме за комуникацију са наставницима путем e-mail-a (правописно исправно, са коришћењем великих и малих слова, са знацима интерпункције, без "ch"=ч, "sh"="ш", "w"=в...).

Студенти се упућују да се наставницима обраћају путем школских е-mail налога. Наставници неће одговарати на е-пошту (e-mail) у којима се студенти нису јасно представили или нису јасно дефинисали проблем или питање упућено наставнику.

Пример:

Поштовани професоре,

<овде дефинисати питање или проблем са јасном назнаком предмета и студијског програма>

С поштовањем,
<Име и Презиме>
<број индекса>