мр Ненад Теофиловић 

мр Ненад Теофиловић
 •  Звање:предавач
 •  Емаил:

 Образовање

Магистрирао 1993. године с радом: "Оптимизација кода угњеждених петљи за векторске рачунаре".

На Електротехничком факултету у Београду завршио постдипломске студије на смеру Архитектура и организација рачунарских система и мрежа.

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду 1988. на смеру за Рачунарску технику.

 Кретања у служби

Од 2010 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Од 2007 - 2010 - компанија Nokia Siemens Networks Ltd. у Финској, IT System Analyst

Од 2001 - 2007 - компанија NOKIA Ltd. у Финској, Senior Software Engineer, Application Specialist, System Analyst

Од 1999 - 2000 - Институт за нуклеарне науке Винча - Лабораторија за рачунарску технику

Од 1991 - 1999 - Шумарски факултет Универзитета у Београду, асистент на предметима Основи рачунарства и Информациони системи

Од 1988 - 1990 - Институт за нуклеарне науке Винча - Лабораторија за рачунарску технику, истраживач

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Systems Engineering Training
 • Requirements Development
 • Usability training
 • Object Oriented Software Architecture: architectural styles, layered architectures, design patterns, framework architectures, product line architectures.
 • GUI Interaction Design
 • Requirements Engineering and Management Training
 • Borland Caliber RM – requirements management tool
 • Borland Together - Visual Modeling Tool for Software Architecture Design
 • ICT System Architecture and Design
 • Database Relational Principles
 • Software Testing Techniques
 • Project Management Fundamentals
 • Software Project Management
 • Sun Certified Java Programmer for Java 2 Platform

Зборници међународних конференција:

 • Milivoje Aleksić, Dean Veselinović, Nenad Teofilović, Dragan Stankov: “Application of Multiprocessor Network in Direction Finding”, 39th ISMM International Symposium, Mini and Microcomputers and their Application, Zurich, Switzerland, June 26/29, 1989.

Зборници домаћих конференција:

 • Ненад Теофиловић: „Анализа тестова зависности по подацима“, XXXVII Конференција ЕТАН-а, Свеска VIII, 20-23. септембар 1993.
 • Зоран Јовановић, Ненад Теофиловић: „Уланчавање код векторских рачунара“, XXXVII Конференција ЕТАН-а, Свеска VIII, 20-23. септембар 1993.
 • Предраг Мишкељин, Ненад Теофиловић: „Операционализација укључивања корисника у развој софтвера“, Конференција YU иНФО, 23-27. март 1998, Копаоник.