Посета Регионалном поштанско-логистичком центру Београд 

 Посета Регионалном поштанско-логистичком центру Београд

Студенти и наставници студијских програма Поштанско-логистички системи и Поштанске и банкарске технологије  посетили су Регионални поштанско-логистички центар Београд. Наш највећи РПЛЦ се простире на око 28.000 ми обухвата халу за производњу  - аутоматизовано сортирање пошиљака, хибридна пошта, пост-експрес, бизнис сервис, прерада писама и пакета у међународном саобраћају...
У овом РПЛЦ је имплементирана најсавременија опрема за сортирање, чији су произвођачи јапанска „Тошиба” и италијански „Синетик”. Машине за сортирање пакетских и писмоносних пошиљака, су пројектоване према посебним захтевима стручњака Поште Србије и представљају јединствену концепцију по капацитетима и брзини прераде у југоисточној Европи .
Са мануелне обраде пошиљaка прелази се на аутоматизовану, уз пројекцију да се са новим системом може сортирати преко милион писама и пакета дневно. На овај начин ће бити омогућена пуна аутоматизација прераде пошиљака на целој територији Републике Србије.
Машине помоћу специјалног система за очитавање могу препознати адресе на пошиљкама и на основу њих их прецизно усмерити до сваке улице и адресног броја у сваком месту у Србији. Произвођачи су креирали могућности очитавања било да је адреса исписана руком или одштампана, ћириличним или латиничним писмом. Уколико је реч о непотпуној адреси, таква пошиљка иде на додатно видео-кодирање.

Захваљујући љубазности колега запослених у РПЛЦ Београд, a посебно г-дину  Миливоју Новаковићу, руководиоцу службе за поштанску мрежу РПЛЦ-а, студенти и професори су имали ексклузивну прилику да обиђу у потпуности поштански центар и детаљно буду упознати са  технологијом и процесом рада као и да добију одговоре на различита питања од експерата из ове области.