мр Наталија Вугделија | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

мр Наталија Вугделија 

мр Наталија Вугделија
 •  Звање:предавач
 •  Емаил:

 Образовање

Магистарски рад под називом „Примена ускопојасне анализе импулсног одзива на откривање акустичких дефеката малих просторија“ одбранила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2014. године, под руководством ментора др Драгане Шумарац Павловић

Дипломирала на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1992. године.

 Кретања у служби

Од 2002 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

Од 1993-2002 – Средња техничка ПТТ школа, наставник групе електротехничких предмета.

Од 1992-1993 – Средња електротехничка школа, наставник групе електротехничких предмета

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Члан је FTTH удружења Србије.
 • MTCSE - MikroTik Certified Security Engineer, 2022.
 • MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.
 • MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer 2016.
 • MikroTik certified Academy Trainer, 2015, 2018, 2022.
 • MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer 2015, 2017.
 • MTCNA - MikroTik Certified Network Associate 2015, 2017, 2022.
 • Програм обуке за инструктора у Микротик академији, координатор Сашо Јордаки, 2014.
  Програм обуке стручног усавршавања "Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника", АБАКУС, 2013.

Међународни часописи:

Зборници међународних конференција:

 • N. Vugdelija, N. Nedeljković, N. Kojić, "SECURITY OF DATA AND WEB APPLICATIONS DURING COVID-19", The 5th International Scientific Conference – ITEMA 2021, October 21, 2021. (Extended abstract accepted)
 • L. Lukić, N. Kojić, O. Bugarinović, M. Vesić, N. Vugdelija, M. Ignjatović and M. Veinović. "ONE APPROACH IN SOLVING THE PROBLEM OF PRE-SELECTION OF CANDIDATES IN COMPANIES USING A WEB APPLICATION", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • N. Vugdelija, N. Nedeljković, N. Kojić, L. Lukić and M. Vesić, "REVIEW OF BRUTEFORCE ATTACK AND PROTECTION TECHNIQUES", 13th International Conference, ICT Innovations 2021, Skopje, North Macedonia, September 27–29, 2021.
 • N. Vugdelija, N. Nedeljkovic, N. Kojic, Protection Of Web Applications From Certain Attacks, 16th Conference With International Participation On Risk And Safety Engineering, pp. 203-209, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • N. Kojić, V. Vasilijević, M. Vesić, N. Vugdelija, L. Lukić, Quality Improvement Of Web Applications By Application Core Web Vitals, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 1-8, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • N. Nedeljković, N. Vugdelija, N. Kojić, "USE OF “OWASP TOP 10” IN WEB APPLICATION SECURITY", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3
 • V. Vasilijević, N. Kojić, N. Vugdelija, "A NEW APPROACH IN QUANTIFYING USER EXPERIENCE IN WEB-ORIENTED APPLICATIONS", 4th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2020, October 8, 2020, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-36-3
 • N. Vugdelija, N. Mihajlovic, N. Kojić, "USE OF GAME ENGINE IN PROGRAMMING COURSES", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 121-128, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • B. Antonijevic, >N. Kojić, N. Vugdelija, "Dynamic web application for creating web site", The 5th international conference on knowledge management and informatics, Vol.1, pp. 17-24, 8 - 9. january 2019., Kopaonik, Serbia.
 • N. Kojić, N. Vugdelija, Application of artificial intelligence for real-time steaming in web sites, 2nd International scientific conference on it, tourism, economics, management and agriculture - ITEMA 2018, Graz University of technology, Graz, Austria, November 8, 2018.
 • N. Vugdelija, M. Stojanović, N. Kojić, One technical solution of the unified communications system in the hotel environment, 2nd International scientific conference on it, tourism, economics, management and agriculture - ITEMA 2018, Graz University of technology, Graz, Austria, November 8, 2018.
 • M. Đurđević, N. Vugdelija, N. Kojić, "REALIZATION OF ONE SMART ENVIRONMENT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION", VIII International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2018, Zrenjanin, 11-12. October, 2018.
 • N. Kojić, M. Levent, N. Vugdelija, "One solution of interaction web application for user interconnection", 4th International Scientific Conference ERAZ 2018, Vol 1, pp. 685-391, Sofia, Bulgaria, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, DOI: https://doi.org/10.31410/eraz.2018
 • N. Vugdelija, N. Kojić, N. Mihajlović, "Improving teaching using a game engine", 4th International Scientific Conference ERAZ 2018, Vol 1, pp. 904-905, Sofia, Bulgaria, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, DOI: https://doi.org/10.31410/eraz.2018
 • M. Zajeganović, S. Čabarkapa, N. Vugdelija, N. Kojic, "Profiles of network engineers in the educational system of the Republic of Serbia", 4th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 12.-13. January, 2018.
 • N. Vugdelija, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, N. Kojic, "E-business security realization by using the router functions", 13th International conference on Risk and safety engineering Kopaonik, 09.-11. January, 2018.
 • N. Kojic, D. Nikitin , N. Mihajlović, L. Lukić, N. Vugdelija, "Trends of development of client Web oriented languages", 4th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 12.-13. January, 2018.
 • N. Kojic, U. Biberdžić, N. Vugdelija, "The application of information and web technology in the production process management",Proc. of International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, pp. 2-10, ISBN 978-86-80194-08-0 , Budapest, October 26, 2017.
 • U. Biberdžić, N. Kojic, N. Vugdelija, ONE APPROACH FOR TRACKING SPECIFIC PRODUCTION PROCESSES REALIZED AS A WEB APPLICATION, VII International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2017, pp. 308-313, Zrenjanin, October, 2017.
 • Nenad Kojic, N. Vugdelija, R. Kojić, "Social networks in e education", V International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS 2015, pp. 286-291, Zrenjanin, October, 2015.
 • A. Savić, N. Vugdelija, N. Kojić, N. Slavković, “Impact of Internet technologies on investor relations”,, ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, 29.2. -3.3.2012. Kopaonik, Serbia.
 • A. Savić, N. Kojić, N. Vugdelija, N. Knežević, “Processing of payments through single shared platform of TARGET2 and SEPA systems in EU”, ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management, 7-8 march 2011. Kopaonik, Serbia.

Зборници домаћих конференција:

 • Н. Михајловић, Н. Вугделија, Н. Којић, "Виртуелизација сервера у Јавном предузећу", 25. Фестивал информатичких постигнућа, 30.9.-06.10.2018, Будва, 2018.
 • Ђ. Петровић, Н. Којић, М. Краговић, Н. Вугделија, "Једно решење web апликације за удаљено генерисање, модификовања и снимање звука", 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва
 • Н. Којић, M. Павловић, Н. Вугделија, И. Рељин, "Унапређење динамичког протокола за рутирање применом неуралних мрежа", XXII научна и бизнис конференција, YUINFO 2017, 12.03.-15.03.2017. Копаоник, Србија
 • М. Весић, Г. Зајић, Н. Вугделија, А. Гавровска, И. Рељин "Аутоматска селекција релевантних обележја код система базираних на вештачкој интелигенцији", "ICT Pulse" у оквиру XXIII Фестивала информатичких достигнућа – ИНФОФЕСТ, 25.09. - 1.10.2016.
 • М. Краговић, Н. Вугделија, Н. Којић, "Софтверска заштита од злоупотребе при електронском тестирању", "ICT Pulse", у оквиру XXIII Фестивала информатичких достигнућа – ИНФОФЕСТ, 25.09. - 1.10.2016.
 • М. М. Спасојевић, М. Краговић, Н. Вугделија и Н. Којић,"Серверска апликација за унапређење електронског тестирања студената", 60. ЕТРАН, Златибор, Јун 13-16, 2016.
 • N. Vugdelija, N. Kojić, "Korišćenje društvenih mreža u nastavnom procesu", XXII naučna i biznis konferencija, YU INFO 2016, pp. 204-209, 28.02-02.03.2016. Kopaonik, Srbija.
 • В. Радосављевић, Н. Вугделија: "Друштвене мреже као web 2.0 алат у наставном процесу", INFOTEH®-JAHORINA 2013, Јахорина, 20-22. март 2013.
 • А.Савић, Н.Вугделија "Мобилни Интернет у образовању ", INFOTEH®-JAHORINA 2013, Јахорина, 20-22. март 2013.
 • А.Савић, Н.Вугделија "Предности умрежавања корисника за унапређење наставе", XIX конференција YU INFO 2013, Копаоник, 3-6 март 2013.
 • Н.Вугделија, А.Савић, Н.Кнежевић, "Korišćenje socijalnih medija za online aktivaciju budućih studenata", XI међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2012, Јахорина, 21.-23. март 2012.
 • Наталија Вугделија, Ана Савић, Срђан Савић, "Безбедност рачунарских мрежа у електронском пословању", Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Ана Савић, Наталија Вугделија, Ненад Којић, “Web сајтови у служби маркетинга”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Н. Вугделија, Н. Којић, А. Савић, К. Милановић, “Употреба Web сервиса у настави”, 17. међународна конференција YУ ИНФО 2011, 6-9 март 2011. Копаоник, Србија.

 • Н. Вугделија, "Софтверски алат за анализу импулсног одзива - УПА", Научно стручни симпозијум INFOTEH-2010, Јахорина, 17-19. март, 2010.
 • Н. Вугделија, "Детекција резонантних фреквенција применом софтверског алата УПА", ЕТРАН, Врњачка Бања, Јун 15-19, 2009.
 • Н. Вугделија, К. Милановић, "Фолксономија у настави", Научно стручни симпозијум INFOTEH-2009, Јахорина, 18-20. март, 2009.
 • Н. Вугделија,  "Приказ једног софтверског алата као помоћ у решавању проблема малих просторија" 51. конференција ЕТРАН, јун 4-6, Игало, Црна Гора, 2007.
 • К. Милановић, Н. Вугделија, “Компјутерско тестирање знања”, III интернационална конференција за примене технологије у образовању, Београд, Октобар, 2004.
 • Н. Вугделија, К. Милановић, “Могућности информационих технологија у учењу, оцењивању и праћењу резултата”, Зборник радова ИТ '03, Жабљак, Фебруар, 2003.
 • К. Милановић, Н. Вугделија, “Приказ програма за компјутерско тестирање знања”, Зборник радова ИТ '03, Жабљак, Фебруар, 2003.