Мирјана Поповић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мирјана Поповић 

Мирјана Поповић
 •  Звање:наставник вештина
 •  Емаил:

 Образовање

Дипломирала на Саобраћајном факултету у Београду на одсеку ПТТ саобраћај.t

 Кретања у служби

Од 1994 до данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Од 1990 - 1994 – Средња техничка ПТТ школа, наставник групе поштанских предмета

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. године
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2012.

Међународни часописи:

Домаћи часописи:

 • М. Поповић, "Могућност примене Fuzzy логике у поштанском саобраћају", Савремена пошта, бр. 3, Београд, 2005.
 • Б. Гргуровић, М. Поповић, “Нове концепције у образовању као последица промена у окружењу”, ПТТ саобраћај, бр. 1, Београд, 2004.

Зборници међународних конференција:

 • B. Grgurović, S. Radosavljević, M. Popović, J. Milutinović, "The Notion and Basic Functions of the Courier and Express Delivery Industry", XI International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2019.
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Г. Миловановић-Браковић, “Установление транспортных связей в почтовом транспорте“, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2013.
 • B.Grugorvić, S.Štrbac, М. Popović , "Primena geografskog informacionog sistema u cilju stvaranja novih izvora prihoda u oblasti poštanskog saobraćaja", XVIII festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva, 2011.
 • B. Grgurović, M. Popović, “New concepts in education as a consequence of changes in the surroundings”, 7th International conference DQM-2004 DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, Belgrade, 2004, pp. 547-552.
 • B. Grgurović, M. Popović, “Učešće pošte u e-trgovini”, 9. kongres JISA, 3. SEFICT, Herceg Novi – Dubrovnik, 2004.

Зборници домаћих конференција:

 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, „Дефинисање везе између група корисника и понуде услуга у поштанском саобраћају“, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010.
 • М. Поповић, Н. Ђорђевић, “Значај и улога практичне наставе у образовању кадрова за потребе ПТТ система у поштанској делатности”, У сусрет променама - II поштанско саветовање, стр. 505-511, Златибор, 1996.

Пројекти:

 • Едукација запослених и нових радника у Пошти Црне Горе, (члан пројектног тима), 2001.

Књиге и скрипте:

 • Поповић М., Практикум из шалтерског пословања, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2014. (147 страна)
 • Б. Гргуровић, М. Поповић, Практична настава за II, III и IV разред средње школе образовни профил ПТТ саобраћај, Одобрење министра просвете бр. 650-02-00017/2006-06, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 • М. Поповић, Приручник за стручну праксу, Виша школа за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2004. (100 страна).

Цитираност:

Рад:

Grgurović, B., С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.

је цитиран у:

 1. Radojević, T. (2018). Non-Financial Reporting in the Postal Services Industry. FINIZ 2018-The Role of Financial and Non-Financial Reporting in Responsible Business Operation, 24-36.
 2. Dupljanin, Đorđije, Savković, T., Dumnić, S., Miličić, M., & Marčeta, M. (2019). The study of CO2 emissions for postal traffic vehicles in the territory of Vojvodina. Put I Saobraćaj, 63(2), 49-53.
 3. Deljhusa, Branka Vasojevic, Miladin Stefanovic, and Nenad Babajic. "Multiagent architecture for intelligent monitoring of postal traffic." TTEM-Technics Technologies Education Management 7, no. 2 (2012).
 4. Desnica, V. J., & Šarac, D. (2013). Implementation of geographic information system technology in mail deliveries organization. Journal of Applied Engineering Science, 11(1), 39-43.