Реч руководиоца Одсека | Школа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Реч руководиоца Одсека 

Валентина МалешевићОдсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије,у оквиру Академије техничко-уметничких струковних студија Београд је модерна висока школа настала на дугогодишњој традицији некадашње Више техничке ПТТ школе у Београду.

Школа образује студенте у оквиру четири студијска програма основних и једног студијског програма мастер студија. У школи се стичу различита знања и вештине из области електротехничких, рачунарских, саобраћајних и економских наука.

Наставни планови су креирани на основу вишегодишњег искуства и рада наших наставника и њихових практичних знања. Постојећи трендови у развоју технологија и ситуација на тржишту рада условљавају континуирано иновирање наставних планова и програма у циљу што ефикаснијег студирања студената и њиховог лакшег прилагођавања радном окружењу које их очекује у реалним условима. У оквиру наставе посебан акценат је стављен на практична знања и вештине која студентима пружају одређене компаративне предности при запошљавању и која им омогућавају усклађено праћење актуелних технолошких трендова.

Школа је опремљена савременом рачунарском, мрежном и специјализованом опремом која се користи у настави. Студенти током студија имају могућност да се упознају са великим спектром рачунарских апликација, развојних програмерских алата, мрежних симулатора и специјализованих уређаја. Рад са оваквом опремом, кроз практичну наставу, обезбеђује студентима да обликују своја знања у складу са реалним условима која их очекују у будућим радним окружењима.

Стратегија Школе је преношење практичних знања која омогућавају студентима да са струковним звањима буду препознати на тржишту рада као врло компетентни стручњаци, са развијеном способношћу прилагођавања, те констатном вољом и жељом за даљим развијањем знања и усавршавањем.

Ако сте заинтересовани да упознате свет •web програмирања, •администрирања рачунарских мрежа, •медицинске информатике, •комуникационих технологија и, •поштанско-логистичких система,.. Ако желите да унапредите своја знања у области •мрежног и софтверског инжењерства,..  ПОСТАНИТЕ ДЕО СИСТЕМА СТРУЧНОГ ЗНАЊА ВИСОКЕ ICT ШКОЛЕ.

Руководилац Одсека
мр Валентина Малешевић