Слободан Чабаркапа | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Слободан Чабаркапа 

Слободан Чабаркапа
 •  Звање: асистент
 •  Емаил:

 Образовање

Тренутно студент докторских студија на Електротехничком факултету у Београду, на смеру на смеру Софтверско инжењерство.

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду на одсеку Електоника, Аутоматика и Телекомуникације на смеру Телекомуникације.

 Кретања у служби

Од 2005 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.
 • MTCWE - MikroTik Certified Routing Engineer 2016.
 • MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer 2015.
 • MTCNA - MikroTik Certified Network Associate 2015.
 • Програм обуке за инструктора у Микротик академији, координатор Сашо Јордаки, 2014.
 • Сертификат Београдске берзе о похађању курса "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.

Домаћи часописи:

 • Н. Којић, С. Чабаркапа, Г. Зајић, Б. Рељин, "Implementation of neural network in CBIR systems with relevance feedback", Journal of Automatic Control, Vol 16, pp. 41-45, 2006.

Зборници међународних конференција:

 • M. Pavlović, M. Zajeganović, M. Milić, S. Čabarkapa, M. Pavlović, “Computer network intrusion prevention systems”,The 16th Conference with international participation Risk and safety engineering, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-126-5
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, M. Andrejić, S. Čabarkapa, N. Kurbalija, “Simulating computer network attack and analyzing packets using GNS3 and Wireshark”, The 7th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-127-2
 • N. Kurbalija, G. Zajić, M. Pavlović, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, “Using a script for automating the process of configuring and maintaining a computer network”, The 7th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-127-2
 • M. Mitić, M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, “Web server security”,15th International conference on Risk and safety engineering, 16-18. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-124-1
 • M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, G. Zajić, “Simulating Internet of Things in Packet Tracer”, 6th International conference on Knowledge management and informatics, 13-14. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-123-4
 • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Encryption types overview”,14th International conference on Risk and safety engineering, 11-13. January, 2019. Kopaonik, Serbia, pp. 145-150, ISBN 978-86-6211-116-6, COBISS.SR-ID 327615751
 • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Simulating computer networks with Mininet”, 5th International conference on Knowledge management and informatics, 8-9. January, 2019. Kopaonik, Serbia
 • M. Zajeganović, S. Čabarkapa, N. Vugdelija, N. Kojic, "Profiles of network engineers in the educational system of the Republic of Serbia", 4th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 12.-13. January, 2018.
 • N. Vugdelija, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, N. Kojic, "E-business security realization by using the router functions", 13th International conference on Risk and safety engineering Kopaonik, 09.-11. January, 2018.
 • A. Savić, S. Čabarkapa, N. Kojić, B. Živković, "One Modelling Technique Approach for Operational Risk Prediction", EUROSIM 2010, 7th Congress on Modelling and Simulation, Prague, September 6-10, 2010.
 • N. Kojić, G. Zajić, S. Čabarkapa, M. Pavlović, V. Radosavljević, B. Reljin, ”The Influence of the Feature Vector Content on the CBIR System Efficiency”, TELSIKS 2009, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Nis-Serbia, 7.-9. October 2009.
 • S. Čabarkapa, N. Kojić, A. Savić, B. Živković , “One Artificial Neural Network Implementation for Credit Risk Prediction”, Balcor 2009, 9 th Balcan Conference on Operational Research, Constanta-Romania, 2.-6. september 2009. (accepted paper)
 • G. Zajić, N. Kojić, V. Radosavljević, S. Čabarkapa, B. Reljin,” Feature Vector Reduction in CBIR System with Relevance Feedback”, in Proc. 13th Inter. Conf. IWSSIP-2006, pp.479-482, Budapest, Hungary, 21-23, Sept. 2006.
 • V. Radosavljević, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin, “An image retrieval system with user’s relevance feedback”, in Proc. 7th Conf. WIAMIS-2006, pp. 9-12, Seоul, Korea, 19-21, April 2006.
 • S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, G. Zajić i B.Reljin, „Adaptive content-based image retrieval with relevance feedback“, Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.

Зборници домаћих конференција:

 • А. Савић, С. Чабаркапа, Н. Којић, “Нове имплементације сигурности финансијских трансакција у е-пословању Европске Уније“, Е-трговина 2010., Палић, Април 21-23, 2010.
 • С. Чабаркапа, Н. Којић, А. Савић, Б. Живковић, “The Use of Atificial Neural Networks in Financial Time Series Prediction and Financial Risk Prediction”, Научно-стручни симпозијум INFOTEH 2010, Јахорина, 17.-19. март 2010.
 • С. Чабаркапа, А. Савић, Н. Којић, “Један модел предикције и квантификације кредитних ризика ” YU INFO 2010, 3-6 март 2010. Копаоник.
 • Г. Зајић, С. Чабаркапа, Н. Којић, В. Радосављевић, Б. Рељин, “Поређење две методе класификација слика у CBIR систему са модификованим вектором обележја” ЕТРАН, Врњачка Бања, Јун 15-19, 2009. (прихваћен рад)
 • Н. Славковић, Н. Рељин, М. Павловић, Н. Којић, С. Чабаркапа, "Имплементација WEB оријентисаног сервиса за обраду медицинских снимака ", Научно стручни симпозијум INFOTEH-2009, Јахорина, 18-20. март, 2009.
 • Г. Зајић, М. Краговић, Н. Којић, С. Чабаркапа, Н. Рељин, М. Павловић, Н. Славковић , “Систем за дигитализацију, архивирање и претрагу мединских слика“, XV YU INFO 09, 8-11 март 2009. Копаоник.
 • С. Чабаркапа, Н. Којић, В. Радосављевић, Б. Рељин,  "Обука CBIR система са неозначеним сликама ", Научно стручни симпозијум INFOTEH-2009, Јахорина, 18-20. март, 2009.
 • С. Чабаркапа, Н. Којић, "Предикција Интернет саобраћаја применом неуралних мрежа", ИНФОТЕХ, Јахорина, 26-28. март, 2008.
 • Н. Којић, С. Чабаркапа, Г. Зајић, “Адаптивна неурална мрежа за претрагу базе слика” ЕТРАН, Београд, Јун 6-8, 2006. (награђени рад младих аутора на јубиларној 50. конференцији ЕТРАН-а).
 • С. Чабаркапа, Н. Којић, В. Радосављевић, Г. Зајић, Б. Рељин, “Претраживање база слика на основу адаптивне кластеризације” ЕТРАН, Београд, Јун 6-8, 2006.

Пројекти:

 • Иновациони пројекат Министарства науке Републике Србије за 2008/2009 годину, “Развој система за дигитализацију медицинских снимака, архивирање у бази података и претраживање базе података“, чији је носилац Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, а реализатори:
  -    Електротехнички факултет Универзитета у Београду,
  -    Висока школа струковних стидија за информационе и комуникационе технологије у Београду
 •  Европски пројекат, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008.

Цитираност:

Рад:

V. Radosavljević, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, I. S. Reljin, and B. D. Reljin, “An image retrieval system with user’s relevance feedback”, in Proc. 7th Conf. WIAMIS-2006, pp. 9-12, Seоul, Korea, 19-21, April 2006.

је цитиран у:

 1. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).

Рад:

S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. Kragović, “System for digitalization of medical images based on DICOM standard”, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 6, iss. 3, pp. 409-418, 2009.

је цитиран у:

 1. O. M. Olaniyi, O. Adebayo, R. Jane. "Development of an Electronic Medical Image Archiving System for Health Care in Nigeria." International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT), vol. 2, iss. 4, Paper 020425. (http://ijcit.com/archives/volume2/issue4/Paper020425.pdf)
 2. A. Sagi, A. Sabo, B. Kuljic, and T. Szakall. "Challenges of implementation of intelligent information systems in transforming the healthcare system in the Republic of Serbia." In Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 2012 IEEE 13th International Symposium on, pp. 289-292. IEEE, 2012.

Рад:

S. Čabarkapa, N. Kojić, V. Radosavljević, G. Zajić i B.Reljin, „Adaptive content-based image retrieval with relevance feedback“, Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.

је цитиран у:

 1. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).
 2. S. Gopalakrishnan, P. Aruna,”Retrieval of Images Based on Low Level Features Using Genetic Algorithm,” International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), Volume 3, Issue 2, pp. 221-228, February 2014.
 3. Chen Changjiang. The Research on Algorithms of Relevance Feedback Combining Bayesian and SVM in Image Retrieval. Master thesis, Southwest Jiaotong University, May 2012, Chengdu, Sichuan, PR China. (DOI:CNKI:CDMD:2.1012.390300)
 4. M. A. N. Al-Azawi, “Neural Network Based Automatic Traffic Signs Recognition,” International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC), Vol. 4, No. 1. (2012).
 5. N. Reljin, D. Pokrajac, "Classification of performers using support vector machines", in Proc. Conf. NEUREL 2008, pp. 165 – 169, Belgrade, September 25-27, 2008
 6. V. Djordjević, N. Reljin, I. Reljin, "Identifying and retrieving of audio sequences by using wavelet descriptors and neural network with user's assistance", in Proc. EUROCON-2005, Vol. 1, pp. 167-170, Belgrade, 21-24 November, 2005.

Рад:

N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, B. Reljin "Implementation of neural network in CBIR systems with relevance feedback", Journal of Automatic Control, Vol 16, pp. 41-45, 2006., Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.

је цитиран у:

 1. N. L. Kumar, D. R. Vinay,”Acquisition of Images using Neural Network”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), 3(5), May 2015, (ISSN: 2321-8169, ISSN: 2508-2512)
 2. R. A. Shaikh, J.-P. Li, A. Khan, ”Primitive Integration for Content based Image Retrieval”, International Journal of Computer Applications, 113(5):14-17, March 2015.
 3. R. A. Shaikh, D. Samundra, L. Jian-Ping, K. Kumar, A. Khan, I. Memon. "Contemporary integration of content based image retrieval." In Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP), 2014 11th International Computer Conference on, pp. 301-304. IEEE, 2014.
 4. T. Boomilingam, M. Subramaniam,” Review on CBIR Trends and Techniques to Upgrade Image Retrieval”, Journal International Review on Computers and Softwear (IRECOS), Vol 9, No 7 (2014). (2014). (ISSN: 1828-6003)
 5. S. Khokhar, K. S. Mann, “A Retrospective Framework for Medical CBIR System.” International Journal of Electronics, Communication & Instrumentation Engineering Research and Development (IJECIERD), Vol. 4, Issue 5, pp. 17-28, , October 2014.
 6. M. Kyan, P. Muneesawang, K. Jarrah, L. Guan. Unsupervised Learning via Self-Organization:A Dynamic Approach. Wiley-IEEE Press, IEEE series on computational intelligence, John Wiley & Sons Inc., 2014. (Print ISBN: 9780470278338, Online ISBN: 9781118875568, DOI: 10.1002/9781118875568).
 7. Dr. (Mrs) Ananthi Sheshasaayee , Jasmine.C . "Relevance Feedback Techniques Implemented inCBIR: Current Trends and Issues", International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), V10(4),166-175 April 2014. ISSN:2231-5381.
 8. D. Braun, "Ein Verfahren zur Beschleunigung eines neuronalen Netzes für die Verwendung im Image Retrieval", Proceedings of 25th GI-Workshop on Foundations of Databases, May, 2013.
 9. A. Surywanshi,”Implementation of Feedback Based Face Classifier for Content Based Face Retrieval System”,  (http://ijltet.org/wp-content/uploads/2013/01/Implementation-of-Feedback-...)
 10. M. A. N. Al-Azawi, “Neural Network Based Automatic Traffic Signs Recognition,” International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC), Vol. 4, No. 1. (2012).