Мастер студије - упис | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мастер студије - упис 

У првом уписном року  пријављено је десет студената на мастер студије, студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство. Сви пријављени кандидати ће бити уписани без пријемног испита према терминима који су дати у табели.

Упис

7. октобар

Мрежно и софтверско инжењерство
10:00 - 12:00

Презентације изборних предмета

7. октобар

Мрежно и софтверско инжењерство
12:30 - 13:30

Пријава предмета

од 7. до 8. октобра

ВАЖНО: Последњег дана пријаве, Студентски web сервис биће отворен до 20:00 часова.

Почетак наставе

9. октобар

по распореду

 

Школарина за школску 2017/18. годину, износи 111.000,00 динара за 60 ЕСПБ, са могућношћу плаћања у 4 рате:


 1.  рата 30000,00 динара - плаћа се приликом уписа.
 2.  рата 27000,00 динара - плаћа се у периоду од 10. до 15. јануара
 3.  рата 27000,00 динара - плаћа се у периоду од 10. до 15. марта
 4.  рата 27000,00 динара - плаћа се у периоду од 10. до 15. маја

У термину уписа на мастер студије у Школи ће радити издвојени шалтер Поште Београд 12 на коме се могу извршити све потребне уплате.Документа потребна за упис су:
 • Лична карта на увид
 • Оверена фотокопија дипломе са додатком дипломи или фотокопија Уверења о дипломирању
 • Оригинал Извода из матичне књиге рођених са холограмом (или оверена фотокопија)
 • Индекс (купује се у школи на дан уписа)
 • 2 ШВ обрасца (добијају се у школи при куповини индекса)
 • 2 идентичне фотографије (3,5цм x 4,5цм)
 • Доказ о уплати прве рате школарине (30000,00 динара (прималац: Висока ИЦТ школа; сврха уплате:прва рата школарине; рачун: 840-2026666-90; позив на број: 11-1-0000-00)

Додатне информације о условима уписа на преостала места могу се добити у Студентској служби Школе.