мр Наталија Вугделија 

мр Наталија Вугделија
 •  Звање:предавач
 •  Емаил:

 Образовање

Магистарски рад под називом „Примена ускопојасне анализе импулсног одзива на откривање акустичких дефеката малих просторија“ одбранила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2014. године, под руководством ментора др Драгане Шумарац Павловић

Дипломирала на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1992. године.

 Кретања у служби

Од 2002 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

Од 1993-2002 – Средња техничка ПТТ школа, наставник групе електротехничких предмета.

Од 1992-1993 – Средња електротехничка школа, наставник групе електротехничких предмета

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Члан је FTTH удружења Србије.
 • MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.
 • MTCWE - MikroTik Certified Routing Engineer 2016.
 • MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer 2015.
 • MTCNA - MikroTik Certified Network Associate 2015.
 • Програм обуке за инструктора у Микротик академији, координатор Сашо Јордаки, 2014.
  Програм обуке стручног усавршавања "Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника", АБАКУС, 2013.

Међународни часописи:

Зборници међународних конференција:

Зборници домаћих конференција:

 • Н. Михајловић, Н. Вугделија, Н. Којић, "Виртуелизација сервера у Јавном предузећу", 25. Фестивал информатичких постигнућа, 30.9.-06.10.2018, Будва, 2018.
 • Ђ. Петровић, Н. Којић, М. Краговић, Н. Вугделија, "Једно решење web апликације за удаљено генерисање, модификовања и снимање звука", 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва
 • Н. Којић, M. Павловић, Н. Вугделија, И. Рељин, "Унапређење динамичког протокола за рутирање применом неуралних мрежа", XXII научна и бизнис конференција, YUINFO 2017, 12.03.-15.03.2017. Копаоник, Србија
 • М. Весић, Г. Зајић, Н. Вугделија, А. Гавровска, И. Рељин "Аутоматска селекција релевантних обележја код система базираних на вештачкој интелигенцији", "ICT Pulse" у оквиру XXIII Фестивала информатичких достигнућа – ИНФОФЕСТ, 25.09. - 1.10.2016.
 • М. Краговић, Н. Вугделија, Н. Којић, "Софтверска заштита од злоупотребе при електронском тестирању", "ICT Pulse", у оквиру XXIII Фестивала информатичких достигнућа – ИНФОФЕСТ, 25.09. - 1.10.2016.
 • М. М. Спасојевић, М. Краговић, Н. Вугделија и Н. Којић,"Серверска апликација за унапређење електронског тестирања студената", 60. ЕТРАН, Златибор, Јун 13-16, 2016.
 • N. Vugdelija, N. Kojić, "Korišćenje društvenih mreža u nastavnom procesu", XXII naučna i biznis konferencija, YU INFO 2016, pp. 204-209, 28.02-02.03.2016. Kopaonik, Srbija.
 • В. Радосављевић, Н. Вугделија: "Друштвене мреже као web 2.0 алат у наставном процесу", INFOTEH®-JAHORINA 2013, Јахорина, 20-22. март 2013.
 • А.Савић, Н.Вугделија "Мобилни Интернет у образовању ", INFOTEH®-JAHORINA 2013, Јахорина, 20-22. март 2013.
 • А.Савић, Н.Вугделија "Предности умрежавања корисника за унапређење наставе", XIX конференција YU INFO 2013, Копаоник, 3-6 март 2013.
 • Н.Вугделија, А.Савић, Н.Кнежевић, "Korišćenje socijalnih medija za online aktivaciju budućih studenata", XI међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2012, Јахорина, 21.-23. март 2012.
 • Наталија Вугделија, Ана Савић, Срђан Савић, "Безбедност рачунарских мрежа у електронском пословању", Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Ана Савић, Наталија Вугделија, Ненад Којић, “Web сајтови у служби маркетинга”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Н. Вугделија, Н. Којић, А. Савић, К. Милановић, “Употреба Web сервиса у настави”, 17. међународна конференција YУ ИНФО 2011, 6-9 март 2011. Копаоник, Србија.

 • Н. Вугделија, "Софтверски алат за анализу импулсног одзива - УПА", Научно стручни симпозијум INFOTEH-2010, Јахорина, 17-19. март, 2010.
 • Н. Вугделија, "Детекција резонантних фреквенција применом софтверског алата УПА", ЕТРАН, Врњачка Бања, Јун 15-19, 2009.
 • Н. Вугделија, К. Милановић, "Фолксономија у настави", Научно стручни симпозијум INFOTEH-2009, Јахорина, 18-20. март, 2009.
 • Н. Вугделија,  "Приказ једног софтверског алата као помоћ у решавању проблема малих просторија" 51. конференција ЕТРАН, јун 4-6, Игало, Црна Гора, 2007.
 • К. Милановић, Н. Вугделија, “Компјутерско тестирање знања”, III интернационална конференција за примене технологије у образовању, Београд, Октобар, 2004.
 • Н. Вугделија, К. Милановић, “Могућности информационих технологија у учењу, оцењивању и праћењу резултата”, Зборник радова ИТ '03, Жабљак, Фебруар, 2003.
 • К. Милановић, Н. Вугделија, “Приказ програма за компјутерско тестирање знања”, Зборник радова ИТ '03, Жабљак, Фебруар, 2003.