. | | Одсек Висока ICT школа

ДУАЛНИ МОДЕЛ СТУДИЈА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ПОШТАНСКО-ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ

 

 • Дуални модел студија (ДМС) се базира на основама Закона о дуалном моделу студија у високом образовању (2019.)
 • Циљ ДМС је стицање, усавршавање, изграђивање знања, вештине, способности и ставова, односно пословних компетенција у складу са студијским програмом и стандардом квалификације, као и реалним потребама тржишта рада

 

 • ДМС подразумева модел реализације наставе кроз:
  • активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и
  • рад код послодавца - учење кроз рад
 • Учење кроз рад представља организован процес током кога студенти под надзором раде код послодавца примењујући теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада
 • Студенти од послодавца добијају одређену накнаду за свој рад

 

 • Послодавац прати рад и усмерава развој младих стручњака према реалним потребама тржишта рада у области
 • Улога СП Поштанско-логистички системи је да у овом процесу подстиче и прати каријерни развој, као и задовољство и мотивацију студената, оснажује и подржава студенте да планирају и постављају циљеве каријерног развоја
 • СП Поштанско-логистички системи  у оквиру Одсека Висока ИЦТ школа Академије АТТУС закључује уговор о дуалном моделу с једним или више послодаваца, у циљу обезбеђења услова за остваривање свих садржаја учења кроз рад дефинисаних студијским програмом при чему се руководи најбољим интересом студената

 

 • Кроз успостављање блиске сарадње између привредних субјеката и високошколских установа долази до развоја нових и иновативних идеја, отвара се простор за модернизацију и осавремењавање наставних планова у складу са најновијим достигнућима у привреди
 • Наш први партнер у процесу развоја ДМС јесте ЈП Пошта Србије, систем са преко 15.000 запослених и преко 1.500 јединица поштанске мреже. Обе организације, Одсек Висока ИЦТ школа и ЈП Пошта Србије интензивно раде на томе да СП Поштанско-логистички системи у наредном уписном року упише прву квоту студената по дуалном моделу. На линку испод можете погледати кратку вест са сајта ЈП Пошта Србије о почетку сарадње у овом сегменту између две организације https://www.posta.rs/cir/info/vest-detaljnije.aspx?ID=6817

 

 • Све нове информације ћемо објављивати у наредном периоду у оквиру нашег сајта, а уколико имате додатна питања или недоумице, будите слободни да се обратите шефу СП Поштанско-логитички системи на имејл адресу biljana.grgurovic@ict.edu.rs