мр Валентина Малешевић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

мр Валентина Малешевић 

мр Валентина Малешевић
 •  Звање:предавач
 •  Емаил:

 Образовање

На Економском факултету у Београду магистрирала 2004. на смеру Менаџмент у туризму

На Економском факултету у Београду дипломирала 1987. године

 Кретања у служби

Од 2007 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, предавач Комуникационих модела - Увод у НЛП на специјалистичким студијама и економске групе предмета на основним студијима.

Од 2004 - 2007. - директор Прве економске школе у Београду;

Од 1993 - 2004. - професор економске групе предмета у Првој економској школи у Београду;

Од 1990 - 1991. - руководилац маркетинга на пројекту Урбани системи Е-94 у општини Алибунар;

Од 1987 - 1993. - професор економске групе предмета у Економској школи у Алибунару;

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • 2017. Учестовала на регионалној коучинг конференцији „"Hands on" Erickson International и Atrija group, Београд.
 • 2015. Учестовала на регионалној коучинг конференцији „"Play a World Game" Erickson International и Atrija group, Београд.
 • 2014. Учествовала на Workshop "Coaching Unlimited"на НЛП Институту у Београду.
 • 2014. Учествовала на Workshop „Influental Presentations“ на НЛП Институту у Београду.
 • 2012. Завршила Коучинг Бизнис Академију на Институту за НЛП у Београду, по стандардима квалитета и етичком коду ЕЦА (Европска Коучинг Асоцијација) и има звање НЛП Бизнис коуч.
 • 2011. Учествовала на Workshop "Social Panorama" на НЛП Институту у Београду.
 • 2011. Учествовла на конференцији „Организациона култура у Србији“ Human Synergistics Serbia.
 • 2011. Завршила Мастер бизнис НЛП на Институту за НЛП (Неуро- лингвистичко програмирање) у Београду по стандардима квалитета Интернационалне Асоцијације за НЛП (ИАНЛП) и добила звање НЛП Мастер.
 • Похађала многобројне стручне семинаре од којих издваја:
 • Тренинг семинар-обуку Активно оријентисане методе у стручном образовању, 90 часова. 2002. године. Организатори: Министарство просвете и спорта РС и Немачка владина организација ГТЦ.
 • Семинар: Менаџмент у образовању. Организатор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2005.
 • Семинар: Професионална регулатива у рачуноводству. Организатор Савез рачуновођа и ревизора Србије, 2005.
 • Семинар: Финансијски менаџмент у обрзовању. Организатор Гордиком - Друштво за инжињеринг и образовање, 2007.
 • 1992. положила стручни испит за звање наставника економске групе предмета.

Међународни часописи:

 • Малешевић В. N. Kojić, A. Savić, “Market Segmentation and Targeting Based On Artificial Intelligence&rdquo, International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, Vol. 3, Issue 12, pp. 13461-13477, December 2014. ISSN: 2278 – 8875, doi: 10.15662/ijareeie.2014.0312002.

Домаћи часописи:

 • Малешевић В. "Нова парадигма менаџмента: од посвећености до иновативности и одрживе конкурентске предности" Часопис "Манагемент" Бр. 57, децембар 2010. Издаје Факултет организационих наука, Београд

Зборници међународних конференција:

 • V.Malešević, Jelić, G, G.Vekarić, „Importance of conscious attention capacity in removing the causes of active listening distraction“, 5th International Conference on Research in Management and Economics. IMECONF 17-19 Decembar 2021., Berlin, Germany. ISBN 978-609-485-234-3
 • V. Malešević, A.Slavkovic, S.Kostic, N.Slavkovic, G.Zajic, "The Impact of the Next Financial Crisis on Equities and Cryptocurrencies", International Conference on Business & Economics - ICBE 2019, pp 6-8, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
 • G.Zajic, N.Slavkovic, M.Bjelica, A.Slavkovic, S.Kostic, V. Malešević, "Road Surface Degradation as a Main Decision-Making Problem in Autonomous Driving Process", International Conference on IT & Computer Science - ICITCS 2019, pp 45-49, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
 • V. Malešević, N. Kojić, A. Savić, “Meta programs as a function of effective market targeting”, Symorg, Zlatibor 5-9. June, 2012. Serbia.

Зборници домаћих конференција:

 • Malešević V. "Koučing-nova uloga menadžera" Symopis 2011. XXXVIII Konferencija operacionh istraživanja, oblast: menadžment. Zbornik radova. Ekonomski fakultet Beograd.2011. ISSN: 978-86-403-1168-7.
 • B. Малешевић, "Подстицајни програми менаџмента: креативни путеви за повећање продуктивности и посвећености запослених", XII Интернационални симпозијум СyмОрг, “Менаџмент знања и организационе науке“, Зборник радова, Универзитет у Београду, Факултет огранизационих наука, 2010.
 • B. Малешевић, "Подстицајна путовања као део MICE туризма и мотивационо средство менаџмента", Symopis 2009. XXXVI Конференција операционих истраживања, област: менадџмет. Зборник радова Сану Београд.
 • Ј.Милутиновић, М.Поповић, Г.Вујичић, В.Малешевић, "Утицај интернета на пословно окружење", IX Међународна конференција Е-трговина 2009. Палић.
 • В. Малешевић, "Ситуациона анализа стратегијског аспекта развоја туризма Делиблатске пешчаре", XI Интернационални симпозијум SymOrg, 2008. Менаџмент и друштвена одговорност, Зборник радова, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд.
 • В. Малешевић, "Стратегија промоције туристичког подручја Делиблатске пешчаре", Први научно стурчни скуп, "Индустријски менаџмент и развој", Зборник радова Универзитет Унион Београд, Факулстет за индустријски менаџмент, 2007.

Књиге и скрипте:

 • В. Малешевић, Менаџмент, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд 2018. година.
 • В. Малешевић, Економија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд 2017. година.
 • В. Малешевић, Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства за трећи разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.година (седмо издање).
 • В. Малешевић и В. Коџо, Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2007. година (пето издање).
 • Вера Леко, Катица Станисављевић Дулијан, В. Малешевић, Збирка тестова и задатака из рачуноводства за други разред економске школе. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2007.година (прво издање).