др Гордана Јелић 

др Гордана Јелић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом „Лингвистичка обележја и дискурсна структура кратких порука у мобилној телефонији“ одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2016. године, под руководством проф. др Весне Половина.

Магистарски рад под називом „Развијање вештине академског писања у настави енглеског језика за техничке науке“ одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2010. године, под руководством доцента др Радмиле Поповић.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за англистику, смер Енглески језик и књижевност, 1996. године.

 Кретања у служби

Од 2001 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

2001. Основна школа 'Милентије Поповић'

Од 1996 - 2001 – Основна школа 'Синиша Николајевић'

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Члан Удружења наставника енглеског језика ELTA Београд.

Међународни часописи:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019) A MODEL OF ADAPTIVE LEARNING IN SMART CLASSROOMS BASED ON THE LEARNING STRATEGIES. PEOPLE: International Journal Of Social Sciences, 5(2), 662-679. doi: 10.20319/pijss.2019.52.662679
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019) Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(2), 680-699. doi:10.20319/pijss.2019.52.680699
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). Ambient Intelligence-Based Smart Classroom Model. Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2019.1652836 M(22)
 • Vekarić G., Jelić G. (2013) Raising Students' Awareness of the Importance of English Language Writing Skills. Activities in Physical Education and Sport, ISSN 1857-7687, 2013, vol. 3, no. 1, pp. 29-31. [COBISS.SR-ID 514640812]

Домаћи часописи:

 • Jelić G. i Polovina V. (2015) Samoispravka i ispravka u jeziku kratkih poruka. Anali Filološkog fakulteta. Beograd. 27/2, 419-436
 • Jelić G. i Rađenović A. (2015) Upotreba deikse u kratkim porukama. Primenjena lingvistika, Beograd-Novi Sad. DPLSL, Filološki fakultet. (Prihvaćeno za štampu)

Зборници међународних конференција:

 • Г. Јелић, Д. Мамула Тартаља, З. Михајловић, „Употреба ћирилице у високој школи струковних студија из области ИТ-а – једно истраживање“, International Conference and Exibition, INFOTECH 2019, Аранђеловац, 5-6. јуна 2019, CDROM у припреми.
 • Jelić G. i Vekarić, G. (2019). „Eliptičnost jezičnoga izraza u e-komunikaciji na primjeru jezika kratkih poruka/Elliptical Constructions in SMS Communication“, Knjiga sažetaka/Book of Abstracts, XXXIII Međunarodni znanstveni skup „Značenje u jeziku - od individualnoga do kolektivnoga“, 16-18. maj, Rijeka, Hrvatska, str. 41, ISBN 978-953-8281-00-6
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). A Model of Adaptive Learning in Smart Classrooms based on the Learning Strategies. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer...
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Jelic, G. (2019). Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer... Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning
 • Radosavljević, S., Radosavljević, V., Grgurović, B. & Jelić, G., (2018). Proširena realnost kao deo mobilnog učenja, Regionalna naučno-stručna konferencija "Infofest Pulse 2018" 25. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2018 30.09-06.10.2018. Budva, Crna Gora, pp 128-137, ISSN 2536-5665 - M33
 • Vekarić G, Jelić G. (2013) Extent of Self-Mention Reference in Serbian Academic Discourse. Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence. FLTAL, 3-5 May 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Jelić G., Vekarić, G. (2012). Rhetorical Role of Transition Markers in Research Articles. Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching, Edited by Azamat Akbarov and VivianCook, IBU Publications, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Jelić G., Vekarić, G. (2012). Rhetorical Role of Transition Markers in Research Articles. Book of Abstracts, Conference Intercultural Linguistic Competence and Foreign / Second Language Immersive Environments, Sarajevo, 2012. p.120

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Radosavljević, V., Mamula Tartalja D, Jelić G. (2016) ‘ILS Learning Style Model and Multimedia Learning’. XV International Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, 2016.
 • Radosavljević, Jelić G., G., Štrbac, S. (2015.) ’Motivation and Personality model as a representative factor of students studying habits’. The Sixth International Conference on e-Learning (eLearning-2015), Belgrade, Serbia, 154-158.
 • Jelić G. Vekarić, G. (2014) ’Upotreba metadiskursa za razvijanje veštine akademskog pisanja na engleskom jeziku’. Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost. 26-27. septembar 2014., Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Vekarić, G, Jelić G. (2014) 'Jezički izrazi govornog čina izvinjenja u srpskom parlamentarnom diskursu'. Jezik, književnost, diskurs, 25-26. april 2014., Filozofski fakultet, Niš.
 • Vekarić G, Jelić G. (2012). 'Challenges of Academic Writing in Higher Education Institutions'. Newsletter (Online) http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2012-june.htm
 • Jelić G., Vekarić, G. (2010). 'Upotreba metadiskursa u akademskom pisanju'. FIS komunikacije, Zbornik radova. Str. 52-60.
 • S. Štrbac, B. Grgurovć, Jelić G. ’Mobilne tehnologije u obrazovanju’, X međunarodna konferencija E-trgovina 2010, Palić, 2010.
 • S. Štrbac, B. Grgurovć, Jelić G. ’Primena mobilnih tehnologija u visokom obrazovanju’, Infoteh, Jahorina, 2010.

Преводи:

 • Превод књиге са српског на енглески језик: В. Дешић, Кужина Далмације и далматинске Загоре, 76 стр., Агенција „Формат“, Београд, 2008.
 • Превод чланака са енглеског језика објављених у књизи С. Вујновића: Никола Тесла и његово време, 200 ауторских страна, „Источник“ Издавачка установа Епархије канадске, Торонто, 2005.
 • Превод научног рада др Бранимира Јовановића са српског на енглески језик: 'Nikola Tesla and the Global Problem of Humankind', објављеног у публикацији Our Fragile World: Challenges and Opportunities for Sustainable Development, EOLSS Publishing Co, London, May 2001.

Цитираност:

Рад:

Radosavljevic, V, Radosavljevic, S. & Jelić G. (2019). A MODEL OF ADAPTIVE LEARNING IN SMART CLASSROOMS BASED ON THE LEARNING STRATEGIES. PEOPLE: International Journal Of Social Sciences, 5(2), 662-679. doi: 10.20319/pijss.2019.52.662679

је цитиран у:

 1. El Miloud, S., Soukaina, S., Salma, A., & El Hassan, C. (2020). An Adaptive Learning Approach for Better Retention of Learners in MOOCs. Proceedings Of The 3Rd International Conference On Networking, Information Systems & Security. doi: 10.1145/3386723.3387845