Реч руководиоца Одсека 

Александар СугарисОдсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије,у оквиру Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, је модерна висока школа настала на дугогодишњој традицији некадашње Више техничке ПТТ школе у Београду. Школа образује студенте у оквиру више акредитованих студијских програма, три студијска програма основних и два студијска програма специјалистичких студија. У школи се стичу различита знања и вештине из области електротехничких, рачунарских, саобраћајних и економских наука.

Наставни планови у школи су креирани на основу вишегодишњег искуства и рада наставног кадра и њихових практичних знања. Постојећи трендови у развоју технологије и ситуација на тржишту рада условљавају континуалне промене наставних планова у циљу што ефикаснијег студирања студената и њиховог лакшег прилагођавања радном окружењу које их очекује у реалним условима. У оквиру наставе посебан акценат је стављен на практична знања и вештине која студентима пружају одређене компаративне предности при запошљавању и која им омогућавају лако праћење актуелних технолошких трендова.

Школа је опремљена савременом рачунарском, мрежном и специјализованом опремом која се користи у настави. Студенти током студија имају могућност да се упознају са великим дијапазоном рачунарских апликација, развојних програмерских алата, мрежних симулатора и специјализованих уређаја. Рад са оваквом опремом, кроз практичну наставу, обезбеђује студентима да обликују своја знања у складу са реалним условима која их очекују у будућим радним окружењима.

Генерално, стратегија Школе је преношење практичних знања која омогућавају студентима да са струковним звањима буду препознати на тржишту рада као врло компетентни стручњаци, са развијеном способношћу прилагођавања, те констатном вољом и жељом за даљим развијањем знања и усавршавањем.

Ако имате жељу да упознате свет поштанских и банкарских технологија, телекомуникација, web програмирања, администрирања рачунарских мрежа и медицинске информатике, ако желите да унапредите своја знање у областима саобраћајног инжењерства, мрежних технологија, електронског пословања и софтверског инжењерства, постаните део система знања Високе ICT школе.

Добро дошли ! Ми вас очекујемо ...

др Горан Зајић, професор